Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Projektledelse

Din lederrolle i projektet

Projektledelse kræver tid, overblik, engagement og involvering fra alle i projektteamet og de øvrige interessenter. Din primære opgave som projektleder er at forstå projektet til bunds, sætte det rigtige projektteam og sikre en klar og entydig forventningsafstemning med alle direkte og indirekte involverede parter. Med de rette kompetencer og værktøjer vil du som projektleder blive i stand til at forbedre arbejdsdelegeringen for, motivationen i og succesen af projektteamet for således kunne skabe bedre resultater. Et kursus i projektledelse er derfor essentielt for at sikre, at du som projektleder får de rette forudsætninger for at få succes med dine projekter. Dette vil gøre dig som projektleder til et stort aktiv for virksomheden, projektdeltagerne og det samlede projektresultat.

2 dage
As low as Kr. 13.500
24.10.24 - 25.10.24
Værløse
Ledige pladser

Ledelseskursus til virksomheden?

Er I flere i din virksomhed, der står med samme udviklingsbehov, kan det betale sig, at få et kursus eller en uddannelse skræddersyet til jer. Ring til
os på tlf. 70101201 eller kontakt os her for at høre mere om jeres muligheder.

Målgruppe

Kurset i projektledelse henvender sig til dig, der har ansvaret for at gennemføre større eller mindre projekter og ønsker at opnå bedre resultater og blive mere selvsikker i projektarbejdet igennem bl.a. en forbedring af samarbejdet i projektgruppen samt den interne og eksterne kommunikation. Hvad end årsagen er til, at du kan komme endnu bedre i mål med dine projekter, så vil det kunne adresseres og behandles på dette projektleder kursus. Hvad enten du er ny inden for projektledelse, eller du er den mere rutinerede type, så vil der være et stort udbytte at hente.

Dit udbytte

Når du deltager på TACKs projektleder kurser, vil du få styrket din forståelse af, hvordan du selv er som leder; hvordan projektledelse adskiller sig fra almindelig ledelse; samt hvornår og hvordan du med fordel kan anvende situationsbestemt ledelse.

 

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får efter kurset en projektleder der:

 • Er selvkørende og kan hensigtsmæssigt løse konflikter i teamet
 • Kan opbygge og engagere projektteams, så projektmålene nås
 • Er bedre til at styre interessenterne og få dem til at træffe de nødvendige beslutninger

Vil du have hele beskrivelsen i din indbakke?

Indhold

Herunder kan du læse mere om kursets indhold og dermed, hvilke værktøjer og kompetencer du vil tilegne dig gennem kurset.


Projektledelse kontra ”almindelig” ledelse

 • Forskelle og ligheder i arbejdet som projektleder
 • Kend og erkend din rolle, dit ansvar og dit mandat
 • Projektledelse uden linjeledelse – ikke direkte medarbejderansvar


Forstå din ledelsesautoritet i forhold til dit team

Din profil som projektleder

 • Hvordan er du som leder?
 • Hvordan træffer du beslutninger? – Konsekvens
 • Er det realistiske mål, som du og teamet arbejder med?


Kend dine egne og projektteamets styrker og svagheder

Gennemgang af projektets faser

 • Projektfaserne og arbejdet med disse gennem projektet
 • Økonomi- og tidsstyring i projektet
 • Din rolle er forskellig undervejs i de enkelte faser


Det målrettede og strukturerede arbejde med dine projekter


Det perfekte projektteam

 • Færdigheder, erfaring og holdning – vurdér og beslut vigtigheden
 • Vi er alle forskellige – brug og udnyt forskelligheden
 • Teamprofil i projektsammenhæng


Sammensæt det optimale team til projektet

Situationsbestemt ledelse

 • Forstå dit teams udviklingsforløb i projektforløbet
 • Opgavestyring, planlægning og rapportering
 • Differentieret projektledelse


Projektdeltagerne skal forstås og rammes rigtigt gennem hele projektet

Forventningsafstemning

 • Interessenternes ønsker, krav og forventninger til projektet
 • Definition af mål, delmål og informationsniveau
 • Projektinvolvering gennem argumentations- og overtalelsesevner


Skab den rette opbakning og accept til projektet


Problemløsning og konflikthåndtering

 • Problemanalyse – vær på forkant med mulige konflikter
 • Positiv håndtering af konflikter
 • Vælg din strategi for løsning af problemer og konflikter

Forstå udviklingen, og undgå demotivation og stilstand i dit projektteam

Projektrapportering

 • Løbende opfølgning og rapportering af projektforløbet
 • Ledelsesrapportering – indhold, form og kontinuitet
 • Projekt ”logbog” – den informative projektdokumentation

De små berøringer sikrer succes i det daglige projektarbejde

Din personlige handlingsplan

 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

 

Alle priser er ekskl. moms.

 

Metode

Kurset er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med instruktørens praktiske erfaringer. Kurset lægger stor vægt på deltagerinvolvering, og der vil derfor være rig mulighed for undervejs at dele egen personlige erfaringer og opnå sparring med de øvrige deltagere.

Praktisk info

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus. 

Værløse
KolleKolle
Frederiksborgvej 105
3500 Værløse

Aarhus
Hotel & Konferencecenter HORISONT
Agro Food Park 10
8200 Aarhus N

Læs mere om vilkårene ved tilmelding til de åbne kurser

Har du brug for hjælp til dit kursusvalg?

Vi sidder klar til at rådgive dig på tlf. 70 10 12 01

Denne uddannelse kunne også være for dig

Når du booker en uddannelse, som består af 4 kurser, sparer du 15% på den samlede pris. Har du brug for vejledning til at vælge den rette uddannelse, så sidder vi klar til at tale med dig på tlf. 70101201.

Det siger andre kursister om kurset

Relaterede kurser

Kurser i projektledelse – led projektets deltagere sikkert i mål 

Som projektleder har du særligt fokus på det menneskelige aspekt ved et projekt, til forskel fra projektstyring hvor fokus går mere på at lede processer. Projektlederen har ansvaret for at lede projektdeltagere sikkert gennem projektets faser og sørge for, at alle involverede parter leverer, hvad de skal til projektet indenfor aftalte rammer og deadlines. Det hører også ind under projektlederens ansvar at tage eventuelle konflikter i opløbet og generelt sørge for, at alle interessenter løbende får den information, de har brug for.

Projektledelse: glade projektdeltagere i fælles møde Projektledelse: glade projektdeltagere i fælles møde
Projekledelse: projektleder der sparre med anden kursist Projekledelse: projektleder der sparre med anden kursist

Hvad kan et projektlederkursus gøre for mig? 

Et kursus i projektledelse giver dig den nødvendige viden og konkrete værktøjer til at løfte alle aspekter ved projektlederrollen. Måske er du ny i rollen og vil give dig selv de bedste betingelser for en succesfuld opstart. Det kan også være, du er mere erfaren som projektleder og har været tilknyttet flere projekter tidligere i din karriere. Med flere års erfaring i projektledelse kan du have brug for at udfordre oparbejdede vaner og indhente ny motivation, energi og de seneste teknologiske hjælpemidler for at løfte dig til næste niveau. 

Det kan også være, du er fagspecialist og har været projektdeltager og stået for at leverancer til projektet indenfor netop dit fagområde. Din rolle som projektleder adskiller sig væsentligt fra andre typer af ledelse, og derfor kan de ledelsesværktøjer, du normalt anvender overfor dine medarbejdere, ikke stå alene og anvendes 1-1 i en projektsammenhæng. Et projektlederkursus hos TACK giver dig al den nødvendige viden og de værktøjer, der skal til for at lede et sammenbragt hold af projektdeltagere, du normalt ikke har ledelsesansvar for, sikkert i mål. Du bliver i stand til at vælge den rigtige person til opgaven, allokere ressourcer, uddelegere opgaver, holde styr på milepæle og leverancer samt meget andet.

Sammensæt det perfekte projektteam 

En stor og vigtig del af projektlederrollen, som du bliver klædt godt på ved kurser i projektledelse, er at have blik for at sammensætte et godt projektteam. Et velfungerende team består af deltagere med komplementære evner, færdigheder og ressourcer, der via projektlederens støtte og vejledning arbejder i samme retning mod et fælles mål. Det hører til projektlederens ansvar at sikre, at alle projektdeltagerne bliver hørt, anerkendt for deres indsats, og har en rimelig arbejdsbyrde i forhold til projektet. Ligeledes er det vigtigt, at I alle opererer med fælles værdier, med gensidig tillid og den rette kommunikation.

Som projektleder skal du sørge for, at dit projektteam arbejder så effektivt, som muligt. Når I afholder møder, så skal du vise, at du respekterer alle og deres tid. Du skal sørge for at overholde deadlines og holde diverse afbrydelser på et minimum. Som projektleder skal du selv gå forrest som det gode eksempel og sørge for, at alle modtager relevant og rettidig information uden at overinformere.

Projektledelse: projektleder der sammensætter projektteamProjektledelse: projektleder der sammensætter projektteam
Projektledelse: en pil oppefra med projektarbejdere der styres mod succesProjektledelse: en pil oppefra med projektarbejdere der styres mod succes

Styr dit projekt til succes med de rette værktøjer

For at lykkes i rollen som projektleder er det nødvendigt at have en solid og alsidig værktøjskasse til planlægning og styring af projekter. Som led i planlægningen indgår elementer som økonomi- og budgetramme, konkurrent- og risikoanalyse, tidsstyring og meget andet. Desuden er en god og gennemarbejdet projektplan med realistiske mål og fastlagte rammer fundamentet for ethvert vellykket projekt. Alle disse værktøjer får du på vores projektlederkursus. 

Og fordi du som projektleder har at gøre med at lede levende mennesker, der ikke som udgangspunkt arbejder sammen til hverdag, skal du også have nødvendige værktøjer til at differentiere din projektledelse, udnytte forskellige profilers styrker og kompetencer, få gennemført en klar forventningsafstemning og håndtere eventuelle konflikter, inden de vokser sig store og kan true projektets fremdrift.

Løbende opfølgning og rapportering til ledelsen, bestyrelsen og andre interessenter ligger også på projektlederens bord, ligesom du skal have nødplaner klar, hvis I støder ind i uforudsete forhindringer og uheld undervejs. Ofte er det også nødvendigt at kunne dokumentere projektet i detaljer efterfølgende, f.eks. i læringssammenhæng. På TACKs projektlederkursus lærer du om form, indhold og kontinuitet i rapporteringen, og hvordan din projekt-logbog bliver dit ultimative redskab til god projektdokumentation.

Projektstyring vs. projektledelse

Hos TACK bliver vi ofte stillet spørgsmålet, hvad forskellen på projektstyring og projektledelse er.

Hvor projektstyring hovedsageligt går på det processuelle, relaterer projektledelse sig derimod i til det menneskelige aspekt af projektet. En mulig huskeregel hertil kan være, at man styrer processer, mens man leder mennesker.

Man kan dermed kalde projektstyring for den ”hårde” disciplin, som beskæftiger sig med planlægning, budgettering, risikostyring og overholdelse af frister for projektet, hvorimod projektledelse er den ”bløde” disciplin, som handler om at engagere og motivere mennesker, forme det rigtige projektteam og løse eventuelle konflikter. Sidstnævnte er netop det, som dette projektleder kursus omhandler.

Projektledelse vs. projektstyring: smilende mand ved bordProjektledelse vs. projektstyring: smilende mand ved bord

Åbne projektledelseskurser

TACKs åbne projektleder kurser er for dig, der søger individuel kompetenceudvikling. Her har du mulighed for at melde dig på et fastlagt hold, hvor du får rig mulighed for at sparre med andre ligesindede. Kurset vil drage på både instruktørens såvel som de andre kursisters tanker og erfaringer. Kursusholdene vil i de fleste tilfælde bestå af et bredt sammensat felt af professionelle projektledere, der med forskelligartet erfaring i bagagen vil kunne byde ind med varierede perspektiver og synspunkter. Du vil ved åbne projektleder kurser således få en bred indsigt i projektledelsens udøvende form samt praktiske problemstillinger og udfordringer, som dine medkursister måtte have oplevet i deres virke.

Firmatilpassede uddannelsesforløb i projektledelse

Det vil ofte være en fordel at søge imod et firmatilpasset projektleder kursus, hvis du har flere projektledere tilknyttet den samme organisation, som alle vil have gavn af nye input og redskaber til god projektledelse.
Et tilpasset projektledelse kursus eller uddannelsesforløb bliver formet ud fra din organisations ønsker, behov og værdier, og det vil tage udgangspunkt i jeres verden for hermed at kunne behandle de problemstillinger, der er mest aktuelle og relevante for jer. Vi når således sammen frem til de bedst mulige løsninger for organisationen, mens kursisterne samtidig får lige præcis dét, de har brug for.
Det er desuden underordnet for et tilpasset forløb, hvor meget eller lidt erfaring de pågældende projektledere har, og hvorvidt der er spredning på projektledernes erfaring og anciennitet. Et forløb tilpasses altid til fulde de vilkår, præmisser og forudsætninger, der gør sig gældende for en given organisation, med det formål at maksimere det praktisk anvendelige udbytte af forløbet.

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.