Projektledelse

- Din lederrolle i projektet

Projektledelse kræver tid, overblik, engagement og involvering fra alle i projektteamet og de øvrige interessenter. Projektlederen skal forstå projektet til bunds, sætte det rigtige projektteam og sikre en klar og entydig forventningsafstemning med alle direkte og indirekte involverede parter. Med de rette kompetencer og værktøjer vil projeklederen blive i stand til at optimere arbejdsdelegeringen, motivationen og succesen i projektteamet og skabe bedre resultater. Herigennem vil projektledelsen blive et stort aktiv for virksomheden, projektdeltagerne og det samlede projektresultat.
Ledelseskurser - Projektledelse - Din lederrolle i projektet
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Holte Dato: 23/10 - 24/10 2 dage DKK 11.250 Tilmeld venteliste
Aarhus Dato: 5/3 - 6/3 2 dage DKK 11.250  
Holte Dato: 28/5 - 29/5 2 dage DKK 11.250  

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der har ansvaret for at gennemføre projekter, og som ønsker at opnå bedre resultater i projektarbejdet, gennem bl.a. forbedring af samarbejde i projektgruppen samt af den eksterne og interne kommunikation.

Dit udbytte

Du vil få styrket dine lederevner i forbindelse med projektledelse, samt blive bedre til at motivere de enkelte projektdeltagere. Endvidere vil du blive bevidst om at skabe et kreativt og effektivt arbejdsmiljø og få ny forståelse for de vigtigste elementer i ledelse af projekter. Du bliver i stand til at se projektdeltagernes forskellighed som en styrke og derved få det mest optimale udbytte af projektteamet.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en projektleder, der:

  • Er selvkørende og kan håndtere og løse konflikter i teamet
  • Kan opbygge og engagere projektteams, så projektmålene nås
  • Er bedre til at styre interessenterne og få dem til at træffe de nødvendige beslutninger

Metode

Kurset er en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og individuelle øvelser, som giver deltagerne indblik i deres egen ledelsesstil i forskellige situationer i projektarbejdet.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland i Holte og i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Hvis du fandt dette kursus interessant, så ville du måske også synes om vores kurser i projektstyring og projektsalg.

Indhold

Projektledelse kontra ”almindelig” ledelse – forskelle og ligheder
Din profil som projektleder – kend dine egene og teamets styrker og svagheder
Målrettet og struktureret gennemgang af projektfaserne
Økonomi- og tidsstyring i projektet
Det perfekte projektteam – vurdér og beslut vigtigheden af færdigheder, erfaring og holdning
Situationsbestemt ledelse – forstå dit teams udviklingsforløb i projektet
Forventningsafstemning og projektinvolvering – skab den rette opbakning til projektet
Problemløsning og konflikthåndtering – vær på forkant med mulige konflikter
Projektrapportering – indhold, form og kontinuitet
Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved