Projektledelse

- Din lederrolle i projektet

Projektledelse kræver tid, overblik, engagement og involvering fra alle i projektteamet og de øvrige interessenter. Din primære opgave som projektleder er at forstå projektet til bunds, sætte det rigtige projektteam og sikre en klar og entydig forventningsafstemning med alle direkte og indirekte involverede parter. Med de rette kompetencer og værktøjer vil du som projektleder blive i stand til at forbedre arbejdsdelegeringen for, motivationen i og succesen af projektteamet for således kunne skabe bedre resultater. Et kursus i projektledelse er derfor essentielt for at sikre, at du som projektleder får de rette forudsætninger for at få succes med dine projekter. Dette vil gøre dig som projektleder til et stort aktiv for virksomheden, projektdeltagerne og det samlede projektresultat.
Ledelseskurser - Projektledelse - Din lederrolle i projektet
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 2/3 - 3/3   2 dage DKK 13.500
Aarhus Dato: 15/5 - 16/5   2 dage DKK 13.500
Værløse Dato: 26/10 - 27/10   2 dage DKK 13.500

Målgruppe

Kurset i projektledelse henvender sig til dig, der har ansvaret for at gennemføre større eller mindre projekter og ønsker at opnå bedre resultater og blive mere selvsikker i projektarbejdet igennem bl.a. en forbedring af samarbejdet i projektgruppen samt den interne og eksterne kommunikation. Hvad end årsagen er til, at du kan komme endnu bedre i mål med dine projekter, så vil det kunne adresseres og behandles på dette projektleder kursus. Hvad enten du er ny inden for projektledelse, eller du er den mere rutinerede type, så vil der være et stort udbytte at hente.

Dit udbytte

Når du deltager på TACKs projektleder kurser, vil du få styrket din forståelse af, hvordan du selv er som leder; hvordan projektledelse adskiller sig fra almindelig ledelse; samt hvornår og hvordan du med fordel kan anvende situationsbestemt ledelse.

Du vil forbedre din evne til at engagere og motivere de enkelte projektdeltagere hver især, ligesom du vil blive bevidst om, hvordan du skaber et kreativt, effektivt og produktivt arbejdsmiljø. Du vil blive i stand til at sammensætte det perfekte projektteam, håndtere de opstående konflikter og se projektdeltagernes forskellighed som en styrke, du kan udnytte til at få maksimalt udbytte af projektteamet.

TACKs projektledelse kurser vil desuden give dig indsigt i alle projektets faser, samt hvordan din rolle i denne forbindelse udvikler og ændrer sig i løbet af hele projektets levetid. Endelig vil du komme til at arbejde med projekt- og ledelsesrapportering, så du både kan sikre det fulde overblik, samt at alle interessenter bliver tilstrækkeligt og rettidigt informeret.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får efter kurset en projektleder der:

 • Er selvkørende og kan hensigtsmæssigt løse konflikter i teamet
 • Kan opbygge og engagere projektteams, så projektmålene nås
 • Er bedre til at styre interessenterne og få dem til at træffe de nødvendige beslutninger

Metode

TACKs projektleder kurser består af en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og individuelle øvelser, som bl.a. giver deltagerne indblik i deres egen ledelsesstil i forskellige situationer i projektarbejdet. For at maksimere kursisternes udbytte af kurset, er det nødvendigt at sikre deltagernes engagement hele vejen. Igennem kursusforløbet sikrer vi engagement igennem afvekslende undervisningsformer.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt disse kurser interessante: Projektstyring, Projektsalg.

Indhold

Projektledelse kontra ”almindelig” ledelse
 • Forskelle og ligheder i arbejdet som projektleder
 • Kend og erkend din rolle, dit ansvar og dit mandat
 • Projektledelse uden linjeledelse – ikke direkte medarbejderansvar


Forstå din ledelsesautoritet i forhold til dit team


Din profil som projektleder
 • Hvordan er du som leder?
 • Hvordan træffer du beslutninger? – Konsekvens
 • Er det realistiske mål, som du og teamet arbejder med?


Kend dine egne og projektteamets styrker og svagheder

Gennemgang af projektets faser
 • Projektfaserne og arbejdet med disse gennem projektet
 • Økonomi- og tidsstyring i projektet
 • Din rolle er forskellig undervejs i de enkelte faser


Det målrettede og strukturerede arbejde med dine projekter

Det perfekte projektteam
 • Færdigheder, erfaring og holdning – vurdér og beslut vigtigheden
 • Vi er alle forskellige – brug og udnyt forskelligheden
 • Teamprofil i projektsammenhæng


Sammensæt det optimale team til projektet


Situationsbestemt ledelse
 • Forstå dit teams udviklingsforløb i projektforløbet
 • Opgavestyring, planlægning og rapportering
 • Differentieret projektledelse


Projektdeltagerne skal forstås og rammes rigtigt gennem hele projektet

Forventningsafstemning
 • Interessenternes ønsker, krav og forventninger til projektet
 • Definition af mål, delmål og informationsniveau
 • Projektinvolvering gennem argumentations- og overtalelsesevner


Skab den rette opbakning og accept til projektet


Problemløsning og konflikthåndtering
 • Problemanalyse – vær på forkant med mulige konflikter
 • Positiv håndtering af konflikter
 • Vælg din strategi for løsning af problemer og konflikter


Forstå udviklingen, og undgå demotivation og stilstand i dit projektteam


Projektrapportering
 • Løbende opfølgning og rapportering af projektforløbet
 • Ledelsesrapportering – indhold, form og kontinuitet
 • Projekt ”logbog” – den informative projektdokumentation


De små berøringer sikrer succes i det daglige projektarbejde

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

Projektstyring eller projektledelse

Hos TACK bliver vi ofte stillet spørgsmålet, hvad forskellen på projektstyring og projektledelse er.

Hvor projektstyring hovedsageligt går på det processuelle, relaterer projektledelse sig derimod i til det menneskelige aspekt af projektet. En mulig huskeregel hertil kan være, at man styrer processer, mens man leder mennesker.

Man kan dermed kalde projektstyring for den ”hårde” disciplin, som beskæftiger sig med planlægning, budgettering, risikostyring og overholdelse af frister for projektet, hvorimod projektledelse er den ”bløde” disciplin, som handler om at engagere og motivere mennesker, forme det rigtige projektteam og løse eventuelle konflikter. Sidstnævnte er netop det, som dette projektleder kursus omhandler.

Projektstyring eller projektledelse

Åbne projektledelse kurser

TACKs åbne projektleder kurser er for dig, der søger individuel kompetenceudvikling. Her har du mulighed for at melde dig på et fastlagt hold, hvor du får rig mulighed for at sparre med andre ligesindede. Kurset vil drage på både instruktørens såvel som de andre kursisters tanker og erfaringer. Kursusholdene vil i de fleste tilfælde bestå af et bredt sammensat felt af professionelle projektledere, der med forskelligartet erfaring i bagagen vil kunne byde ind med varierede perspektiver og synspunkter. Du vil ved åbne projektleder kurser således få en bred indsigt i projektledelsens udøvende form samt praktiske problemstillinger og udfordringer, som dine medkursister måtte have oplevet i deres virke.

Firmatilpassede uddannelsesforløb i projektledelse

Det vil ofte være en fordel at søge imod et firmatilpasset projektleder kursus, hvis du har flere projektledere tilknyttet den samme organisation, som alle vil have gavn af nye input og redskaber til god projektledelse.
Et tilpasset projektledelse kursus eller uddannelsesforløb bliver formet ud fra din organisations ønsker, behov og værdier, og det vil tage udgangspunkt i jeres verden for hermed at kunne behandle de problemstillinger, der er mest aktuelle og relevante for jer. Vi når således sammen frem til de bedst mulige løsninger for organisationen, mens kursisterne samtidig får lige præcis dét, de har brug for.
Det er desuden underordnet for et tilpasset forløb, hvor meget eller lidt erfaring de pågældende projektledere har, og hvorvidt der er spredning på projektledernes erfaring og anciennitet. Et forløb tilpasses altid til fulde de vilkår, præmisser og forudsætninger, der gør sig gældende for en given organisation, med det formål at maksimere det praktisk anvendelige udbytte af forløbet.

© 2016 TACK International. All rights reserved