Projektledelse

- Din lederrolle i projektet

Projektledelse kræver tid, overblik, engagement og involvering fra alle i projektteamet og de øvrige interessenter. Projektlederen skal forstå projektet til bunds, sætte det rigtige projektteam og sikre en klar og entydig forventningsafstemning med alle direkte og indirekte involverede parter. Med de rette kompetencer og værktøjer vil projeklederen blive i stand til at optimere arbejdsdelegeringen, motivationen og succesen i projektteamet og skabe bedre resultater. Herigennem vil projektledelsen blive et stort aktiv for virksomheden, projektdeltagerne og det samlede projektresultat.
Ledelseskurser - Projektledelse - Din lederrolle i projektet
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Aarhus Dato: 5/3 - 6/3 2 dage DKK 12.500  
Værløse Dato: 28/5 - 29/5 2 dage DKK 12.500  

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der har ansvaret for at gennemføre projekter, og som ønsker at opnå bedre resultater i projektarbejdet, gennem bl.a. forbedring af samarbejde i projektgruppen samt af den eksterne og interne kommunikation.

Dit udbytte

Du vil få styrket dine lederevner i forbindelse med projektledelse, samt blive bedre til at motivere de enkelte projektdeltagere. Endvidere vil du blive bevidst om at skabe et kreativt og effektivt arbejdsmiljø og få ny forståelse for de vigtigste elementer i ledelse af projekter. Du bliver i stand til at se projektdeltagernes forskellighed som en styrke og derved få det mest optimale udbytte af projektteamet.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en projektleder, der:

 • Er selvkørende og kan håndtere og løse konflikter i teamet
 • Kan opbygge og engagere projektteams, så projektmålene nås
 • Er bedre til at styre interessenterne og få dem til at træffe de nødvendige beslutninger

Metode

Kurset er en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og individuelle øvelser, som giver deltagerne indblik i deres egen ledelsesstil i forskellige situationer i projektarbejdet.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt disse kurser interessante: Projektstyring, Projektsalg.

Indhold

Projektledelse kontra ”almindelig” ledelse
 • Forskelle og ligheder i arbejdet som projektleder
 • Kend og erkend din rolle, dit ansvar og dit mandat
 • Projektledelse uden linjeledelse – ikke direkte medarbejderansvar


Forstå din ledelsesautoritet i forhold til dit team


Din profil som projektleder
 • Hvordan er du som leder?
 • Hvordan træffer du beslutninger? – Konsekvens
 • Er det realistiske mål, som du og teamet arbejder med?


Kend dine egne og projektteamets styrker og svagheder

Gennemgang af projektets faser
 • Projektfaserne og arbejdet med disse gennem projektet
 • Økonomi- og tidsstyring i projektet
 • Din rolle er forskellig undervejs i de enkelte faser


Det målrettede og strukturerede arbejde med dine projekter

Det perfekte projektteam
 • Færdigheder, erfaring og holdning – vurdér og beslut vigtigheden
 • Vi er alle forskellige – brug og udnyt forskelligheden
 • Teamprofil i projektsammenhæng


Sammensæt det optimale team til projektet


Situationsbestemt ledelse
 • Forstå dit teams udviklingsforløb i projektforløbet
 • Opgavestyring, planlægning og rapportering
 • Differentieret projektledelse


Projektdeltagerne skal forstås og rammes rigtigt gennem hele projektet

Forventningsafstemning
 • Interessenternes ønsker, krav og forventninger til projektet
 • Definition af mål, delmål og informationsniveau
 • Projektinvolvering gennem argumentations- og overtalelsesevner


Skab den rette opbakning og accept til projektet


Problemløsning og konflikthåndtering
 • Problemanalyse – vær på forkant med mulige konflikter
 • Positiv håndtering af konflikter
 • Vælg din strategi for løsning af problemer og konflikter


Forstå udviklingen, og undgå demotivation og stilstand i dit projektteam


Projektrapportering
 • Løbende opfølgning og rapportering af projektforløbet
 • Ledelsesrapportering – indhold, form og kontinuitet
 • Projekt ”logbog” – den informative projektdokumentation


De små berøringer sikrer succes i det daglige projektarbejde

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved