Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Projektstyring

Den systematiske arbejdsproces

Succesfuldt projektarbejde kræver tid, overblik og engagement fra samtlige medlemmer af projektteamet, såvel som de øvrige interessenter. Opfyldes disse krav ikke, bliver mange projekter forsinket, udskudt eller lukket ned, ofte med alvorlige økonomiske og personalemæssige konsekvenser til følge. Med den rette projektstyring vil projektlederen og projektdeltageren blive i stand til at skabe fuldt overblik, rigtig prioritering og et vedvarende fokus på målsætningen for projektet – både kollektivt, såvel som hos det enkelte individ i projektteamet. Herigennem vil projekstyringen bidrage til at skabe høj arbejdsmoral, motivation og succes i arbejdet med hvilket som helst projekt i virksomheden.

2 dage
As low as Kr. 13.500
22.08.24 - 23.08.24
Aarhus
Ledige pladser
13.11.24 - 14.11.24
Værløse
Ledige pladser

Ledelseskursus til virksomheden?

Er I flere i din virksomhed, der står med samme udviklingsbehov, kan det betale sig, at få et kursus eller en uddannelse skræddersyet til jer. Ring til
os på tlf. 70101201 eller kontakt os her for at høre mere om jeres muligheder.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som til dagligt arbejder med små eller store projekter, og som ønsker praktiske anvisninger og værktøjer til, hvordan man styrer, planlægger og gennemfører et projekt

Dit udbytte

Du vil få konkret viden om, hvordan du fremover skal styre dine projekter, og hvilke områder der er vigtige, og som kræver din opmærksomhed, såfremt du vil have succes med dine projekter. Du vil få en række konkrete værktøjer som du straks kan gå hjem og bruge i dine egne projekter.

Virksomhedens udbytte

 Virksomheden får en projektmedarbejder, der:

 • Har ny inspiration, motivation og energi til at løse projektopgaven
 • Vil kunne løfte gennemførelsen af projekter til nye højder
 • Skaber optimale projektresultater ud fra de givne forudsætninger

Vil du have hele beskrivelsen i din indbakke?

Indhold

Herunder kan du læse mere om kursets indhold og dermed, hvilke værktøjer og kompetencer du vil tilegne dig gennem kurset.


Projektstyring vs. Projektledelse

 • Forskelle og ligheder i arbejdet med projekter
 • Kend og erkend din rolle, dit ansvar og dit mandat
 • Projektstyring er en væsentlig del af Projektledelsen

Deltag proaktivt og ansvarsfuldt, hvis projektet skal lykkes

Projektets faser

 • Det fælles fundament – definition og forståelse af ord og begreber
 • Systematisk gennemgang af projektets fire primære faser
 • Projektdefinition, planlægning, udførelse og afslutning

Arbejd målrettet og struktureret med dine projekter

Ressourcestyring

 • Få allokeret de rette personer til den rette opgave – undgå overallokering
 • Rolle- og ansvarsfordeling i projektteamet og blandt de øvrige involverede
 • Den prioriterede opgavefordeling

Kend din egen og projektteamets opgaver, rolle og ansvar


Analysér og skab overblik

 • Risikovurdering og konsekvensberegning
 • Interessentanalyse og forventningsafstemning
 • SWOT-analyse – skab et øjebliksbillede af styrker og svagheder i projektet

Kend dine forudsætninger for gennemførelsen af projektet

Den kritiske vej i projektet

 • Risikoanalyse og effektiv problemløsning
 • Muligheder og konsekvenser i forhold til projektets gennemførelse
 • Nød- og afværgeforanstaltninger

Tag højde for konsekvenser og muligheder, og træf den rigtige beslutning

Informationsstyring

 • Relevant informationsniveau til interessenterne
 • Hvem skal vide hvad? – hvornår? – og hvordan?
 • De gode argumenter og overtalelsesevnen til aktiv projektinvolvering

Informér de rette personer i rette tid og på rette måde i dit projektforløb


Projektopfølgning

 • Den løbende kontrol og vurdering af projektarbejdet
 • Mulige ”alarmsystemer” på de kritiske punkter og niveauer i projektet
 • Vær forberedt på ændringer og omprioritering gennem projektperioden

Skab og bevar overblikket, og få stram styring i dit projekt

Projektoverdragelse og -afslutning

 • Få overleveret projektet med succes
 • Gør projektprospekt og projektmodtager klar til overdragelsen
 • Lær af dine og teamets erfaringer – skab best practise i projektarbejdet

Lær af dine succeser og fejltagelser i projektet – praktisk erfaring er det sikreste fundament

Din personlige handlingsplan

 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

 

Alle priser er ekskl. moms.

 

Metode

Erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og individuelle øvelser, som giver en praktisk forståelse for hvordan projektstyring kan - og skal - udføres.

Praktisk info

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus. 

Værløse
KolleKolle
Frederiksborgvej 105
3500 Værløse

Aarhus
Hotel & Konferencecenter HORISONT
Agro Food Park 10
8200 Aarhus N

Læs mere om vilkårene ved tilmelding til de åbne kurser

Har du brug for hjælp til dit kursusvalg?

Vi sidder klar til at rådgive dig på tlf. 70 10 12 01

Denne uddannelse kunne også være for dig

Når du booker en uddannelse, som består af 4 kurser, sparer du 15% på den samlede pris. Har du brug for vejledning til at vælge den rette uddannelse, så sidder vi klar til at tale med dig på tlf. 70101201.

Relaterede kurser

Det siger andre kursister om kurset

Projektstyring: projektarbejdere omkring bordProjektstyring: projektarbejdere omkring bord

Hvad er vigtigt i projektstyring?

Projektstyring er kort fortalt at planlægge, styre og gennemføre projekter. Det kræver et sikkert overblik at have ansvaret for projektets faser, processer, ressourcer samt risikoanalyse og informationsstyring, og alt dette kan du lære på TACKs kursus i projektstyring.

 

Projektstyring vs. projektledelse

Der er mange ligheder og overlap mellem projektstyring og projektledelse. Projektledelse handler først og fremmest om at lede deltagerne i et projekt sikkert gennem projektets forskellige faser, frem mod et på forhånd opstillet mål og inden for besluttede deadlines. Man kan sige, at projektlederens rolle handler om at facilitere og opretholde rammerne for et godt projektsamarbejde. En stor del af det består i at sikre engagement, motivation, og god kommunikation blandt projektdeltagerne. En anden del af projektlederens rolle er at sætte delmål og milepæle, disponere og allokere ressourcer, samt at lave risikovurderinger inden projektet igangsættes. Læs mere om TACKs kursus i projektledelse her.

Projektstyring adskiller sig grundlæggende ved ikke at handle om at lede projektets deltagere, men snarere om at lede projektets processer og sikre, at de rette metoder og teknikker bliver anvendt. Projektstyrerens rolle er i høj grad at have overblik over alle opgaver og delelementer i projektet. Tidsstyring og at sikre, at projektet holder sig inden for det aftalte budget, hører også under projektstyrerens ansvarsområde. TACKs kursus i Projektstyring er det, der beskrives i toppen af denne side.

 

Hvorfor vælge et kursus i projektstyring?

På TACKs kursus i projektstyring får du et solidt overblik over projektets faser, definitioner og terminologi, så du fremover kan sikre et godt fundament for alle dine projekter. Du lærer at arbejde systematisk med de 4 primære faser i ethvert projekt: Projektdefinition, planlægning, udførelse og afslutning.

Derudover lærer du at lave en risikoanalyse og tage højde for uforudsete konsekvenser, så du kan træffe de beslutninger, der sikrer fremdrift i stedet for tilbagegang eller fejl.

En del af ansvaret, hos den der styrer projektet, består også i at sikre rettidig information til projektets deltagere og interessenter, udføre løbende kontrol med kritiske punkter i projektet, og endelig at få afsluttet og overleveret projektet med succes.

Hvem er et kursus i projektstyring relevant for?

Mange mennesker har en mere eller mindre projektbaseret dagligdag i deres arbejdsliv. Måske sidder du som projektdeltager, i en specialistrolle, som interessent eller med det samlede ansvar for at styre projektet sikkert igennem fra start til slut. Uanset din rolle, og uanset hvor mange eller hvor få, I er om projektet, vil en bedre forståelse for projektstyring kun gavne din medvirken og projektet som helhed.

Efter deltagelse i et kursus i projektstyring vil du have konkret viden og brugbare værktøjer, du med det samme kan gå hjem og anvende i dine egne projekter. Med solid indsigt i din rolle og dine ansvarsområder, samt en kritisk og systematisk tilgang, har du langt bedre forudsætninger for at lede fremtidige projekter til succes.

Hvad er dit udbytte af kurset Projektstyring?

På kurset Projektstyring lærer du at styre dine projekter sikkert i mål – hver gang. Du får bl.a. redskaber til at håndtere projektets mulige risici, informationsniveauer til interessenter samt projektopfølgning, -overdragelse og -afslutning.

Få det fulde overblik over indholdet af TACKs kursus i projektstyring her.

Hvad er din virksomheds udbytte af kurset Projektstyring?

Din virksomhed vil få en projektmedarbejder, der vil have ny inspiration, motivation og energi til at løse projektopgaven, ligesom du vil kunne løfte gennemførelsen af projekter til nye højder og skabe optimale projektresultater ud fra de givne forudsætninger.
Læs hele beskrivelsen af kurset i projektstyring her.

Hvor afholdes kurset i Projektstyring?

De åbne kurser i projektstyring afholdes enten i Værløse eller i Aarhus på henholdsvis KolleKolle Konferencehotel eller Helnan Marselis Hotel. Hvis du modsat ønsker et firmatilpasset uddannelsesforløb, bestemmer du selv, hvor det skal afholdes. Se afholdelsesdatoer og –sted for det åbne kursus i projektstyring her

Hvad er forskellen på projektstyring og projektledelse?

Forskellen består i, at hvor projektstyring lægger vægt på det processuelle; projektets opgaver, at sikre tempo og fremdrift i projektet, at allokere menneskelige kompetencer og overholde budgetter, så fokuserer projektledelse til gengæld mere på de menneskelige og ledelsesmæssige forhold i projektet.

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.