Projektstyring

- Den systematiske arbejdsproces

Succesfuldt projektarbejde kræver tid, overblik og engagement fra samtlige medlemmer af projektteamet, såvel som de øvrige interessenter. Opfyldes disse krav ikke, bliver mange projekter forsinket, udskudt eller lukket ned, ofte med alvorlige økonomiske og personalemæssige konsekvenser til følge. Med den rette projektstyring vil projektlederen og projektdeltageren blive i stand til at skabe fuldt overblik, rigtig prioritering og et vedvarende fokus på målsætningen for projektet – både kollektivt, såvel som hos det enkelte individ i projektteamet. Herigennem vil projekstyringen bidrage til at skabe høj arbejdsmoral, motivation og succes i arbejdet med hvilket som helst projekt i virksomheden.
Ledelseskurser - Projektstyring - Den systematiske arbjedsproces
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Aarhus Dato: 8/2 - 9/2 Tilmeld venteliste 2 dage DKK 13.500
Værløse Dato: 2/5 - 3/5   2 dage DKK 13.500
Aarhus Dato: 24/8 - 25/8   2 dage DKK 13.500
Værløse Dato: 16/11 - 17/11   2 dage DKK 13.500

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som enten er ny, eller har noget erfaring som projektleder, og som
ønsker nogle praktiske anvisninger og værktøjer til, hvordan man styrer, planlægger og gennemfører et projekt.

Dit udbytte

Du vil få konkret viden om, hvordan du fremover skal styre dine projekter, og hvilke områder der er vigtige, og som kræver din opmærksomhed, såfremt du vil have succes med dine projekter. Du vil få en række konkrete værktøjer som du straks kan gå hjem og bruge i dine egne projekter.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en projektmedarbejder, der:

 • Har ny inspiration, motivation og energi til at løse projektopgaven
 • Vil kunne løfte gennemførelsen af projekter til nye højder
 • Skaber optimale projektresultater ud fra de givne forudsætninger

Metode

Erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og individuelle øvelser, som giver en praktisk forståelse for hvordan projektstyring kan - og skal - udføres.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt disse kurser interessante: Projektledelse, Projektsalg.

Indhold

Projektstyring vs. Projektledelse
 • Forskelle og ligheder i arbejdet med projekter
 • Kend og erkend din rolle, dit ansvar og dit mandat
 • Projektstyring er en væsentlig del af Projektledelsen


Deltag proaktivt og ansvarsfuldt, hvis projektet skal lykkes

Projektets faser
 • Det fælles fundament – definition og forståelse af ord og begreber
 • Systematisk gennemgang af projektets fire primære faser
 • Projektdefinition, planlægning, udførelse og afslutning


Arbejd målrettet og struktureret med dine projekter

Ressourcestyring
 • Få allokeret de rette personer til den rette opgave – undgå overallokering
 • Rolle- og ansvarsfordeling i projektteamet og blandt de øvrige involverede
 • Den prioriterede opgavefordeling


Kend din egen og projektteamets opgaver, rolle og ansvar

Analysér og skab overblik
 • Risikovurdering og konsekvensberegning
 • Interessentanalyse og forventningsafstemning
 • SWOT-analyse – skab et øjebliksbillede af styrker og svagheder i projektet


Kend dine forudsætninger for gennemførelsen af projektet

Den kritiske vej i projektet
 • Risikoanalyse og effektiv problemløsning
 • Muligheder og konsekvenser i forhold til projektets gennemførelse
 • Nød- og afværgeforanstaltninger


Tag højde for konsekvenser og muligheder, og træf den rigtige beslutning

Informationsstyring
 • Relevant informationsniveau til interessenterne
 • Hvem skal vide hvad? – hvornår? – og hvordan?
 • De gode argumenter og overtalelsesevnen til aktiv projektinvolvering


Informér de rette personer i rette tid og på rette måde i dit projektforløb

Projektopfølgning
 • Den løbende kontrol og vurdering af projektarbejdet
 • Mulige ”alarmsystemer” på de kritiske punkter og niveauer i projektet
 • Vær forberedt på ændringer og omprioritering gennem projektperioden


Skab og bevar overblikket, og få stram styring i dit projekt

Projektoverdragelse og -afslutning
 • Få overleveret projektet med succes
 • Gør projektprospekt og projektmodtager klar til overdragelsen
 • Lær af dine og teamets erfaringer – skab best practise i projektarbejdet


Lær af dine succeser og fejltagelser i projektet – praktisk erfaring er det sikreste fundament

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

FAQ

Hvad er dit udbytte af kurset Projektstyring?
På kurset Projektstyring lærer du at styre dine projekter sikkert i mål – hver gang. Du får bl.a. redskaber til at håndtere projektets mulige risici, informationsniveauer til interessenter samt projektopfølgning, -overdragelse og -afslutning. Få det fulde overblik over indholdet af TACKs kursus i projektstyring her

Hvad er din virksomheds udbytte af kurset Projektstyring?
Din virksomhed vil få en projektmedarbejder, der vil have ny inspiration, motivation og energi til at løse projektopgaven, ligesom du vil kunne løfte gennemførelsen af projekter til nye højder og skabe optimale projektresultater ud fra de givne forudsætninger. Læs hele beskrivelsen af kurset i projektstyring her

Hvor afholdes kurset i Projektstyring?
De åbne kurser i projektstyring afholdes enten i Værløse eller i Aarhus på henholdsvis KolleKolle Konferencehotel eller Helnan Marselis Hotel. Hvis du modsat ønsker et firmatilpasset uddannelsesforløb, bestemmer du selv, hvor det skal afholdes. Se afholdelsesdatoer og –sted for det åbne kursus i projektstyring her

Hvad er forskellen på projektstyring og projektledelse?
Forskellen består i, at hvor projektstyring lægger vægt på det processuelle; projektets opgaver, at sikre tempo og fremdrift i projektet, at allokere menneskelige kompetencer og overholde budgetter, så fokuserer projektledelse til gengæld mere på de menneskelige og ledelsesmæssige forhold i projektet.

© 2016 TACK International. All rights reserved