Projektstyring

- Den systematiske arbejdsproces

Succesfuldt projektarbejde kræver tid, overblik og engagement fra samtlige medlemmer af projektteamet, såvel som de øvrige interessenter. Opfyldes disse krav ikke, bliver mange projekter forsinket, udskudt eller lukket ned, ofte med alvorlige økonomiske og personalemæssige konsekvenser til følge. Med den rette projektstyring vil projektlederen og projektdeltageren blive i stand til at skabe fuldt overblik, rigtig prioritering og et vedvarende fokus på målsætningen for projektet – både kollektivt, såvel som hos det enkelte individ i projektteamet. Herigennem vil projekstyringen bidrage til at skabe høj arbejdsmoral, motivation og succes i arbejdet med hvilket som helst projekt i virksomheden.
Ledelseskurser - Projektstyring - Den systematiske arbjedsproces
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Holte Dato: 8/11 - 9/11 2 dage DKK 11.250  
Aarhus Dato: 5/2 - 6/2 2 dage DKK 11.250  
Holte Dato: 2/5 - 3/5 2 dage DKK 11.250  

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som enten er ny, eller har noget erfaring som projektleder, og som
ønsker nogle praktiske anvisninger og værktøjer til, hvordan man styrer, planlægger og gennemfører et projekt.

Dit udbytte

Du vil få konkret viden om, hvordan du fremover skal styre dine projekter, og hvilke områder der er vigtige, og som kræver din opmærksomhed, såfremt du vil have succes med dine projekter. Du vil få en række konkrete værktøjer som du straks kan gå hjem og bruge i dine egne projekter.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en projektmedarbejder, der:

  • Har ny inspiration, motivation og energi til at løse projektopgaven
  • Vil kunne løfte gennemførelsen af projekter til nye højder
  • Skaber optimale projektresultater ud fra de givne forudsætninger

Metode

Erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og individuelle øvelser, som giver en praktisk forståelse for hvordan projektstyring kan - og skal - udføres.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland i Holte og i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Hvis du fandt dette kursus interessant, så ville du måske også synes om vores kurser i projektledelse og projektsalg.

Indhold

Projektstyring vs. Projektledelse – forskelle og ligheder
Systematisk gennemgang af projektets fire primære faser
Ressourcestyring – kend din egen og projektteamets opgaver, roller og ansvar
Analysér og skab overblik – kend dine forudsætninger for gennemførelsen af projektet
Den kritiske vej i projektet – risikoanalyse og effektiv problemløsning
Informationsstyring – informér de rigtige personer på den rigtige måde
Projektopfølgning – skab og bevar overblikket, og få stram styring i dit projekt
Projektoverdragelse og –afslutning – lær af dine successer og fejltagelser
Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved