Sales Power

- Toppræstationen findes i mental styrke

Enhver ambitiøs sælger bør stræbe efter at få det optimale ud af sine kompetencer, så der kan ydes en toppræstation – hver gang. Dette kræver et indgående kendskab til særegne styrker og kompetencer samt en bevidsthed omkring sin egen præstationskurve. På den måde kan sælgeren udvikle sin mentale styrke og sales power. En øget sales power vil ikke alene give sælgeren mere selvtillid, større gennemslagskraft og forøget arbejdsglæde, men også gavne virksomhedens samlede omsætning.
Salgskurser - Sales Power - Toppræstationen findes i mentale styrke
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 6/3 - 8/3   3 dage DKK 15.950
Værløse Dato: 30/10 - 1/11   3 dage DKK 15.950

Målgruppe

Kurset henvender sig til sælgere der har erfaring med at anvende grundlæggende salgsteknikker. Ønsker du at lære, hvordan du får det optimale ud af dine kompetencer og opbygger din mentale styrke til at yde en toppræstation hver gang, det virkelig gælder, så er dette kursus for dig.

Dit udbytte

Som deltager på Sales Power vil du:

 • Få større bevidsthed omkring dig selv og dine spidskompetencer
 • Få øget fokus, ro, vilje og selvtillid
 • Få øget motivation og struktur i dit daglige salgsarbejde
 • Opbygge den mentale styrke til at yde en toppræstation – hver gang
 • Få en dybere forståelse af egne handlinger, følelser og tanker
 • Skabe stærkere relationer og fremstå mere sikker, overbevisende og troværdig

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en sælger, der:

 • Ny inspiration og motivation til at få det optimale ud af sine kompetencer
 • Større mental styrke og overskud til at præstere når det virkelig gælder
 • Øget fokus og selvtillid og skaber ro og tillid hos sine kunder og kollegaer
 • En stærk vindermentalitet, og redskaberne til at optimere sine salgs- og relationsmæssige resultater

Metode

Kurset er bygget op omkring den mentale træning set udfra et salgsmæssigt synspunkt. Kurset er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med instruktørens praktiske erfaringer. Derudover vil kurset i høj grad tage udgangspunkt den enkelte sælger situation og kriterier for succes.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 – kl. 15.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt disse kurser interessante: Personlig Power 1 og Salgets psykologi.

Indhold

Sales Power
 • Nutidens og fremtidens krav til dig som sælger
 • Individuel sælgerstil - styrker og svagheder i dit salgsarbejde
 • Forstå dig selv og skab resultater i dit salg


Skab resultater via øget selvindsigt

Egen motivation og holdninger
 • Tro på det, du gør og vil, så når du dit mål
 • Holdninger er vigtigere end kendsgerninger
 • Se mulighederne - ikke begrænsningerne


Flyt mennesker og deres overbevisninger med din personlighed

Vinderkultur
 • Sæt mål, tro på dem og vind
 • Det strategiske og taktiske salgsarbejde
 • Skab tillid gennem selvsikker og troværdig fremtræden


Power-handlinger og mål i hverdagen

Metaforer og scenarietænkning
 • Det kan lade sig gøre – kreativitet, tro og taktik.
 • Visualisér din succes
 • Øget selvtillid gennem positiv og konstruktiv scenarietænkning


If you can dream it – you can do it

Tanker, følelser og handlinger
 • Forstå dig selv og dine overbevisninger
 • Den mentale proces
 • Mindfulness/meditation som sales power redskab


Al udvikling starter indefra

Power-møder og præsentationer
 • Fra forberedelse til applaus – sikkerhed skaber tillid.
 • Viden, metode og mentalitet
 • Inddrag og motivér dine tilhørere


Gå fra at være en god til en fantastisk sælger

Vilje til salg og forandring
 • Træn din viljestyrke til forandring og succes
 • Viljens 4 grundelementer
 • Viljen under pres


Viljen til forandring og udvikling er afgørende for din succes

Menneskelige relationer
 • Forstå kemiens betydning for langvarige kunderelationer
 • Vær og agér bevidst og kvalificeret uanset situationen
 • Vanskelige kunder - effektiv og positiv håndtering af anderledes kundetyper


Din indflydelse på dine relationer og dermed dit salg

Personlig handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved