Salg pr. tlf. - outbound

- Få succes med verdens hårdeste salgsjob

Opsøgende salg per telefon stiller store krav til sælgeren. Mange kunder er generelt mistroiske over for telefonsalg, og det er nu sælgerens opgave at skabe tillid, interesse og købelyst på få øjeblikke. Med de rette værktøjer kan telefonsalget dog løftes væsentligt og både bidrage til et positivt image for virksomheden og til mere salg. Det handler bl.a. om den rigtige spørgeteknik, men også om på et dybere plan at forstå kunderne og deres tankegang. Sælgeren skal lære at undgå og imødegå indvendinger såsom ’’for dyrt’’, ’’optaget”, ”ikke nu’’ og ’’vi bruger jeres konkurrent’’, og sælgeren skal lære, hvordan han kan vende situationen til sin egen og kundens fordel på få minutter. Med de rette kompetencer og værktøjer vil sælgeren blive i stand til at skabe tilfredse kunder, større arbejdsglæde og opnå markant bedre resultater via salg over telefonen.
Kurser - Back Office & Telefon - Salg pr. tlf. - outbound - Få succes med verdens hårdeste salgsjob
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 13/6 - 14/6 2 dage DKK 9.950  
Aarhus Dato: 3/9 - 4/9 2 dage DKK 9.950  
Værløse Dato: 2/12 - 3/12 2 dage DKK 9.950  
Aarhus Dato: 12/3 - 13/3 2 dage DKK 9.950  
Værløse Dato: 15/6 - 16/6 2 dage DKK 9.950  

Målgruppe

Alle, som arbejder med telesalg - både når det drejer sig om at skabe nye kunder og pleje den eksisterende kundekreds. Kurset sigter mod alle former for salg, og typiske deltagere er sælgere, salgsassistenter, salgssekretærer og telemarketingmedarbejdere.

Dit udbytte

Som deltager på Salg pr. telefon – outbound, bliver du i stand til at opnå bedre resultater i dit arbejde med det opsøgende telefonsalg. Du lærer bl.a. at komme igennem med dit budskab og fastholde kundens opmærksomhed og interesse. Vigtigst er din evne til at bryde igennem barrieren og holdningen omkring telefonsælgere.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der:

 • Opnår bedre og mere effektive salgsresultater over telefonen
 • Kan skabe en engagerende dialog med kunden og fastholde interessen helt til salget er i hus
 • Er i stand til at afdække kundens behov og kan vende kundens modstand til positiv interesse

Metode

Kurset er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med instruktørens praktiske erfaringer. Teorien vil altid følges op med forskellige typer af cases og praktiske øvelser, der sikrer indlæring, omstilling til den enkeltes dagligdag og lethed ved brug. Derudover vil instruktøren trække på holdets erfaring og forskellighed for at få perspektiv på den indlærte teori.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland i Værløse og i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt også dette kursus interessant: Inbound telefonsalg.

Indhold

Salgsholdninger, der skaber resultater
 • Tro på det, du gør og vil, så skaber du tillid
 • Holdninger er vigtigere end kendsgerninger
 • Med en positiv indstilling opnår du mere i hver kundekontakt


Din personlige fremtræden og attitude er yderst vigtige elementer

Sælgerprofil og salgsstile
 • Nutidens og fremtidens krav til dig som sælger
 • Individuel sælgerstil – styrker og svagheder i dit salgsarbejde
 • Forstå din sælgerstil, så du kan bruge og udvikle den rigtigt


Skab resultater og gode relationer via din forståelse af kundernes krav

Salgsdialogen fra start til slut
 • Kom godt fra start – systematikken i samtalen
 • Hold fokus på målet – det, du vil opnå med telefonsamtalen
 • Hvem er din kommende kunde? – segmentering og målsætning


Bevar overblikket, og tag styringen for at nå målet

Telefonteknik og korrekt telefonbetjening
 • Telefonen som arbejdsredskab – brug den rigtigt
 • Reglerne for god telefonkontakt – dit udgangspunkt
 • Sprog og stemmeføring – personligt engagement skaber resultater


Håndtér telefonen og dialogen selvsikkert

Effektiv kommunikation
 • Målrettet spørgeteknik – behovsafdækning og styring af samtalen
 • Aktiv lytning – prioritér kundens behov, og brug din viden
 • Skab grundlaget for et optimalt salg


Dit kundefokus er afgørende for et salg

Sælgende argumenter
 • Kundens købemotiver – de rationelle vs. Emotionelle årsager
 • Fra teknisk produktbeskrivelse til fordelsbeskrivelse med ”du-appel”
 • Den overbevisende præsentation – visualisér dit budskab i telefonen


Kend dit produkt og kundes udbytte af det

Indvendingsbehandling
 • Årsager og bevæggrunde til kundens modstand
 • Fra nej til ja – sådan sikrer du et fortsat salgsforløb
 • Positiv omvendelse af kundens modstand.


Ofte er en indvending reelt et spørgsmål og et skjult købssignal

Åbnings- og afslutningsteknikker
 • Kom godt fra start – effektiv åbning af salgsdialogen
 • Få delaccepter undervejs og endelig accept på dit salg
 • Læs din kunde, og tag din ordre, når den er der.


Salget sikres af sælgeren – der er intet salg, før der er en aftale

Menneskelige relationer
 • Forstå kemiens betydning for langvarige kunderelationer
 • Vær og agér bevidst og kvalificeret uanset situationen
 • Vanskelige kunder – effektiv og positiv håndtering af anderledes kundetyper.


Forstå udviklingen, og undgå demotivation og stilstand i dit salgsarbejde

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab tiden til at indfri dem

Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved