Salgets psykologi

- Effektiv personlig salgsudvikling

Ingen kunder er ens, og derfor må den effektive sælger forstå at behandle hver kunde ud fra dennes individuelle behov og personlighed. Det gode salg udspringer af evnen til at tilpasse sin adfærd, fremtoning og strategi efter kundens personlige motivationsfaktorer. Det kræver indsigt i salgets psykologiske aspekter for at blive i stand til at læse kunden, skelne mellem forskellige personlighedstyper og til sidst tilpasse sit salg herefter. Indsigt i salgets psykologi er en væsentlig parameter, hvis sælgerens omsætning skal øges.
Salgskurser - Salgets psykologi - Effektiv personlig salgsudvikling
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 6/2 - 7/2

Modul 1: 6. - 7. februar 2023
Modul 2: 20. - 21. marts 2023

  2 x 2 dage DKK 20.500
Aarhus Dato: 20/3 - 21/3

Modul 1: 20. - 21. marts 2023
Modul 2: 11. - 12. maj 2023

  2 x 2 dage DKK 20.500
Værløse Dato: 15/6 - 16/6

Modul 1: 15. - 16. juni 2023
Modul 2: 12. - 13. september 2023

  2 x 2 dage DKK 20.500
Aarhus Dato: 19/9 - 20/9

Modul 1: 19.-20. sep. 2023
Modul 2: 7.-8. nov. 2023

  2 x 2 dage DKK 20.500
Værløse Dato: 20/11 - 21/11

Modul 1: 20. nov.-21.nov. 2023
Modul 2: 18.-19. jan. 2024

  2 x 2 dage DKK 20.500

Målgruppe

Alle, som beskæftiger sig med salg. Deltagelse forudsætter erfaring med salg af produkter, ydelser, ideer eller projekter. Typiske deltagere er sælgere, salgsledere, rådgivere, salgschefer og key account managers.

Dit udbytte

Din evne til at aflæse kundens psykologiske drivkræfter forbedres, og du bliver i stand til at anvende denne viden i al kontakt med kunden. Din evne til at læse og forstå kundens forventning til dig og din rolle, samt at kommunikere og skabe tillid forbedres. Du vil hurtigt mærke en stor forskel i dit salgsarbejde, fordi du lærer metoder til differentiering overfor forskellige kundetyper.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en sælger, der:

 • Har ny inspiration og motivation til at løse salgsopgaven
 • Øger salget og styrker kunderelationerne
 • Står stærkere og med større gennemslagskraft hos kunderne
 • Formår at udarbejde effektive salgsstrategier

Metode

Du introduceres til en adfærdspsykologisk model, der både giver større generel psykologisk forståelse samt større selvindsigt. Du vil gennem hele kurset aktivt blive involveret i undervisningen, der er sammensat af korte indlæg fra instruktøren efterfulgt af diskussioner, øvelser og cases.

Form

Kurset afholdes som 4 dages eksternatkursus fordelt på 2 moduler (2 x 2 dage). Der undervises på følgende tidspunkter:

Modul 1:
1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Modul 2:
1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt disse kurser interessante: Forhandlingsteknik, Den erfarne sælger, Sales Power.

Indhold

Adfærdspsykologi og salg
 • Introduktion til adfærdspsykologisk model
 • De fire arketyper og deres kendetegn
 • De fire arketypers primære behov, frygt og karakteristika


Øg dit salg gennem din forståelse af dig selv og dine kunder

Din individuelle psykologiske adfærdsprofil
 • Udfyldelse og tolkning i forhold til din salgsrolle
 • Dine styrker og svagheder som sælger
 • Forstå, hvordan andre opfatter dig


Få et klart billede af din salgsstil og dit udviklingspotentiale

Sådan læser du andre
 • Lær at læse og forstå kundens adfærd
 • Kropssprog, stemme, ord, kontorindretning og telefonhåndtering
 • De typiske træk for de fire arketyper


Skab optimale resultater via din evne til at læse og forstå dine kunder

Den udfordrende kunde – Kundeprofilen
 • Udfyldelse og tolkning i forhold til salgssituationen
 • Kundens psykologiske behov og motivationsfaktorer
 • Matchning i forhold til din egen salgsprofil


Forstå kundens krav og forventninger

Effektiv kommunikationsstrategi
 • Differentiér dit salg i forhold til kundens profil
 • Din salgsadfærd over for forskellige kundetyper
 • De overbevisende salgsargumenter – tilpasset kundetypen


Kommunikér situationsbestemt og målrettet

Salgets faser og kundeprofilen
 • Salgstrappen i adfærdspsykologisk sammenhæng
 • Fra forberedelse til afslutning og opfølgning/servicering
 • Sikker indvendingsbehandling


Tag udgangspunkt i individet for at skabe resultater

Matchning af profiler
 • Din og kundens profil – forskelle og ligheder i relationen
 • Kundens krav til din ”rolle” – introduktion til Rolleprofilen
 • Sådan spiller du den forventede rolle


Stå stærkt i udgangspunktet for din personlige udvikling og kundematch

Psykologisk profil på din salgsrolle
 • Rolleprofilen – forstå, kundens forventninger til dig
 • Sammenligning af kundetyper og kunderoller
 • Personprofil og Rolleprofil – den nødvendige/ønskelige udvikling


Lær at se den rigtige sammenhæng mellem job, rolle og medarbejder

Den praktiske anvendelse
 • Træning i konkrete salgssituationer
 • Træning i samtaler med forskellige kundetyper
 • Sådan kommer du videre derhjemme


Styrk dine salgs- og kommunikationsevner, og lær af andre og af dig selv

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved