Assistentens & sekretærens udvikling

- Gennemslagskraft & kommunikation

Assistent-/sekretærrollen er central for en velfungerende organisation. Med denne nøglepersons mange interne og eksterne relationer er assistenten/sekretæren ofte afgørende for, at tingene skrider effektivt fremad i virksomheden. Med de rigtige værktøjer kan assistenten såvel som sekretærens udvikling føre til øget gennemslagskraft og bedre evner til at kommunikere. Et sådan løft vil automatisk øge effektiviteten hos alle de led i organisationen, der til daglig har berøring med assistenten/sekretæren. Virksomheden vil opleve, at kommunikationen flyder hurtigere og at ting lykkes mere gnidningsfrit. Samtidig vil assistenten og sekretæren opleve en hverdag med langt større trivsel i ”orkanens øje”.
Kurser i personlig udvikling - Assistentens & sekretærens udvikling - Gennemslagskraft & kommunikation
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 25/5 - 27/5 Tilmeld venteliste 3 dage DKK 14.500
Aarhus Dato: 27/9 - 29/9   3 dage DKK 14.500
Værløse Dato: 25/10 - 27/10   3 dage DKK 14.500

Målgruppe

Kurset er for dig, der enten har været på kurset Assistentens/Sekretærens værktøjer eller andre lignende kurser, og som ønsker en overbygning på din viden.
Du har som primæropgave at aflaste og støtte din chef – og i nogle tilfælde agere som stedfortræder.

Dit udbytte

Du vil gennem inspiration og viden blive trænet i at være effektiv og målrettet i din hverdag. Der vil være fokus på kommunikation og psykologi, således at arbejdet med dine samarbejdspartnere forbedres, og du får ideer til, hvordan du tackler vanskelige situationer og mennesker.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden vil få en sekretær/assistent, der:

 • Handler bevidst og proaktivt i sin rolle for at få tingene til at fungere
 • Forstår at kommunikere konstruktivt og servicemindet med alle typer af mennesker
 • Evner at bygge broer mellem forskellige mennesker og funktioner og hermed styrker samarbejdet i organisationen

Metode

Kurset er intensivt, og deltagerne spiller en aktiv rolle under hele kursusforløbet. Du arbejder med refleksion, dialog og individuelle øvelser, samtidig med at du får et klart billede af dig selv som menneske og samarbejdspartner.

Form

Kurset gennemføres som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt dette kursus interessant: Assistentens & sekretærens værktøjer.

Indhold

Sekretærens/assistentens muligheder i virksomheden
 • Støtte, support, autoritet og udvikling
 • Autoritet, funktioner og roller
 • Adfærd, normer og virksomhedskultur


Få det bedste ud af din rolle som værdiskaber i virksomheden

Psykologiske drivkræfter i spil i din dagligdag
 • Indsigt i psykologi på arbejdspladsen
 • Kortlæggelse af dine psykologiske drivkræfter
 • Muligheder og udfordringer


Kendskabet til dine styrker og svagheder skaber basis for din personlige udvikling

Relationer og samarbejde
 • Sådan læser du andre
 • Når forskelligheder mødes for at samarbejde
 • Din personlige autoritet og gennemslagskraft


Vær med til at skabe det gode samarbejde

Kommunikation på tværs af funktioner og profiler
 • Sådan hører du, hvad der i virkeligheden bliver sagt
 • Spørgeteknik – situationsspecifikke spørgsmål
 • Nonverbal kommunikation – lær at arbejde med kropssprog


Målrettet og differentieret kommunikation

Dialog og motivation
 • Lær at forstå, hvad der motiverer den enkelte
 • Sådan bruger du motivationsfaktorerne i dialogen
 • Lær at sælge det svære budskab


Uformel ledelse via adfærdsforståelse

Konflikthåndtering
 • Konfliktens typiske faser
 • Sådan løser du konflikten, inden den eskalerer
 • Strategier til at forebygge konflikter


Rollen som mægler – forstå udfordringerne i organisationen

Effektiv problemløsning i hverdagen
 • Afstemning af indsatser sammen med andre
 • Praktisk og effektiv delegering
 • Effektive beslutninger, der bliver til noget


Få opgaverne fra hånden på den bedst mulige måde

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem
Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved