Senior Management

- Den erfarne leder

Som leder er den vigtigste opgave at få det optimale ud af sine medarbejdere, og samtidig sikre, at medarbejderne har det godt med det, de laver. Ofte har lederen dog mange andre opgaver, og han/hun kan have tendens til selv at falde ind i den daglige drift, hvor fokus på den enkelte medarbejder desværre kan svigte. Senior management giver den erfarne leder nye værtøjer til at skabe overskud og overblik, så lederen er der for medarbejderne, når behovet er der. Det drejer sig om at lede sine medarbejdere individuelt, udnytte værdien ved at være et team og samtidig sikre, at alle arbejder effektivt sammen med den resterende organisation. Med senior management vil den erfarne leder styrke sine egne, såvel som teamets, samlede resultater og arbejdsglæde.
Ledelseskurser - Senior Management - Den erfarne leder
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Målgruppe

Kurset henvender sig både til ledere, der søger ny inspiration og til dem der ønsker at få den eksisterende værktøjskasse ajourført. Typiske deltagere er teamledere, afdelingschefer, driftsledere, værkførere, bestyrere, kontorchefer og ledere i interne afdelinger.

Dit udbytte

Du vil få videreudviklet dine lederfærdigheder og blive endnu bedre til at inspirere og motivere dine medarbejdere. Den viden og de værktøjer, kurset tilbyder, vil hjælpe dig til at gøre dit team og din organisation mere effektivt og nå bedre resultater med din daglige ledelse.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, der:

 • Går til opgaven med nyt engagement og motivation
 • Får fuldt udbytte af tilstedeværende ressourcer og når aftalte mål
 • Sikrer fundamentet for udvikling i teamet i harmoni med den resterende organisation
 • Skaber de rigtige resultater og fremtidssikrer sit team

Metode

Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af kurset arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer og derved få mulighed for at finde nogle nye løsningsmuligheder. Som afslutning på kurset skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Indhold

Din Lederrolle
 • Forventningerne til dig – i dag og i fremtiden
 • Træd i karakter som leder
 • Definér dine succeskriterier ud fra mål og midler


Opnå succes gennem ligevægt mellem leadership og management

Din ledelsesprofil
 • Forstå medarbejdernes krav til god ledelse
 • Din autoritetsstil-profil
 • Kend og udnyt dine styrker


Kend din ledelsesprofil – så du ved, hvad du skal udvikle

Lederskabsbehov
 • Harmonien mellem kvalitet og kvantitet
 • Kortlægning af udviklingsbehov
 • Udviklings- og handlingsplanner


Resultater skabes af dygtige medarbejdere

Organisationsrelationer
 • Sælg din mission
 • Skab respekt om din funktion
 • Analysér dine relationer til interne interessenter


Samarbejdet med den resterende organisation er afgørende for teamets succes.

Motivation
 • Motivation sikrer optimal ressourceudnyttelse
 • Motivation skaber overskud
 • Engagerede medarbejdere leverer succeser


De bedste medarbejdere kan motivere sig selv

Ledelseskommunikation
 • Målrettet kommunikation
 • Den ligeværdige dialog
 • De planlagte samtaler


Kommunikationen med dine medarbejdere er afgørende for din succes som leder

Situationsbestemt ledelse
 • Forstå dine medarbejderes udviklingsforløb
 • Indsatstyring, planlægning og rapportering
 • Differentieret ledelse


Medarbejdere skal forstås og rammes rigtigt i den daglige ledelse

Værdibaseret ledelse
 • Vision, mission og værdier – Dine regler
 • AI: Appreciative Inquirery – den værdsættende samtale
 • Din opgave som rollemodel


Konstruktiv ros er langt mere værd end konstruktiv kritik

Coaching
 • Coaching af medarbejdere
 • Introduktion til TACKs coachingmodel
 • Målsamtaler og feedback på indsatsen


Coaching er ikke ledelse, men et vigtigt ledelsesredskab

Problemløsning og konflikthåndtering
 • Problemanalyse og konflikttrappen
 • Din beslutningsstil
 • De vanskelige samtaler


Forstå udviklingen, og undgå demotivation og stilstand i dit team

Din rolle som team builder
 • Dit teams styrker og svagheder
 • Udvikling gennem vidensdeling
 • Skab sammenhold gennem egne events


Et godt team kan meget mere end en gruppe gode medarbejdere

Stress og trivsel
 • Den gode og dårlige stress
 • Introduktion til mindfulness
 • Den gode arbejdsdag – dit ledelsesansvar


Forstå dine medarbejdere og hjælp hvor det er nødvendigt

Din Personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved