Senior Management

- Den erfarne leder

Som leder er den vigtigste opgave at få det optimale ud af sine medarbejdere, og samtidig sikre, at medarbejderne har det godt med det, de laver. Ofte har lederen dog mange andre opgaver, og han/hun kan have tendens til selv at falde ind i den daglige drift, hvor fokus på den enkelte medarbejder desværre kan svigte. Senior management giver den erfarne leder nye værtøjer til at skabe overskud og overblik, så lederen er der for medarbejderne, når behovet er der. Det drejer sig om at lede sine medarbejdere individuelt, udnytte værdien ved at være et team og samtidig sikre, at alle arbejder effektivt sammen med den resterende organisation. Med senior management vil den erfarne leder styrke sine egne, såvel som teamets, samlede resultater og arbejdsglæde.
Ledelseskurser - Senior Management - Den erfarne leder
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Holte Dato: 6/11 - 7/11 2 dage DKK 11.250  

Målgruppe

Kurset henvender sig både til ledere, der søger ny inspiration og til dem der ønsker at få den eksisterende værktøjskasse ajourført. Typiske deltagere er teamledere, afdelingschefer, driftsledere, værkførere, bestyrere, kontorchefer og ledere i interne afdelinger.

Dit udbytte

Du vil få videreudviklet dine lederfærdigheder og blive endnu bedre til at inspirere og motivere dine medarbejdere. Den viden og de værktøjer, kurset tilbyder, vil hjælpe dig til at gøre dit team og din organisation mere effektivt og nå bedre resultater med din daglige ledelse.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, der:

  • Går til opgaven med nyt engagement og motivation
  • Får fuldt udbytte af tilstedeværende ressourcer og når aftalte mål
  • Sikrer fundamentet for udvikling i teamet i harmoni med den resterende organisation
  • Skaber de rigtige resultater og fremtidssikrer sit team

Metode

Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af kurset arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer og derved få mulighed for at finde nogle nye løsningsmuligheder. Som afslutning på kurset skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Kurset afholdes på Sjælland i Holte og i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Indhold

Lederrollen – succes gennem ligevægt mellem leadership og management
Din ledelsesprofil – kend og udnyt dine styrker
Lederskabsbehov – udviklings- og handlingsplaner
Organisationsrelationer – analyse og optimalt udbytte af dine interne interessenter
Motivation og delegering – skab motivation, overskud og optimal ressourceudnyttelse
Ledelseskommunikation – planlagte samtaler, ligeværdig dialog og målrettet kommunikation
Situationsbestemt ledelse – indsatsstyring, planlægning og rapportering
Værdibaseret ledelse – vision, mission og værdier
Coaching – introduktion til TACKs coachingmodel
Problemløsning, konflikthåndtering og de vanskelige samtaler
Din rolle som team builder – udvikling gennem vidensdeling
Stress og trivsel – forstå dine medarbejdere og hjælp hvor det er nødvendigt
Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved