Stresshåndtering

- Lær at få mere overskud i hverdagen

I takt med stigende krav om effektivisering oplever mange et stort arbejdspres i dagligdagen. Konsekvenserne kan desværre være alvorlige. Når man hverken har tid eller overskud til at løse sine arbejdsopgaver, kan man rammes af stress. Tilstanden er kilde til mange psykiske og fysiske sygdomme og virker hæmmende for overblik, overskud og effektivitet. Stresshåndtering giver værktøjer til at bevare overblikket, øge overskuddet, optimere egne ressourcer og minimere de ydre og indre stressfaktorer. Resultatet vil med det samme være større arbejdsglæde, overblik, indre ro og bedre helbred. Men god stresshåndtering vil den enkelte medarbejder blive et langt større aktiv for virksomheden.
Kurser i personlig udvikling - Stresshåndtering - Lær at få mere overskud i hverdagen
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Holte Dato: 30/10 - 31/10 2 dage DKK 10.750  
Holte Dato: 5/4 - 6/4 2 dage DKK 10.750  

Målgruppe

Kurset henvender sig til både til ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder. Stress er desværre blevet meget almindeligt, og dagligt hører vi om kolleger, medarbejdere eller familiemedlemmer der går ned med stress. Hvis vi ikke opdager den i tide, og ikke lærer at tackle den, kan det i værste fald få betydelige negative konsekvenser for både os selv, vores omgivelser og for vores arbejdsplads.

Dit udbytte

Du vil gennem dette kursusforløb lære nogle teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt din stress og dit stressniveau, samt de ressourcer du har til at håndtere stressen. Du vil lære nogle teknikker, som du både kan anvende på arbejdspladsen og privat. Ved at få kortlagt hvor ”det stresser”, får du mulighed for at være på forkant og derved få ”styr på stressen”, frem for at ”stressen styrer dig”.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der:

  • Har ny selvindsigt og selverkendelse til gavn for virksomheden
  • Er opmærksom på egne og andres stresssymptomer og dermed kan undgå, at stressen får konsekvenser
  • Er bedre til at prioritere arbejdsopgaver og bevare overblikket i hverdagen

Metode

Kurset vil være en blanding af instruktørindlæg, dialog og praktiske øvelser. Kursets fokus vil være på dig selv.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage i København. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.00

Alle priser er ekskl. moms.

Hvis du fandt dette kursus spændende, vil du måske også være interesseret i vores kurser om vores kurser i stress managment og personlig effektivitet.

Indhold

Hvad er stress? – lær at skelne mellem de mange former for stress
Stresssymptomer – første skridt af forebyggelsen af stress er klarlæggelsen af dine symptomer
Din stresshåndteringsprofil – personlige reaktioner og identificering af stressreducerende adfærd
Copingstrategier – find de stressreducerende faktorer og kortlæg dine ideelle arbejdsbetingelser
Mentaltræning - størstedelen af arbejdet med dig selv er mentalt
Stresshåndtering i praksis – 10 råd til at undgå stress
Effektiv tidsudnyttelse – udnyt dig selv og dine ressourcer optimalt
Målsætning og implementering i hverdagen – resultater gennem daglig målrettet indsats
Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved