Stresshåndtering

- Forebyg stress til glæde for alle

Mange oplever på deres job kontinuerlige krav om effektivisering eller store arbejdsbyrder som konsekvens af organisationsændringer eller lignende, og det kan være med til at afføde et stort arbejds- og forventningspres i hverdagen. Følgevirkningerne kan i yderste tilfælde være temmelig alvorlige, og det er derfor vigtigt dels at være opmærksom på de tidlige stresssymptomer og dels være bevidst om ens egen mentale tilstand.

Når man føler, at man hverken har tid eller overskud til at løse sine arbejdsopgaver, er man i risiko for at blive ramt af stress. Tilstanden er kilde til mange fysiske og psykiske sygdomme og har en hæmmende virkning på både overblik, overskud og effektivitet. Dette stress kursus giver dig værktøjer til at bevare overblikket, øge overskuddet, optimere egne ressourcer og minimere de indre og ydre stressfaktorer. Resultatet heraf vil være større arbejdsglæde, overblik, indre ro og bedre helbred. Med god stresshåndtering bliver den enkelte medarbejder et langt større og mere stabilt aktiv for virksomheden.

Kurser i personlig udvikling - Stresshåndtering - Lær at få mere overskud i hverdagen
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 13/4 - 14/4   2 dage DKK 12.500
Værløse Dato: 26/10 - 27/10   2 dage DKK 12.500

Målgruppe

Langt de fleste mennesker kan få stor gavn af at blive mere bevidste omkring deres stressniveauer, stressstyring og mentale træning. Dette stress kursus henvender sig derfor til både ledere og medarbejdere i offentlige såvel som private virksomheder, og kurset er samtidig relevant for alle anciennitetsniveauer. Det er dermed underordnet, om du lige er kommet ud på arbejdsmarkedet og er blevet overvældet af en uforudset stor byrde, eller om du har nået et af de senere kapitler i dit karriereliv og gerne vil undgå stressgener; stress kurser er for alle, ligegyldig hvor længe du har været på arbejdsmarkedet.

Dit udbytte

Du vil gennem dette kursus i stresshåndtering lære en række teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt din stress og dit stressniveau samt de ressourcer og værktøjer, du kan gøre brug af for at holde stressen under kontrol. Du vil lære nogle teknikker, som du kan anvende og få glæde af både på arbejdspladsen og i privat regi. Ved at få analyseret karakteren af din stress får du mulighed for at være på forkant og herved få styr på den, frem for at lade stressen styre dig.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der:

 • Har ny selvindsigt og selverkendelse til gavn for virksomheden
 • Er opmærksom på egne og andres stresssymptomer og kan dermed undgå, at stressen får konsekvenser
 • Er bedre til at prioritere arbejdsopgaver og bevare overblikket i hverdagen

Metode

Kurset vil være en blanding af instruktørindlæg, dialog og praktiske øvelser. Kursets fokus vil være på dig selv.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt disse kurser interessante: Personlig effektivitet.

Indhold

Hvad er stress?
 • Hvordan defineres stress?
 • Viden om stress og stressrelaterede tilstande
 • Positiv vs. negativ stress


Stress kan opleves i mange former – lær at skelne mellem dem

Stresssymptomer
 • Fysisk, psykisk og adfærdsmæssig stress
 • Afkodning af stresssymptomer
 • Følelsesmæssige tilstande


Klarlæggelsen af dine stresssymptomer er første skridt til forebyggelsen af din stress

Din Stresshåndteringsprofil
 • Hvornår opleves stress?
 • Forståelse for personlige reaktioner
 • Identificering af adfærd, der kan reducere stressniveauet


Forstå årsagen, så du kan finde kuren

Copingstrategier
 • Hvordan håndterer du stress (positiv/negativt)?
 • Kortlægning af ideelle arbejdsbetingelser
 • Indsigt i stressstyring – både hurtig reduktion, men også langsigtet


Find de stressreducerende faktorer, og implementér dem i din arbejdsgang

Mentaltræning
 • Forståelse for, hvordan hjernen virker
 • Hjernebølger og deres betydning
 • Nuets kraft herunder visualisering


Størstedelen af arbejdet med dig selv er mentalt

Stresshåndtering i praksis
 • Håndtering af afbrydelser
 • Positiv tænkning
 • Tidsstyring


10 råd til at undgå stress

Målsætning og implementering i hverdagen
 • Fra effekt til årsag
 • Hverdagens stressindsats
 • Opstil individuelle mål til at fremme livskvaliteten


Resultater gennem daglig målrettet indsats

Personlig målsætning
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

Hvorfor og hvornår bør jeg tage på kursus i stresshåndtering?

Stress er desværre blevet meget almindeligt på det moderne arbejdsmarked, og vi hører ofte om kolleger, medarbejdere eller familiemedlemmer, der går ned med stress. Du kender sikkert op til flere, som endnu ikke er bukket under for stressen endnu, men dagligt kæmper en brav kamp for at modvirke de negative symptomer.

Hvis ikke vi lærer at opdage stress i tide, samt hvordan vi tackler den, kan det få voldsomt negative konsekvenser for både os selv, vores omgivelser og vores arbejdsplads. Den bedste måde at lære det på og undgå de negative konsekvenser er ved at tage et stresshåndtering kursus. Ikke kun for din egen skyld, men også for dine kollegaer, børn og partners skyld; det er nemlig ikke kun dig selv, som lider, når du bliver ramt af stress. Du vil opleve, at stressen påvirker alle dele af dit liv, så hvis ikke du vil tage et stress kursus for din egen skyld, så bør du gøre det for dine nærmeste.


Det er desuden vigtigt, at du handler, mens tid er, og således vælger at deltage i et stress kursus, inden du for alvor bliver lagt ned af stressen, da det så allerede vil være for sent med forebyggelsesindsatsen. En anden årsag til at tage et stress kursus er, at du bliver i stand til ikke bare at føre tilsyn med dit eget stressniveau, men tilmed også dine kollegers. Du vil dermed kunne agere vagthund og slå alarm, hvis du oplever, at symptomerne sniger sig ind på nogle af dine kolleger, så stressen aldrig når at rodfæste sig i din afdeling.

Skræddersyet stress kursus til din virksomhed

Forebyg stress i hele organisationen med et firmatilpasset forløb i stresshåndtering. Indholdet af et forløb af denne karakter skiller sig ud fra det åbne stress kursus ved at kunne tage udgangspunkt i de aktuelle og konkrete problemstillinger, som din organisation måtte have fokus på. På et firmatilpasset forløb vil ligeledes være mulighed for sparring omkring skæringspunkterne for organisationens processer og relevante stressrelaterede problematikker og dilemmaer. Herudfra vil du kunne vurdere hensigtsmæssigheden af arbejdsgange og processer med henblik på at klarlægge faktorer, der opleves at yde en negativ påvirkning på organisationens generelle stressniveau. Hvor det åbne stress kursus præsenterer løsninger for det enkelte individ, har firmatilpassede forløb således mulighed for at præsentere løsninger for afdelinger eller hele organisationer.

Skræddersyet stress kursus til din virksomhed - TACK International

© 2016 TACK International. All rights reserved