Stresshåndtering

- Lær at få mere overskud i hverdagen

I takt med stigende krav om effektivisering oplever mange et stort arbejdspres i dagligdagen. Konsekvenserne kan desværre være alvorlige. Når man hverken har tid eller overskud til at løse sine arbejdsopgaver, kan man rammes af stress. Tilstanden er kilde til mange psykiske og fysiske sygdomme og virker hæmmende for overblik, overskud og effektivitet. Stresshåndtering giver værktøjer til at bevare overblikket, øge overskuddet, optimere egne ressourcer og minimere de ydre og indre stressfaktorer. Resultatet vil med det samme være større arbejdsglæde, overblik, indre ro og bedre helbred. Men god stresshåndtering vil den enkelte medarbejder blive et langt større aktiv for virksomheden.
Kurser i personlig udvikling - Stresshåndtering - Lær at få mere overskud i hverdagen
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 29/10 - 30/10 2 dage DKK 11.500  

Målgruppe

Kurset henvender sig til både til ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder. Stress er desværre blevet meget almindeligt, og dagligt hører vi om kolleger, medarbejdere eller familiemedlemmer der går ned med stress. Hvis vi ikke opdager den i tide, og ikke lærer at tackle den, kan det i værste fald få betydelige negative konsekvenser for både os selv, vores omgivelser og for vores arbejdsplads.

Dit udbytte

Du vil gennem dette kursusforløb lære nogle teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt din stress og dit stressniveau, samt de ressourcer du har til at håndtere stressen. Du vil lære nogle teknikker, som du både kan anvende på arbejdspladsen og privat. Ved at få kortlagt hvor ”det stresser”, får du mulighed for at være på forkant og derved få ”styr på stressen”, frem for at ”stressen styrer dig”.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der:

 • Har ny selvindsigt og selverkendelse til gavn for virksomheden
 • Er opmærksom på egne og andres stresssymptomer og dermed kan undgå, at stressen får konsekvenser
 • Er bedre til at prioritere arbejdsopgaver og bevare overblikket i hverdagen

Metode

Kurset vil være en blanding af instruktørindlæg, dialog og praktiske øvelser. Kursets fokus vil være på dig selv.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage i København. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre fandt disse kurser interessante: Personlig effektivitet.

Indhold

Hvad er stress?
 • Hvordan defineres stress?
 • Viden om stress og stressrelaterede tilstande
 • Positiv vs. negativ stress


Stress kan opleves i mange former – lær at skelne mellem dem

Stresssymptomer
 • Fysisk, psykisk og adfærdsmæssig stress
 • Afkodning af stresssymptomer
 • Følelsesmæssige tilstande


Klarlæggelsen af dine stresssymptomer er første skridt til forebyggelsen af din stress

Din Stresshåndteringsprofil
 • Hvornår opleves stress?
 • Forståelse for personlige reaktioner
 • Identificering af adfærd, der kan reducere stressniveauet


Forstå årsagen, så du kan finde kuren

Copingstrategier
 • Hvordan håndterer du stress (positiv/negativt)?
 • Kortlægning af ideelle arbejdsbetingelser
 • Indsigt i stressstyring – både hurtig reduktion, men også langsigtet


Find de stressreducerende faktorer, og implementér dem i din arbejdsgang

Mentaltræning
 • Forståelse for, hvordan hjernen virker
 • Hjernebølger og deres betydning
 • Nuets kraft herunder visualisering


Størstedelen af arbejdet med dig selv er mentalt

Stresshåndtering i praksis
 • Håndtering af afbrydelser
 • Positiv tænkning
 • Tidsstyring


10 råd til at undgå stress

Målsætning og implementering i hverdagen
 • Fra effekt til årsag
 • Hverdagens stressindsats
 • Opstil individuelle mål til at fremme livskvaliteten


Resultater gennem daglig målrettet indsats

Personlig målsætning
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Uddannelsesforløb

Kurset kan indgå i nedenstående uddannelsesforløb. Klik på overskriften for at læse mere og gå til bestillingen

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved