TACK Coachakademi

- Kunsten at coache

Den succesfulde leder bør altid stræbe efter at få det optimale ud af sine ressourcer. I den forbindelse er det afgørende at arbejde målrettet efter at give medarbejderne den rette motivation, de rigtige rammer og de bedste arbejdsbetingelser, så de ansatte kan udnytte deres potentiale fuldt ud. De fleste medarbejdere kan langt mere, end de tror. Coaching er et yderst effektivt værktøj, hvis du som leder ønsker at åbne op for dine medarbejderes ressourcer. Der er stor forskel på at ”kende til” coaching i forhold til rent faktisk at ”kunne coache”. Ønsker du at mestre coaching effektivt som udviklende ledelsesværktøj, så kræver det både grundig teoretisk indsigt og omfattende praktisk erfaring med målrettet, erhvervsbaseret coaching. Til gengæld vil resultatet vise sig i form af mere engagerede medarbejdere, og dermed også en højere produktivitet. At bruge coaching som ledelsesværktøj giver dig samtidig en stor indsigt i de ressourcer du har til rådighed i dit team. En indsigt, der vil sikre dit fundament for den daglige planlægning og løbende udvikling af din funktion. Det drejer sig om at finde og forløse potentiale i det enkelte individ og med det styrke den samlede enhed.
Ledelseskurser - TACK Coachakademi - Kunsten at coache
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Målgruppe

TACK Coachakademi henvender sig til direktører, ledere, personalechefer, konsulenter og andre, der ønsker at anvende coaching som en del af deres daglige arbejde. Som deltager i forløbet skal du have en generel interesse i at arbejde med mennesker og et ønske om at hjælpe andre til at finde deres potentiale, samt være indstillet på at arbejde med din egen udvikling.

Dit udbytte

Formålet med TACK Coachakademi er at uddanne coaches på et internationalt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente coaches, der er trænet i de færdigheder og metoder, som lever op til de retningslinier der stilles af International Coach Federation (ICF). Efter deltagelse i forløbet vil det være muligt for deltagerne at ansøge om at blive certificeret som Associate Certified Coach (ACC) hos ICF, når kravene til praksis er opfyldt *).
Alle deltagere får, foruden den fastlagte undervisning, 4 timers individuel coaching som udføres i TACKs lokaler (værdi kr. 7.200 ekskl. moms)

Virksomhedens udbytte

Virksomheden vil få en medarbejder, der:

 • Finder det uudnyttede potentiale i virksomhedens medarbejdere og skaber øget motivation
 • Skaber bedre resultater gennem løsningsorienteret coaching
 • Udnytter sine kognitive færdigheder til at skabe øget tillid og stærkere relationer gennem hele coachingforløbet
 • Har fokus på fastholdelse og udvikling af virksomhedens medarbejdere

Metode

Uddannelsen er opdelt i 3 moduler á 3 dages varighed. Mellem modulerne vil du få 4 timers individuel coaching af en certificeret coach. De 3 moduler gennemføres med forskellige temaer. Coaching er en færdighed der kun kan læres gennem praktisk erfaring, hvorfor der på modulerne veksles mellem forelæsninger, øvelser samt efterfølgende dialog om erfaringer og oplevelser med at coache hinanden. Mellem de enkelte moduler skal deltagerne mødes i mindre erfagrupper, hvor der drøftes særlige problemstillinger, løses mindre coachopgaver, og hvor deltagerne fungerer som sparringspartnere og coaches for hinanden.

Form

Kurset afholdes som eksternatkursus fordelt over 3 moduler á 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

Modul 1, 2 & 3:
1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 – kl. 15.00

International Coach Federation (ICF) er verdens førende sammenslutning af professionelle coaches - personlige og business, der har til formål at sikre og forsat udvikle høje standarder inden for coaching.

*) Der er pt. særlige kriterier, for at kunne opnå en ACC certificering, herunder 60 timers målrettet coachuddannelse som du opnår gennem TACK Coachakademi og 100 timers dokumenteret coaching.

Alle priser er ekskl. moms.

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse.

Indhold

Historien bag coaching
 • Hvordan startede det – og hvad er rigtig coaching

 • At være nysgerrig
  • At undersøge opfattelser og overbevisninger


  Coaching som værktøj
  • Forskellen mellem coaching, rådgivning, psykoterapi og andet
  • Hvornår skal man henvise klienten til andre rådgivende professioner


  Lederen som coach
  • Hvornår bør man coache, og hvornår bør man ikke coache?
  • Problemstillingen ved at coache egne medarbejdere


  Aktiv lytning
  • Hvordan lytter man aktivt?
  • Lytteteknikker – fra meta til detaljeret lytning
  • Kroppen taler


  Intuition
  • Mærk hvad der sker – nærvær
  • At skabe kontakt og undgå kontaktafbrydelser


  Etik og coaching
  • ICF’s standarder og etiske regler – herunder tavshedspligt
  • Ansvar og commitment
  • Fra bevidsthed til handling


  Opbygning af coachingsamtalen
  • Etablering af selve coachingsamtalen
  • Indsigt og forståelse for aftaler
  • De forskellige faser af coachingsamtalen


  Løsningsorienteret coaching
  • Etablering af tillid og fortrolighed
  • Kognitive færdigheder


  Værdier og værdiafklaring
  • Afklaring omkring personlige værdier
  • Hvad er vigtigt, og hvad er mindre vigtigt i livet?


  Mål og målsætning
  • Afklaring af klientens egentlige mål og ønsker
  • Etablering af klare mål der kan arbejdes ud fra


  Fra tanke til handling
  • Den menneskelige hjerne – hvordan fungerer den?
  • Klarlægning af visioner og drømme


  Overbevisninger og blokeringer
  • Hæmmende overbevisninger og begrænsninger
  • Positive og udviklende overbevisninger


  Håndtering af modstand mod forandringer
  • Årsager til modstand – frygten for det ukendte
  • Det uudnyttede potentiale
  • Kreativitet og integration


  Tillid og troværdighed
  • At være troværdig og skabe tillid
  • Fastholdelse af tillid gennem hele coachingforløbet


  Relationer
  • Fastholdelse af relationer


  Selvledelse og selvmotivation
  • Hvordan leder man sig selv?
  • Hvordan skaber man – og fastholder sin motivation?


  Coaching fra start til slut
  • Inspiration og motivation af klienten
  • Ansvarliggørelse – hvem gør hvad?


  Individuel samtale

  Samlet feedback på indsats- og udviklingsområder

  Coaching fra A-Z
  • Den effektive coach
  • Løsningsorienteret coaching


  Personlig handlingsplan
  • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved