Tilfredshedsanalyse

For mange virksomheder er det svært at få overblik over, hvad kunderne egentlig tænker om virksomhedens image eller produkter. Det er ærgerligt, for en objektiv viden om kundernes præcise mening er særdeles værdifuld i bestræbelserne på at forbedre og udvikle sin forretning. TACK leverer en ensartet og objektiv vurdering af kundetilfredsheden, der har fokus på kundernes behov, adfærd, oplevelse af produkter og virksomheden som helhed. Tilfredshedsanalysen sikrer et sammenligneligt overblik over kundetilfredsheden – både på tværs af brancher eller på tværs af virksomhedens afdelinger. Hvis virksomheden ønsker det, kan der i sammenhæng med kundetilfredshedsanalysen udarbejdes et oplæg, der kan give inspiration til, hvilke strategiske tiltag, der skal til for at forbedre kundetilfredsheden og dermed virksomhedens indtjening. Dialogværktøjet og arbejdsredskabet kan efterfølgende danne udgangspunkt for udvikling af de enkelte service- og salgsafdelinger eller som input til eventuel efteruddannelse.

Vil du høre mere om, hvordan I kan gøre brug af dette i din virksomhed? Klik her for at udfylde en kontaktformular, så hører du fra os snarest muligt.

Metode


De enkelte kundetilfredshedsanalyser udarbejdes så de passer præcist til den enkelte branche og virksomhedens særlige behov.

Typisk vil en af følgende metoder blive brugt:

1. Tilfredshedsanalysen gennemføres ved hjælp af kundeinterviews foretaget af vores konsulenter. Her vil typisk være fokus på en dialogbaseret gennemgang af kundeoplevelsen.

2. Tilfredshedsanalysen gennemføres ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, som kan udformes, så der kan benchmarkes med resten af branchen. Her vil oftest være tale om multiple choice.

De enkelte undersøgelser kan enten foretages ved hjælp af opfølgende telefonopkald til virksomhedens kunder eller direkte ved kundekontakt ude i salgsledet. Multiple choice vil oftest gennemføres ved hjælp af online spørgeskemaundersøgelser eller ved automatisk feedback-request direkte efter kundernes telefonsamtale med en af virksomhedens servicemedarbejdere.



Der lægges vægt på, at tilfredshedsanalyserne lever op til den standard og kvalitet, der kræves for at kunne analysere data korrekt. Det gælder også, hvis virksomheden ønsker at sammenligne med kundetilfredsheden hos eventuelle konkurrenter, eller hvis virksomheden ønsker at sammenligne den nuværende analyse med fremtidige analyser for på den måde at måle udviklingen inden for kundetilfredshed.

En objektiv og professionel analyse af kundetilfredshed samt efterfølgende handling kan med det samme være med til at forbedre virksomhedens serviceniveau via et øget fokus, der betyder noget for kunderne.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved