Undervisningsteknik

- Effektiv struktur – Sikker performance

Undervisning handler om at sprede viden og udvikling til andre, og her er undervisningsteknikken helt afgørende for, hvor meget kursisterne/eleverne får ud af læringen. Bliver de engangerede og motiverede? Ender de med at opleve et markant løft i viden og evner? At tilrettelægge et godt undervisningsforløb kræver dyb pædagogisk indsigt og didaktiske overvejelser, og det er også grunden til, at man igennem historien har forsket i læring, og hvordan den kan optimeres i forhold til deltagernes udbytte, så tiden der investeres, også matcher resultatet. På dette kursus i undervisningsteknik vil deltagerne få et grundigt indblik i effektive undervisningsmetoder samt indføring i, hvordan man fremstår som en stærk, tillidsskabende og motiverende underviser.
Kurser i personlig udvikling - Undervisningsteknik – Sikker performance
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb

Afholdelsesdatoer

Værløse Dato: 22/5 - 24/5 3 dage DKK 14.500  
Værløse Dato: 30/10 - 1/11 3 dage DKK 14.500  

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som er ansvarlig for at træne og uddanne andre, og som ønsker at udvikle dine evner som underviser. Kurset er velegnet til både nye og erfarne undervisere.

Dit udbytte

Du vil få trænet din evne til at fungere som en professionel og tillidsskabende underviser. Målet er, at gøre dig i stand til at undervise på en måde, så dine kursister får forståelse for og færdigheder i emnet. Du lærer om de forskellige opfattelseskanaler – at vi lærer forskelligt, og bliver bevidst om, hvorledes du skal kommunikere med dine kursister. Du får færdigheder i at opbygge dit kursus på en hensigtsmæssig måde og bliver bevidst om, hvordan du skal være formidler.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder, der:

 • Forstår at planlægge undervisning af højeste kvalitet
 • Kan anvende mange forskellige måder at undervise på og ramme alle uanset niveau og erfaring
 • Har en effektiv og værdiskabende tilgang til det at træne andre

Metode

Deltagerne får en meget aktiv rolle i hele kursusforløbet med praktiske øvelser, diskussioner og cases. Ved hjælp af optagelser, feedback og gode råd, får alle deltagere mulighed for at udvikle deres personlige undervisningsstil.

Form

Kurset afholdes som internatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 10.00 - kl. 21.00 *)
2. dag kl. 09.00 - kl. 21.00 *)
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00

* Undervisningen slutter kl. 19, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.

Kurset afholdes på Sjælland i Værløse og i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.

Indhold

Planlægning af et uddannelsesprogram
 • Målsætninger for undervisningen
 • Udfærdigelse af lektionsplaner
 • Didaktiske overvejelser og materialevalg


Skab strukturerede undervisningsforløb med klare målsætninger

Pædagogik
 • Kunsten at forstå andre mennesker og deres læringsstil
 • Fra pædagogiske teorier til daglig praksis
 • Variationen i dit program


Find den bedst kvalificerede og mest effektive måde at viderebringe din viden på

Motivation af dine deltagere
 • De forskellige læringsstile
 • Deltagerinvolvering
 • Transaktionsanalyse og Joharis vindue


Lær hvad der motiverer den enkelte, og optimér deres indlæring

Anvendelse af undervisningsmidler
 • Anvendelse af PowerPoint
 • Øvelser og praktiske variationer i din undervisning
 • Udvælgelse og anvendelse af materialer


Din udvælgelse og anvendelse af materialer har afgørende betydning for deltagernes oplevelse

Dig som underviser
 • Hav mod og overblik til at afvige fra den fastlagte lektionsplan
 • Lær at håndtere vanskelige deltagere
 • Find din personlige undervisningsstil


Fremstå som en troværdig autoritet gennem din styring af undervisningen

Din personlige handlingsplan
 • Sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem


Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved