Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Læring med fokus på implementering

"Learn it today - use it tomorrow" er omdrejningspunktet for al læring hos TACK. Skal ny viden skabe værdi og blive reel læring for dig, er det afgørende, at den er nem at omsætte til konkret handling i hverdagen.

Ebbinghaus forgetting curveEbbinghaus forgetting curve

Vi glemmer hurtigt ny viden, hvis ikke vi bruger den

For at vi ikke glemmer, hvad vi har lært, er en konkret handlingsplan afgørende for en succesfuld implementering af ny viden i hverdagen. Dette understøttes af Herman Ebbinghaus, på sin tid, banebrydende studier.

Ebbinghaus undersøgte i slutningen af 1800-tallet, hvordan indlæring og hukommelse påvirkes over tid. Ifølge studierne glemmer vi næsten 75 procent af ny læring efter to dage, hvis ikke den nye læring følges op af konkrete træningsaktiviteter.

Undersøgelser lavet af TACK & TMI understøtter, at aktiviteter målrettet bibeholdelse og overførelse af viden, øger læringens inkorporering i de daglige aktiviteter efterfølgende.

Læringsfilosofien: 70-20-10

For at øge forudsætningerne for, at du får omsat den viden, du tilegner dig hos TACK, anvender vi læringsfilosofien 70-20-10. Filosofien går i alt sin enkelthed ud på, at den viden, du får i uddannelsen, er grundlaget for læring – det er det afgørende fundament (10%). Men for virkelig at styrke egen læring er det afgørende, at du også sparrer med nærmeste leder og kolleger om dine udviklingspunkter før og efter træningen (20%). Den endelig forankring af ny viden i hverdagen sker, når du afprøver den i din hverdag (on-the-job training), altså de 70%.

Forholdet mellem tallene skal forstås på følgende måde:

  • 10 % baseret på kursusaktivitet – læring i form af undervisning
  • 20 % baseret på relationer – læring og udvikling igennem andre (coaching og feedback fx med nærmeste leder)
  • 70 % baseret på handling – læring og implementering i hverdagen (on-the-job training)
TACKs Laeringsfilosofi: Kursister i gruppearbejde TACKs Laeringsfilosofi: Kursister i gruppearbejde

Et eksempel på 70-20-10 læringsfilosofien

Traditionelt set har mange opfattet det at deltage på et kursus, som værende målet i sig selv. Hos TACK er vi dog af den overbevisning, at vi kan øge dit læringspotentiale yderligere, hvis vi medtænker implementeringen i alle læringsaktiviteter – både de erfarings- og relationsbaserede.
For at eksemplificere dette forhold mellem forskellige læringsaktiviteter, er det nærliggende at benytte sig af følgende eksempel fra træningscentret:

  • 10% Læringsbaseret – lær om; hvordan muskler udvikles og vægttab fungerer igennem workshop, bøger og viden fra internettet.
  • 20% Relationsbaseret – en personlig træner eller én fra dit netværk giver gode råd, sparring og vejledning om, hvordan du når dit mål om vægttab.
  • 70% Erfaringsbaseret – for at opnå kompetence og huske, hvad man har lært, er det nødvendigt at prøve teori og viden af igennem regulær træning

Vi er med andre ord her hos TACK fuldt bevidste om, at din læringsrejse må tænkes i en større sammenhæng end kun isoleret set på selve kurset. Viden skal understøttes af relationer og hands-on-erfaringer, der er medvirkende til, at den enkelte kan omsætte det tillærte til sin dagligdag.

Fokus på transfer
Udover TACKs store fokus på relations- og erfaringsbaseret læringsaktiviteter, spiller transferen i selve undervisningen også en afgørende rolle. Med transfer handler det om at kunne udnytte og overføre det, man har lært fra teori til hverdag.

Derfor er vi i TACK meget optaget af at forstå den enkelte kursists hverdag, da eksempler, cases og øvelser udarbejdes i relation til den dagligdag som kursusdeltagerne har.
Med den rette transfer fra læringssituation til det daglige arbejde, vil implementeringen af den nye læring, viden og adfærd have langt bedre vilkår, og effekten af kurset ses tydeligere.

Dit udbytte af læringsprincippet

I  praksis betyder 70-20-10 læringsprincippet for dig, som deltager på en TACK-uddannelse:


10%: Deltagelsen på selve uddannelsen , hvor undervisningen vil tage form af lige dele ny viden og teori samt praktiske øvelser og cases - ny viden bliver afprøvet. Hos os får viden og teori nemlig aldrig lov at stå alene. Først når vi begynder at arbejde med og omsætte det teoretiske til virkelighed, bliver værktøjer konkrete i forhold til deres anvendelighed i vores dagligdag.

20%: Når vi som mennesker lykkes med ting, er det ofte i samarbejde med andre. Derfor vægter vi det relationelle så højt i vores læringsfilosofi. Ting, vi siger højt til hinanden, har det med at blive mere forpligtende, end det vi aftaler med os selv. Derfor fremhæver vi vigtigheden af feedback og sparring med nærmeste leder eller kolleger, når udviklingsforløb iværksættes.

70%: Endeligt er der de 70%, som er hvor teori og praksis forenes og bliver til egentlig læring. Det sker når vi begynder at handle, så opstår der matches og mismatches mellem, hvad vi før vidste og gjorde (gamle vaner) og den nye viden og erfaringer, som vi gennem kurset og den relationelle erfaringsudveksling har opnået. Nogle ting begynder at danne mening, andre kræver muligvis yderligere sparring. Faktum er dog, at først når vi begynder at handle bliver viden omdannet til egentlig læring, som vi kan mestre i vores dagligdag og blive endnu bedre for os selv og virksomhed.

To kvinder sidder i sofa og talerTo kvinder sidder i sofa og taler
Leder og medarbejder taler sammenLeder og medarbejder taler sammen

Før uddannelsesdagene

Fra forskningen ved vi, at 24 pct. (Kirkpatrick, J.D., 1959) af et succesfuldt læringsforløb kan skabes før forløbets egentlige læring. Derfor kontakter vi efter tilmelding den respektive deltager samt dennes line manager.

Deltageren vil modtage en mail indeholdende uddannelsens indhold, så fokusset allerede her bliver rettet mod udbyttet af uddannelsen. Desuden modtager deltageren handlingsplanen, som vil følge deltageren gennemgående i forløbet.Line manageren modtager ligeledes en mail med indhold, samt en række spørgsmål angående egne forventninger, fokuspunkter og ønsker for udbytte på vegne af medarbejderen.

Formålet med disse indledende handlinger er, at både deltageren og dennes leder i relation til hinanden påbegynder læringsprocessen. De kan sparre sammen omkring forventninger, udbytte, samt hvordan lederen kan understøtte deltagerens proces.

Under uddannelsesdagene

På selve uddannelsesforløbet vil deltagerne modtage lektionsinddelt undervisning, som vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med dybe praktiske erfaringer og cases.

Teorien følges op med forskellige typer af øvelser, der sikrer indlæring og transfer til den enkeltes dagligdag. Deltagerne vil med andre ord kunne anvende deres nye viden, så snart de vender tilbage til dagligdagen. Derudover vil instruktøren trække på jeres fælles erfaringer, så der blandt deltagerne startes en videndeling og sparring omkring best practice. Desuden vil deltagerne medbringe den i forvejen udleveret handlingsplan, som de løbende udfylder med udviklingspunkter, som de undervejs får indsigt i kan forbedres i det daglige.

Med handlingsplanen i hånden vil deltagerne på uddannelsen kunne videndele omkring, hvordan de helt konkret vil arbejde med egen udvikling, når hverdagen igen melder sig.

Kvinde ved computer sidder overfor mand og talerKvinde ved computer sidder overfor mand og taler
Talende kvinde sidder overfor for mand ved højt bordTalende kvinde sidder overfor for mand ved højt bord

Efter uddannelsesdagene

Efter endt uddannelse vil line manageren modtage en mail indeholdende de fokuspunkter som deltageren vil arbejde med, samt information og forslag til understøttelse af den videre udvikling. Deltageren modtager ligeledes en mail med materiale fra uddannelsen. Ydermere tilbydes det at afholde en times opfølgning 3-4 uger efter endt uddannelse, hvor fokus vil være på udviklingen og støtte af samme. Det er nu, at den nye viden skal blive til egentlig læring. Gamle vaner skal brydes med og nye skal komme til. Derfor ser vi det, som vores opgave, i samarbejde med line managers, at supportere den videre gode udvikling fra uddannelsesdagene.

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.