Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Leadership 2020

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
6 min.
13.01.2020

I takt med den teknologiske udvikling, den stigende globalisering og de nye generationer, som alle ændrer vores samfund markant, forandrer også faglige discipliner sig. Ledelsesdisciplinen er ingen undtagelse, og det er derfor essentielt hele tiden at holde sig opdateret på de seneste strømninger inden for ledelsesfaget. Vi har bl.a. set, at der bliver en endnu mindre magtdistance imellem ledere og ansatte, hvilket influerer måden, de involverede parter kan, vil og bør interagere.

Alle de løbende forandringer forudsætter, at ledere i dag er fleksible, så de kan tilpasse sig skiftende miljøer, og denne tendens vil formentlig ikke aftage i fremtiden. I det følgende får du 9 gode råd til, hvordan du styrker dit lederskab, så du er klædt på til de nye ledelseskrav i de kommende år.


1. Brug din autoritet

På trods af førnævnte magtdistance skal der ikke herske tvivl om, hvem der har den øverste autoritet og den endelige bestemmelsesret. Det betyder dog ikke, at der er behov for aggressivt at demonstrere magtforholdet mellem dig og dine medarbejdere. Du skal være bevidst om, hvordan du udøver og bruger din autoritet; særligt i lyset af de nye, unge generationer der kommer ind på jobmarkedet og skiller sig ud fra eksisterende, velkendte medarbejdere.

Disse nye medarbejdere har generelt andre værdier, holdninger og opfattelser end tidligere generationer. Opfattelsen af hvad, der er hensigtsmæssig brug af autoritet, og hvad der er misbrug af autoritet, vil derfor også adskille sig betydeligt generationerne imellem. De nye generationer kræver derfor en anderledes håndtering end de ældre, og du kan risikere, at en sag, som du selv opfattede som uproblematisk, vil blive opfattet anderledes af en person fra de yngre generationer og herved kan der udvikle sig til en situation, som negativt påvirker de øvrige medarbejdere såvel som arbejdsmiljøet generelt. Du kan derfor med fordel bruge din empati til at forstå dine medarbejdere og således tackle eventuelle problemstillinger i opløbet.

 

2. Tjen som rollemodel

Som leder går du forrest; du er bannerfører, og hele dit holds øjne hviler på dig. Hvad enten du kan lide det eller ej, vil folk i større eller mindre udstrækning kopiere dig og din adfærd, så hvis du har en intention om at tilskynde til hensigtsmæssig adfærd blandt dine medarbejdere, bør du være den bedste version af dig selv. Det gælder både adfærdsmæssigt, hvor du gerne vil have medarbejderne til at udvikle gode, sunde vaner og leve op til deres ansvar, men også når det kommer til udseende og hygiejne, hvor hele organisationen gerne skal fremstå præsentabel, professionel og kompetent. Også elementer som arbejdsindstilling bør du være opmærksom på, da motivation og engagement forplanter sig i organisationer – uanset om strømningerne er positive eller negative.

Relaterede kurser

3. Dyrk din adfærd

I forlængelse af førnævnte punkt sætter vi nu ekstra stort fokus på lederens adfærd, da både din autoritet såvel som din evne til at agere rollemodel, og dermed moralsk fyrtårn, er afhængig af din generelle opførsel og adfærd. Du påvirker i lige så høj grad dine medarbejdere gennem din egen adfærd, som du gør igennem dine anvisninger, så det gælder om at feje for egen dør, hvis du vil skabe positive tendenser i organisationen. Dine medarbejdere vil adoptere dine gode vaner såvel som dine uvaner, så det gælder i høj grad om for den moderne leder at kigge indad, erkende sine mangler og ændre sin uhensigtsmæssige adfærd, inden den smitter af på medarbejderne. Det er dit ansvar som leder at sætte rammerne for et godt arbejdsmiljø, og du bør derfor reflektere over, hvordan du bedst begår dig i organisationen. Du kan eksempelvis med fordel være åben, venlig og uformel i mødet med medarbejderne, hvis du på sigt vil bidrage til et mere åbent, sundt og motiverende arbejdsmiljø. Vær således bevidst om din adfærd, dyrk den, og se de positive takter sprede sig i organisationen.

 

4. Markedsfør din positive indstilling

Vi har allerede konstateret, at du er bannerfører i større eller mindre dele af organisationen, og det betyder, at din indstilling sandsynligvis er mere smitsom end andre personers. Af samme årsag er det vigtigt, at du fastholder en positiv indstilling – både til arbejdet, kolleger, de øvre ledelseslag, produkter, kunder osv. Men det er ikke nok alene at have en positiv indstilling; den skal samtidig markedsføres overfor kollegerne, så ”ordet bliver spredt”, og det kan starte eller styrke en positiv trend i organisationen. Positivitet skaber arbejdsglæde og engagement hos medarbejderne, og det kan omsættes til mere dedikerede og værdiskabende medarbejdere, hvilket så endvidere vil pynte på bundlinjen.

Relaterede podcasts

5. Skab mere forandring – gør noget nyt

Verden bevæger sig hurtigt, og organisationen skal selvfølgelig følge med. Alle, ledere såvel som medarbejdere, skal derfor være fleksible og indstillet på forandring, så man ubesværet kan omlægge processer og arbejdsgange, når det viser sig nødvendigt eller fordelagtigt. Hvis medarbejdere bliver udsat for jævnlige forandringer i deres arbejdsmiljø, vil de have nemmere ved at undgå at ”ruste fast” og udvikle indgroede dårlige vaner. Samtidig vil man sørge for at holde alle medarbejderne skarpe, og der vil løbende opstå nye opgaver, som udfordrer medarbejderne og er med til at gøre arbejdet mindre ensformigt. Dette bidrager positivt til jobtilfredsheden og bidrager til medarbejderfastholdelsen.

6. Tilbyd alle belønning og anerkendelse

Som leder kan man have favoritter i sin medarbejderstab, selvom det ikke er noget de fleste ledere ønsker at tale om. Og du ved sikkert allerede, at det ikke bør have indflydelse på din ledelsesstil overfor den enkelte medarbejder, men én ting er at være bevidst om det, noget andet er at kunne handle ud fra det. Du må således tilsidesætte alle dine personlige holdninger, når det kommer til belønning og anerkendelse af dine medarbejdere. Alle er lige for loven, og alle fortjener at blive påskønnet, når de har lavet en god præstation for virksomheden – ligegyldigt hvad de har lavet.

Hvis vi betragter dit hold af medarbejdere, vil der formentlig være nogle af medarbejderne, som vil være nemmere at rose end andre. Det kan der være flere grunde til, men to hyppige årsager kan være en persons manglende evne til at tage imod ros, eller at en person arbejder med et obskurt område, som kun få kender til og dermed forstår at påskønne. Alle har brug for anerkendelse, og det er vigtigt, du ikke overser nogen, når du jævnligt giver dine medarbejdere positiv feedback på de ting, de gør godt.

Relaterede artikler

7. Opfordr til mere kreativitet

Både verden såvel som virksomheder udvikler sig som følge af nye idéer, så der er ingen grund til at begrænse dine medarbejderes kreative indfald. I værste fald kan de dårlige idéer sorteres fra, og herfra gælder det som leder om at have modet til at turde afprøve de nye idéer. Kun ved at være tilstrækkeligt åben og nysgerrig, vil man kunne tilvejebringe de radikale eller innovative idéer, som har potentiale til at forandre produkter, markeder og brancher; eller sågar paradigmer og levevis. Du bør derfor pleje og give næring til dine medarbejderes kreativitet, så deres gode idéer kan spire, og din virksomhed kan kapitalisere på dem.

 

8. Opfordr til deltagelse – få alle med

For at opnå det bedst mulige samarbejde i dit team, er du nødt til først at skabe tilstrækkeligt sammenhold. Sammenholdet beror på de gode kollegiale relationer, der skaber et godt arbejdsmiljø og forudsætter, at alle i teamet føler sig som en del af enheden eller fællesskabet. Det er dit ansvar at sørge for inklusionen, og du kan gøre det på flere måder; enten ved at opfordre folk til at deltage i sociale arrangementer hvor de kan komme tættere på deres kollegaer, eller ved selv at planlægge teambuilding-begivenheder som for alvor kan ryste folk sammen.

9. Opfordr til mere udvikling

Det er for mange menneskers vedkommende vigtigt at føle, at de bliver ved med at udvikle sig hele vejen igennem deres arbejdsliv. Så snart en medarbejder på en given arbejdsplads måtte føle, at deres personlige eller faglige udvikling står i stampe, vil deres jobtilfredshed forventeligt være nedadgående, og personen vil hermed være tilbøjelig til at finde nye græsgange.

Hvis man vil sætte større fokus på medarbejderfastholdelse, bør det ske igennem jobtilfredsheden, og i denne forbindelse bør uddannelse og udvikling være et af de første områder, man kigger nærmere på. Ikke alene føler medarbejderne stor tilfredsstillelse ved at udvikle sig og blive bedre; virksomheden får samtidig endnu mere kompetente medarbejdere, som tilmed er gladere for deres job og endnu mere tilbøjelige til at levere præstationer ud over det sædvanlige. De færreste har råd til at lade være med at udvikle sig, og du bør således opfordre dine medarbejdere til at udvikle sig, hvordan de end kan – ligesom du bør gøre dit til, at de også får mulighed for det.

 

En kombination af faktorer har gjort arbejdsliv og -processer mere omskiftelige end tidligere, og ledelsesdisciplinen er af den grund også blevet sværere. For at bidrage til din udvikling som leder tilbyder TACK derfor disse 9 råd, som kan fremhæve nogle af de aspekter af ledelse, du bør være særligt opmærksom på i det nye år. Vigtigst af alt bør du være bevidst om, i hvor høj grad andre i organisationen betragter og efterligner dig. Du kan ikke løbe fra dit ansvar som moralsk fyrtårn, og hvad enten du vil det eller ej, så vil du af dine medarbejdere blive brugt som et pejlemærke for acceptabel adfærd. Forsøg derfor altid at være den bedste version af dig selv.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.