"Ledelse skaber mindre sygdom"

Af Jens Dalgaard, adm. direktør, TACK International

35.000 sygemelder sig dagligt med stress. Hvordan man præcist definerer og måler stress er forskerne ikke helt enige om. Det som de fleste der arbejder med emnet dog er enige om er, at den mest effektive løsning er bedre ledelse.

Dansk Industri spurgte en række af deres medlemmer, hvordan forskellige tiltag havde påvirket medarbejdernes sygefravær. 44 % af de virksomheder, der havde arbejdet med ledelsesudvikling, havde oplevet et fald i sygefravær. Dette var undersøgelsens mest effektive tiltag i mod stress og syge ansatte.

I denne periode bliver der i de fleste virksomheder sat ekstra fokus på den enkle medarbejders indsats. Nu skal der leveres - ikke kun som gruppe eller som virksomhed, men som individuel person. I opgangstider var fokus i højere grad på at øge indtægter og opnå den største markedsandel. Nu kigger mange virksomheder indad og vurderer den enkle medarbejdes resultat. Det har betydet højere eller måske mere direkte krav til medarbejderen. I takt med denne udvikling stiller medarbejderen også flere krav til sig selv. Det hele skal nås og gerne lidt mere end tidligere.

Som en konsekvens af et øget fokus på resultater og effektivitet er lederens rolle også ændret. For at sikre at mål sættes og nås, har mange ledere fået travlt med at rapportere og måle på resultat. En opgave der desværre har taget tid fra deres vigtigste rolle - at lede.

Det har mange steder betydet medarbejdere, der arbejder i blinde og enten ikke har konkrete mål at gå efter eller ikke har forstået prioriteringen og vigtigheder af de enkle arbejdsopgaver. Medarbejdere der forsøger at træde vande i stedet for at svømme fremad.

Hvordan mindsker man sygefraværet?

Gode råd til dig som leder:


Tid. Din tid er presset. Du har mange arbejdsopgaver, og alle er vigtige. Acceptér at ledelse ikke er noget, du en gang får tid til. Ledelse er noget, du beslutter dig for. Sæt tid af til dine medarbejdere i din kalender. Planlæg møder med dem, hvor I sammen kan gennemgå mål, udvikling og forventninger. Du sikrer samtidig, at dine medarbejdere ikke spilder deres tid på at arbejde med opgaver, der er unødvendige og ikke arbejder hen i mod virksomhedens mål.

Nærvær. Vær til stede, når du leder. Lyt til dine medarbejdere, og forstå deres overvejelser. I en stresset periode kan man nemt komme til forkerte konklusioner, fordi man ikke fik det hele med eller ikke forstod den bagvedliggende mening. Brug mere tid på at forstå frem for at blive forstået. Når du har forstået din medarbejder, så sig det. ”Jeg kan godt forstå…”, er ikke det samme, som at du er enig. Anerkend dine medarbejdere for det, der går godt.

Proaktiv.
Vær på forkant med dine medarbejderes behov. Spørg til, hvordan det går, inden de får brug for dig. Følg op, allerede inden medarbejderen har forventet. Du skal kunne overskue dine medarbejdere, hjælpe dem til en selvforståelse, og derved være på forkant, inden medarbejderen får stress.

Gode råd til dig som medarbejder:


Ansvar.
Ledelse er ikke kun din leders ansvar. Det er også dit ansvar. Du er den, der bedst ved, hvad du laver, og derfor også den, der bedst ved, hvornår du har brug for ledelse. Hvis du har brug for hjælp eller støtte til opgaver, så sig det højt. Meld ud, om du forstår dine mål og arbejdsopgaver. Det er dit ansvar, at de forstået korrekt.

Realistiske mål: Sæt dig mål for din dag, uge og måned. Sæt kun mål, som du mener er 100 % realistiske. Det er vigtigt at have drømme, ambitioner og ønsker, men en travl tirsdag formiddag hjælper det dig ikke fremad. Sæt delmål, der passer til din dag, og der samlet kan hjælpe dig frem mod dit overordnede mål. Prioritér dine mål og sig dem højt til dine kolleger og din leder. Ved at afstemme dem bliver du bekræftet i, at du er på rette vej, og måske finder du også en hjælpende hånd.

Nærvær: Vær til stede i nuet. Fokusér på dine nuværende arbejdsopgaver. Der vil være nye i morgen og i næste uge. De vigtigste er dog dem, som du har lige nu, og som kræver, at du løser dem. Brug tid på dig selv, og lyt til din krop. Har du brug for at skrue ned for tempoet, er det bedre, at du gør det lige nu, end at du ender med at ligge syg i morgen.

Redskaber til bedre ledelse:


- TACK coaching akademi
- Motivational Leadership
- Foredrag om ledelse og Generation Y

Bliv bedre til at håndtere din tid:


- Personligt Effektivitet
- Stresshåndtering

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved