Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Lederens ønskeliste

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
5 min.
06.04.2021

Der skrives jævnligt om, hvad der forventes af dagens ledere, men lige så vigtigt er det, hvordan medarbejdere agerer ift. deres ledelse og kollegaer. Begge parter har et ansvar for at skabe et sundt og effektivt arbejdsmiljø, hvor alle søger at hjælpe hinanden og på den måde gøre arbejdet både nemmere og mere produktivt.

Ligesom der påhviler et gensidigt ansvar, bliver der også stillet gensidige krav. Hvor mange medarbejdere antageligt har en ønskeliste for de vigtigste egenskaber hos en dygtig og motiverende leder, har alle ledere på samme måde en liste for, hvordan de ønsker, deres medarbejdere skal udfylde deres respektive roller.

Inspirationen til denne artikel er hentet blandt mange hundrede ledere, som jeg har mødt på TACKs kurser det seneste år. Den udtømmende ønskeliste lader vi ligge for nu, men herunder er sammenfattet fem af de mest omtalte ønsker til, hvordan du som medarbejder kan udfylde din rolle bedst muligt.

 

1. Du møder dine omgivelser og opgaver med et smil og en positiv indstilling

En grundlæggende positiv indstilling betyder meget for, hvordan andre ser os. Din generelle indstilling til dine opgaver og udfordringer smitter af på mennesker omkring dig, og er der noget ledere sætter pris på, er det medarbejdere med et højt drive, et godt positivt mindset og et stort gåpåmod. Det er altid mere motiverende at være omgivet af folk, som fokuserer mere på løsninger end på begrænsninger, så sørg for, at du tilhører den lejr.

Smil smitter desuden, så med din positive indstilling kan du gøre arbejdsdagen bedre for dine kollegaer og din leder ved at bidrage positivt til deres motivation og arbejdsglæde, hvilket vil være med til at løfte hele jeres team.

Det er imidlertid ikke altid, at den enkeltstående opgave i sig selv er supermotiverende og meningsgivende. Netop derfor er det også essentielt, at alle kan se deres egen individuelle betydning for det samlede resultat, der stræbes efter, så alle danner en forståelse for deres egen rolle i det større maskineri og herved kan se ”en større mening” med det, de laver.

Relaterede artikler

2. Du leverer stabilt som forventet og er god til at informere om det, der sker

Det er altid en stor hjælp for en leder med en medarbejder, der leverer som forventet og giver den rigtige information, når det er relevant. I så fald behøver lederen ikke at rykke medarbejderen for en opgave eller i det hele taget bekymre sig om, hvorvidt det bliver gjort rigtigt og til tiden. Det er med til at give lederen mere tid til andet ledelsesarbejde og effektiviserer herved lederens arbejdsdag.

Sådan nogle medarbejdere kommer dog sjældent af sig selv; det kræver samarbejde mellem leder og medarbejder. Dette samarbejde indbefatter, at lederen giver medarbejderne de nødvendige værktøjer og ressourcer til at udføre deres opgaver optimalt, så de kan blive selvkørende. I tillæg skal ledelsen gøre en aktiv og koordineret indsats for at støtte medarbejdernes udvikling, så de hver især kan mærke, hvordan de vokser med opgaverne, bliver endnu bedre til at finde løsninger, udvikler nye egenskaber og skaber endnu større værdi for organisationen.

3. Du er åben overfor forandringer og tilbyder dig i forhold til nye opgaver

Verden ændrer sig hele tiden omkring os, og nogle gange vil det være nødvendigt, at vi ændrer på os selv eller det, vi gør. Omstillingsvillighed er derfor guld værd blandt medarbejdere, da det gør, at en medarbejder er hurtigere til at omstille sig og tilpasse sig nye vilkår eller betingelser.
Ledere sætter generelt stor pris på medarbejdere, der viser overskud og støtter op, når arbejdet skal klares på en ny og anderledes måde, og desuden tilbyder sig ift. nye opgaver.

Omvendt er det også en nødvendighed, hvis medarbejdere skal have lyst til at påtage sig nye opgaver, at ledelsen er villige til at gøre deres del ved at følge op på det initiativ, en medarbejder udviser. Undlader ledelsen det, vil medarbejderens initiativ typisk stagnere, og det risikerer at sætte gang i en negativ cyklus, der kan være vanskelig at vride sig ud af. Savner du som leder medarbejdere, der udviser initiativ, er det derfor essentielt at kigge indad og se, om du selv opfordrer til den slags adfærd i din måde at delegere på.

 

4. Du er en god kollega og bakker loyalt op om din ledelse og virksomhed

Værdien af at være en god kollega er selvskreven, men det er desuden vigtigt, at du, udover at bakke op om dine kollegaer, også sørger for at bakke op om din ledelse og din organisation som helhed. Det vil bidrage til, at der dannes en samhørighed, der styrker den fælles holdånd i organisation. Alle ledere sætter pris på en holdspiller; en som er villig til at yde en ekstra indsats og hjælpe til, når og hvor det er nødvendigt, bakker op om de fælles tiltag og generelt løfter sine kolleger op.

Det er meget værd for en leder at vide, at medarbejderne står bag de beslutninger, der træffes, og både stoler på og støtter beslutningerne. For at skabe gode betingelser herfor er det nødvendigt at ledelsen også demonstrerer loyalitet overfor medarbejderne og selv udviser positivitet, da de gerne skal gå forrest som det gode eksempel.

Som medarbejder er man givetvis inderst inde ikke altid enig i de beslutninger, der træffes, og der er bestemt også situationer, hvor det netop kan være værdifuldt at stille spørgsmålstegn eller agere djævlens advokat. Vi skal bestemt også kunne udfordre hinanden på arbejdspladsen, men det er afgørende at forstå, hvornår situationen er rigtig til det. Ofte er det nemlig vigtigt at være opmærksom på, at selvom visse beslutninger ikke falder i ens personlige smag, så ligger der som regel grundige overvejelser og en større mening bag, som er værd at bakke op om.

Relaterede podcasts

5. Du skaber overskud til mere og tilbyder din hjælp til at komme i mål

For ledere er det vigtigt at kunne regne med, at medarbejderne løser deres opgaver korrekt og til tiden, da det giver en stor ro, at man ikke behøver checke op en, to eller ti gange for at sikre, at aftaler og opgaver bliver fulgt til dørs.

Du er som medarbejder også med til at skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser for dine kolleger og din leder, hvis du når det, du skal, og kan træde til, hvor der er brug for din hjælp. Herved overgår du forventningerne til dig og ved at aflaste dine kolleger skaber du samtidig mere overskud i teamet, så I kan realisere jeres mål på mere effektiv vis.

For ledere er det befriende, at folk kommer og tilbyder deres hjælp, i stedet for at der skal spørges om det, da arbejdsgangen på den måde bliver effektiviseret og giver tid til andet. Derfor er de medarbejdere, som skiller sig ud fra mængden og bliver værdsat højest, således også dem, der ikke bare ordner deres egne ting, men også tilbyder sig ift. nye opgaver, når de er færdige med deres egne.

Ønsker man som leder denne type medarbejdere, er det vigtigt, at man tilskynder og belønner den ekstra indsats, så man tydeligt viser, at medarbejderens indsats er blevet bemærket. Derfor spiller tilstrækkelig anerkendelse og belønning en særdeles vigtig rolle i opretholdelsen af den initiativrige indstilling og konstruktive adfærd blandt medarbejderne. Når det så er sagt, behøver lederen ikke at anerkende og belønne hver gang, men det er afgørende, at medarbejderne kommer til at føle, at deres ekstra indsats bliver anerkendt og værdsat.

Som det ganske vist også er tilfældet i denne artikel, skrives der meget om lederens ansvar for at skabe motiverede medarbejdere. Det er dog også supermotiverende, når man selv som medarbejder bliver bevidst om, hvor meget man kan udrette; både for sig selv, sin leder og sin organisation. Det styrker ens selvværd og arbejdsglæde, når man kan mærke, hvordan man selv tager styring, sætter ambitiøse mål for sig selv og yder den ekstra indsats for at indfri dem. 

 

Forhåbentlig har du kunne se dig selv i et eller flere af de ovenstående punkter, og hvis du samtidig har kunnet finde inspiration til, hvordan du kan rykke dig yderligere, så vil det bare være fantastisk.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.