Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Lederskab - Tid til opgradering

Jens Dalgaard, Adm. direktør, TACK International
4 min.
03.06.2020

- Bliv stærk på Covid-19

Du står som leder muligvis med en mængde problemstillinger og udfordringer som konsekvens af Coronaens hærgen, men skal vi forsøge at se det fra den lyse side, så har du gode muligheder for at styrke både din egen ledelse, dine medarbejdere og din organisation som helhed. Man kan drage paralleller til det, vi oplevede tilbage i 2008, og det er vores erfaringer fra dengang, og det vi har lært i den seneste tid, vi skal inddrage, når vi planlægger vores handlinger fremadrettet. Skal vi sikre succes i fremtiden, kræver det, at du kigger de rigtige steder, træffer de rigtige beslutninger og bruger de rigtige mennesker, hvilket du vil få større indblik i ved hjælp af disse 7 gode råd.

 

1. Skab jeres nye forretningsmodel på et skarpt scenarie

Der er sket voldsomme ændringer i mange brancher under Coronakrisen, og det er for mange mennesker dermed en ny virkelighed med nye vilkår, vi står i og over for. Der kan derfor være behov for at foretage tilsvarende tilpasninger af forretningen og organisationen, så skab jeres nye forretningsmodel på et skarpt og klart defineret scenarie. Det kan vise sig nødvendigt at lukke visse initiativer ned, mens andre startes for at imødekomme de nye markedsvilkår - holder I for stædigt fast i det oprindelige, kan det afføde væsentlige problematikker, da I ikke kommer med tilstrækkeligt realistiske og tidssvarende svar på de nye forhold, der gør sig gældende. Det er således nu tid til at gøre noget nyt og træffe vigtige og rigtige beslutninger.

 

Artiklen fortsættes herunder.

Relatererede artikler

2. Definér de kompetencer, som jeres reviderede model kræver

Den tumultariske tid har givet mange endnu bedre indsigt i deres virksomhed såvel som deres personale, og der er samtidig blevet testet nye måder at arbejde på. Det kan give et bedre billede af, hvad fremtiden vil kræve af jer, og dét billede skal gøres knivskarpt og fremtidssikret. Jeres nye, reviderede forretningsmodel vil potentielt kræve nogle nye kompetencer, der enten ikke blev gjort brug af i organisationen tidligere eller slet ikke var tilstede, så stil først skarpt på de nye kompetencer, som I vil få brug for fremadrettet. Eksempelvis oplever mange lige nu, at der bliver afdækket et behov for at styrke salgskompetencerne og -forståelsen hos alle ”ikke-sælgere” i virksomheden, så alle forstår, hvordan de kan bidrage til salget i deres respektive stillinger, på trods af at det ikke er deres primære funktion.

 

3. Analysér organisationens øjeblikkelige kompetencekløft

Du bør sammenholde de nye kompetencer, der vil blive brug for i virksomheden i fremtiden, med organisationens eksisterende kompetencesæt. Herved definerer du jeres kompetencekløft, så du bliver bevidst om, hvilke kompetencer I mangler at få integreret i organisationen. Du skal samtidig dele dit nye billede af fremtidens krav til kompetencer med resten af din organisation, skabe et klart indtryk af, hvad der kræves af den enkelte, og vise hvad det, I gør lige nu, vil kunne skabe i lyset af jeres eksisterende vision og mission. Du vil desuden skulle tage beslutning om, hvor I skal udvikle de eksisterende medarbejdere, og hvor I er nødt til at introducere nye personer med de nødvendige kompetencer.

 

Artiklen fortsættes herunder.

Relaterede podcasts

4. Søg nye talenter, og skab sund motivation for opgradering

Du ved nu, hvilke kompetencer I har i organisationen, og hvilke I mangler, så find om muligt nye talenter med de rigtige kompetencer, og skab en sund motivation for alle medarbejdere til at opgradere og udvikle sig. Sørg for, at alle medarbejderne kan og vil; det vil være afgørende for den nødvendige tilpasning af organisationen. Behovet for nye kompetencer vil antageligt åbne døren for personer, I ikke så før – eksempelvis projektlederen som har fået en mere sælgende rolle – og kan samtidig skabe udfordringer for nogle af dem, I så mest tidligere – eksempelvis den dygtige sælger som er blevet udfordret på salget. Det er vigtigt, at I bliver helt sikre på, hvem I har, og hvem I har brug for.

 

5. Gør udvikling mulig for alle, og beskriv læringsmål og rejser

Coronakrisen er en tid, hvor usikkerheden om fremtiden spiller en stor rolle – både for virksomheder og mennesker. En af dine fornemmeste opgaver lige nu er derfor at skabe tryghed for alle, og det gør du blandt andet ved at sætte et større fokus på medarbejderudviklingen. Gennemfør således effektive udviklingsforløb, der skaber stærke læringsrejser for medarbejderne med klare, fastsatte mål for det kompetenceløft, der søges opnået. Husk på, at der ikke findes lette genveje til at komme igennem krisen; det kræver udvikling og hårdt arbejde.

 

Artiklen fortsættes herunder.

Relaterede kurser

6. Start nu, test hurtigt, og revidér løbende jeres planer

Der vil i mange tilfælde være et behov for at tilpasse forretningen nu og her, så start med det samme, test idéerne af, og revidér så løbende jeres planer for fremtiden. Det vil være essentielt, at I er i stand til hurtigt at erhverve jer viden om, hvad der virker og ikke virker i jeres nye situation, og der er dermed et særligt behov for nu, at I holder jer agile og omstillingsparate. Vi har tidligere beskæftiget os meget med agilitet i organisationerne, så drag gerne på disse erfaringer. Vilkår og præmisser kan ændre sig hurtigt i krisetider, så tænk stort, men gør det, der ligger lige for med det samme. Analysér de resultater, I kommer frem til, og korrigér herudfra indsatsen hurtigt, så I ikke risikerer at køre jer selv ud på et sidespor.

 

7. Beskyt jeres udviklingsbudget

Din organisations samlede kompetencer – og i forlængelse heraf medarbejderudviklingen – skal være i højsædet i den kommende tid, og det er derfor vigtigt, at I gør det muligt for alle i organisationen at udvikle sig ved at beskytte jeres udviklingsbudget. De virksomheder, der i perioden 2009 til 2011 fortsatte med at investere i deres medarbejdere, var også de virksomheder, der med stærke resultater vandt markedsandele gennem dygtige medarbejdere. Vi skal tage ved lære heraf og satse på medarbejderne, når det gælder – for det er i sidste ende dem, der skal bære organisationen igennem stormvejret.

Vi har tidligere været igennem lignende svære perioder, så der er ingen grund til at begå de samme fejl igen. Vil I sikkert igennem krisen og få et godt afsæt, som vil give jer en fordel over konkurrenterne, når I kommer ud på den anden side, så gælder det nu om at satse på de rigtige medarbejdere på den rigtige måde. I er nødt til at vise tillid samt en tro på dem og deres evner, og det kræver, at I er villige til at investere tilstrækkeligt i dem.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.