Målrettet uddannelse

Vedvarende læring og motiverede medarbejdere


Vil du videreudvikles og rustes fuldt ud til dit arbejde og din fremtid?
Du har mulighed for at vælge mellem flere uddannelses- og kursusforløb indenfor henholdsvis salg, ledelse, personlig udvikling og Back Office. Disse forløb består af tre til fire kurser fra vores åbne kursuspakke, der sikrer dig alle de essentielle værktøjer og perspektiver, du har brug for indenfor det udviklingsområde, du har valgt at sætte fokus på. Hvert enkelt forløb, indenfor de fire uddannelsesfelter, er sammensat så du, uanset hvor du befinder dig i din karriere, har mulighed for at udvikle dig og optimere dine færdigheder med udgangspunkt i dine behov og det niveau, du befinder dig på.

Salg

De sammensatte uddannelsesforløb indenfor salg sigter mod, at tilføre dig de korrekte salgsværktøjer, så du som sælger altid er godt klædt på, til de udfordringer du møder i din hverdag. Det handler om effektiv planlægning, kendskab til og forståelse for forskellige typer af kunder samt en systematisk tilgang til hele processen. Forløbene er bygget op omkring fire centrale hovedområder indenfor salg, der har fokus på at udvikle dig som sælger og, frem for alt, at optimere udbyttet af din indsats.

Find det salgsforløb, der passer til dig her.


Personlig udvikling

Ved at arbejde med din personlige udvikling og din måde at kommunikere med din omverden på, opnår du som menneske og medarbejder en større bevidsthed om dig selv og dine omgivelser. Herved tilegner du dig flere handlemuligheder og kan derved bringe dit fulde potentiale til udfoldelse. Forløbene indenfor personlig udvikling giver dig det bedste udgangspunkt i dit arbejde med din egen fremtoning, præstation samt i dit samarbejde med andre mennesker. Forløbene har stort fokus på bl.a. kommunikationstræning, da forståelse for din egen situation og din omverden er afgørende for måden, hvorpå du samarbejder med andre samt vejen til realisering af dine egne mål.

Find det ledelsesforløb, der passer til dig her.

Ledelse

God ledelse drejer sig om at motivere og guide den enkelte medarbejder og teamet til at tænke og handle proaktivt og dermed være i stand til at håndtere fremtidens krav. Dette kræver en ledelse, der konstant er i udvikling og har fokus på medarbejderens udvikling og trivsel og dermed på virksomhedens succes.
Forløbene har fokus på at tilføre dig de værktøjer, du har behov for, for at kunne arbejde systematisk og målrettet med din egen og dine medarbejderes præstation og resultater – dette hvad enten du arbejder med salgsledelse eller ledelse i almindelighed.

Find det ledelsesforløb, der passer til dig her.

Back Office

Kundeservice og salg over telefonen udgør en stor del af virksomhedens drift og ansigt udad til. Hvad enten du sidder med salg, kundeservice, som receptionist eller andet, er det centralt, at den telefoniske kontakt er serviceorienteret og professionel.
De sammensatte forløb indenfor Back Office har fokus på at give dig de rette midler og kompetencer til at arbejde målrettet mod at opnå positiv telefonisk kontakt – både for dig selv og dine kunder, samt at opnå de bedste salgsmæssige resultater med udgangspunkt i din funktion og stilling i virksomheden.

Find det forløb indenfor Back Office, der passer til dig her.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved