Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Mit LinkedIn 2021

Jens Dalgaard, Adm. Direktør hos TACK International
3 min.
01.02.2021

 

Mange har det seneste år oplevet mere digitaliserede arbejdsrelationer, idet de skulle arbejde mere hjemmefra og hovedsageligt mødte deres kolleger, kunder og samarbejdspartnere på diverse kommunikationsplatforme. Det har medført mindre fysisk interaktion, hvilket til gengæld har styrket værdien af online forbindelser og interaktioner.

Mange af os bruger allerede meget tid på platformen, som du muligvis også læser denne artikel på, men det er ikke alle, der bruger tidens ens eller for den sags skyld har en klar plan for, hvad de gerne vil opnå med den tid, de dedikerer til LinkedIn. Gør du dig imidlertid de rette overvejelser, kan du skabe større værdi med dine LinkedIn-aktiviteter og de ressourcer, du investerer heri.

Ikke alle behøver at bruge LinkedIn til det samme formål, men det rummer stor værdi at stille sig selv de rigtige spørgsmål for at kende sit eget. I denne forbindelse kan du med fordel tage udgangspunkt i 3 overordnede spørgsmål, som du i det følgende kan få bedre indsigt i.


1. HVAD VIL JEG MED MIN PROFIL?

For at få mest muligt ud af den tid du dedikerer til LinkedIn, er det, som med mange andre opgaver, altid en god idé at vurdere, hvad det er, du gerne vil opnå med din profil, og hvilket formål du søger at få opfyldt.

Vil du eksempelvis gerne bruge LinkedIn til at være med på beatet, holde dig opdateret indenfor bestemte faglige områder og erhverve dig ny viden? Eller har du et mere kommercielt sigte, hvor du enten går efter at skabe nye kunder eller videreføre en dialog med de eksisterede for at styrke relationerne og gøde jorden for det næste salg? Alternativt kan du vælge at anvende LinkedIn udelukkende for at sikre dig dit næste job, eller du kan bare ville styrke dit netværk uden at gøre for meget ud af det.

Der er i denne forbindelse ingen rigtige eller forkerte svar; det rigtige er simpelthen bare at have gjort sig de nødvendige tanker om det, så man ikke risikerer at vandre hvileløst rundt i de digitale gader og spilde tiden.

 

2. HVILKE MÅL VIL JEG SÆTTE MIG?

Når først du kender det overordnede formål med din LinkedIn-indsats, er det hensigtsmæssigt at fastlægge ét eller flere delmål, som du kan styre efter. Disse mål er med til at skabe yderligere retning for din indsats og gør det nemmere at få betydelig og håndgribelig værdi ud af LinkedIn-engagementet.

De konkrete mål, du sætter dig, kan være meget alsidige og kan eksempelvis vedrøre hvem og hvor mange du har tænkt dig at søge til dit netværk. En alternativ mulighed er, at målet omhandler, hvad og hvor meget du vil tilbyde dit netværk i form af posts, artikler og andet informativt indhold.

Den altafgørende faktor er i denne forbindelse, hvordan du fastsætter eller formulerer dine succeskriterier, så du har noget konkret at forholde dig til og måle dig op imod. Ved formuleringen af dine mål kan du med fordel tage udgangspunkt i SMART-modellen, som fordrer, at et mål gøres både specifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbegrænset. 

Relaterede artikler

 3. HVOR MEGET TID VIL JEG BRUGE?


Som vi kender det så godt fra andre sociale medier, kommer man let til at bruge for meget tid på LinkedIn. Men hvad er ”for meget” tid? Det afhænger kraftigt af, hvad du forsøger at opnå, og du er derfor nødt til at måle værdien af den tid, du gerne vil bruge på LinkedIn, op imod det potentielle udbytte, du vil få ved at indfri dine LinkedIn-målsætninger. Kan det betale sig for dig at afsætte den tiltænkte mængde tid, eller vil din tid kunne bruges på en mere værdifuld måde?

Herudover skal du vurdere, hvornår på dagen og ugen du vil afsætte tid til hvilke LinkedIn-aktiviteter. Nogle tidspunkter vil sikkert egne sig bedre til at udvikle nyt indhold, eksempelvis din ellers mindst produktive tid i løbet af ugen, men det vil ikke nødvendigvis være det mest favorable tidspunkt at udgive indholdet på. I så fald skal du afsætte flere tidsrum, så du gør hver enkelt ting på det tidspunkt, der passer bedst ift. dig selv og aktivitetens formål; hvad enten det drejer sig om at skabe eller udgive indhold, skabe nye forbindelser, pleje eksisterende relationer, reklame, jobjagt eller noget helt andet. Undlader du at skemalægge dine LinkedIn-aktiviteter, vil der være en overhængende risiko for, at dine andre aktiviteter, opgaver eller ansvarsområder kommer til at lide under din LinkedIn-indsats.

Endelig bør du overveje, hvorvidt og hvordan du har tænkt dig at løfte dine LinkedIn-kompetencer, så du løbende kan blive bedre til at opnå de ting, du gerne vil på LinkedIn, og herved have bedre mulighed for at opfylde dine målsætninger på platformen. Det kan eksempelvis dreje sig om, hvordan du bliver endnu bedre til at producere og formulere det materiale/indhold, som du lægger op, hvordan du brander dig selv bedst muligt, eller hvordan du finder frem til rette personer at connecte med.


Lægger du planer for at strukturere din tid, og gør du dig de nødvendige overvejelser om, hvad du vil gøre og med hvilket formål, vil du som i så mange andre sammenhænge stå væsentligt stærkere. Husk på, at resultater kommer af indsats og kvalitet. Du er nødt til først at gøre dig klart, hvad du vil gøre hvornår og hvor meget, inden du så vurderer, hvordan du kan blive bedre til at gøre det og herigennem styrke dine resultater. 

 

Forhåbentlig har dette givet dig bedre forudsætninger for at skabe et ordentligt fundament til at styrke din LinkedIn-indsats i en tid, hvor det digitale fylder mere end nogensinde.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.