Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Når tiden kræver kreativitet

Jens Dalgaard, Adm. direktør, TACK International
3 min.
30.03.2020

Når virksomheden går hårde tider i møde, er det nødvendigt at tænke i nye baner og anskue det, du allerede gør, fra en ny vinkel. Her spiller din kreativitet en vigtig rolle. Mange mener, at man ikke kan være kreativ på kommando, men det afhænger i høj grad af, hvordan man forstår begrebet kreativitet. Kreativitet indbefatter også dét at bruge kendt viden på en ny måde, og der er jo ikke nødvendigvis grund til, at man starter helt fra bunden med et blankt kanvas hver gang.

I stedet kan du ændre eller bygge videre på noget af det, du i forvejen kender til, og således anvende dine eksisterende erfaringer og viden til at skabe nye løsninger på aktuelle problemstillinger. I det følgende ser vi nærmere på 5 gode råd til, hvordan du udnytter din kreativitet med henblik på at finde nye løsninger.

 

1. Definér det, du gerne vil løse

Først bør du begynde med at definere, hvad det konkret er for en udfordring eller problemstilling, du gerne vil løse. Den definition, du kommer frem til, skal gerne være tilstrækkeligt præcis og afgrænset, så både du selv og andre kan forstå rammerne for den.
Hernæst skal du grundigt analysere selve udfordringen eller problemstillingen ved eksempelvis at klarlægge, hvad der er årsagen til, at du gerne vil løse problemet, og hvilke komponenter der skal gøres noget ved for at løse det. Således får du skabt en bredere forståelse af problemstillingen og de mulige scenarier, den kan afstedkomme, hvilket vil bidrage positivt til din kreativitet og herigennem din evne til at finde den rette løsning.
Det er vigtigt, at din analyse er baseret på fakta og ikke på overbevisninger, da disse kan være påvirket af dine følelser. Du gør derfor klogt i at være sikker på de anvendte fakta for at undgå fejl og misforståelser.

 

2. Skab et billede af, hvor du vil hen

Nu hvor du har klarlagt selve udfordringen, skal du gøre dig forestillinger om, hvad der vil være et ønskværdigt slutresultat eller -tilstand, når dit initiativ eller idé er blevet ført ud i livet. Hvad skal idéen altså helt konkret munde ud i? Vær gerne beskrivende, når du skaber et billede af, hvor du gerne vil hen med din idé, da det vil kunne øge andres engagementet i din idé og motivation for at gennemføre den. Du bør i denne forbindelse forsøge at være både visionær og realistisk, så der bliver åbnet for flere mulige idéer og forslag, og samtidig bør du undgå alt det, der er fare for kan have en begrænsende effekt på idéen.

 

Artiklen fortsættes herunder.

Relaterede podcasts

3. Få struktur på dine tanker

Du kan godt have mange gode idéer, men være ude af stand til at nedfælde og konkretisere dem, fordi de vælter rundt i hovedet på samme tid. Du bør derfor få sat struktur på dine tanker, og det gør du bedst ved at afsætte og skemalægge tid til refleksion, så du i ro og mag kan systematisere, gennemgå og fundere over dine idéer. Du kan her med fordel – særligt hvis du er gået i stå i den kreative proces – anvende et værktøj som eksempelvis mindmapping til at reflektere over dine tanker og idéer for herved at hjælpe dig selv videre i udviklingen af en løsning.

 

4. Hent ekstern inspiration

Det er absolut ingen skam at søge inspiration udefra. Der vil som regel være andre, der tidligere har været ude for noget lignende det, så du kan drage stor fordel af at trække på andres erfaringer. Vær ligeledes heller ikke for fin til at google efter inspiration, da der ligger en stor mængde information – og inspiration – og venter på dig derude. Den største fare i denne sammenhæng er, at du drukner i interessante Google-resultater, som i sidste ende kun får en begrænset betydning for og indvirkning på din idé.
Herudover kan du med fordel finde nogle gode mentorer, som har erfaring med det, du sidder med, og således kan assistere dig med gode, velbegrundede råd. Du behøver ikke skabe idéerne alene; du kan godt bruge både kollegaer og andre interessenter til at generere nye idéer, da kreativitet altid trives i samspil og gennem sparring med andre.


5. Test dine ideer

Inden du fører din idé ud i livet, er der behov for, at du tester din idé i den forstand, at du søger sparring og feedback på den fra andre. Skab derfor en uformel rådgivningskomite eller ekspertpanel bestående af relevante personer, som du har tillid til, der kan give deres besyv med, så du sikrer, at din løsning nu også er hensigtsmæssig i den givne situation og kontekst.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.