Et kommunikationstip til ledere - træd et skridt tilbage

Af George Aveling, TACK TMI Malaysia

I denne artikel vil jeg dele en kommunikationsteknik med jer, der har gjort en positiv forskel i mit liv som leder, team-medlem, ægtefælde og ven.

Jeg kalder den "Træd et skridt tilbage".

Lad os indledningsvist blive enige om, hvad det at kommunikere betyder. Ifølge Google handler det om at dele eller udveksle nye informationer eller ideer. Kommunikation handler med andre ord ikke om at fortælle. Det er ikke en ”jeg-aktivitet”, men derimod en ”vi-aktivitet”. Vi deler eller udveksler informationer eller ideer, således at vi forstår hinanden.

Du kan vælge at træde et skridt frem eller et skridt tilbage
For nogle år siden havde jeg og en af mine kolleger et møde med en potentiel kunde. Lad os kalde den potentielle kunde Hr. A. Efter vores møde sagde Hr. A til mig under fire øjne, at han følte, at jeg havde lyttet til ham og givet ham plads til at fortælle sin historie. Han fortalte, hvordan min kollega entusiastisk var begyndt at udvikle en løsning, allerede inden Hr. A var færdig med at snakke. Han anerkendte min kollegas entusiasme, men sagde, at han satte endnu større pris på, at jeg havde givet ham plads til at tale færdigt. Jeg blev positivt overrasket og tænkte, at jeg egentlig ret godt kunne lide ideen om at give min samtalepartner plads til at tale, så vores gensidige forståelse kunne blive større.

Jeg mødtes senere med min kollega og begyndte at give ham Hr. A’s feedback. Efter kort at have lyttet til mig afbrød han mig og begyndte at opremse en masse grunde til, hvorfor han havde gjort, som han havde gjort. Det var naturligt at gøre; jeg havde selv gjort det en masse gange før i tiden, etc. Jeg sagde til ham, at han skulle prøve at træde et skridt tilbage og skabe et rum for sig selv, så han kunne forstå og forholde sig til Hr. A’s feedback. Med denne forståelse ville han så kunne beslutte sig for, hvad han ville gøre. Måske ville han beslutte sig for ikke at gøre noget, eller måske ville han beslutte, at feedbacken gav mening og derfor beslutte at gøre tingene anderledes i fremtiden. Vi havde en yderst positiv snak omkring det at træde et skridt tilbage, og vi gik begge klogere og mere selvbevidste derfra.

Det negative ved “at træde et skridt frem”
Før i tiden, når nogen præsenterede mig for et synspunkt, jeg ikke var helt enig i, var jeg meget hurtig til at give udtryk for, at jeg var uenig. Jeg trådte ind i samtalen; det var min standardreaktion. Disse samtaler udviklede sig ofte til en kamp på synspunkter – to personer, der skiftedes til at afbryde hinanden uden egentlig at prøve på at forstå den andens synspunkt. Derudover afbrød jeg ofte, når andre mennesker talte, fordi jeg gik ud fra, at jeg vidste, hvad de ville sige. Det skabte ikke ligefrem grobund for at nå en fælles forståelse.

Når vi som chefer gør dette, risikerer vi, at vores medarbejdere siger til sig selv, at det ikke kan betale sig at sige sin mening og komme med forslag, da det alligevel altid ender med, at chefen får sin vilje. Jeg er overbevist om, at min tendens til at træde ind i samtalen før i tiden har fået mine medarbejdere til at lægge bånd på sig selv.

Fordelene ved at træde et skridt tilbage
Siden Hr. A’s feedback er jeg blevet bevidst om at træde et skridt tilbage, når folk kommer med deres mening eller giver mig feedback. Ved at gøre dette udvikler jeg en større bevidsthed omkring, hvad personen forsøger at kommunikere til mig. Derudover skaber jeg et behageligt rum for samtalen.

Nu ser jeg kommunikation som en proces, hvor den anden skal føle, at jeg lytter til, hvad de siger. Der er ikke nogen ”rigtige” eller ”forkerte” synspunkter eller mening. Der er kun synspunkter og meninger. Selv hvis jeg hører noget, som jeg ikke er helt enig i, træder jeg et skridt tilbage, så vi kan skabe et rum for gensidig forståelse. Når vi føler os godt tilpas i en samtale og føler, at modparten lytter til os, kan vi have en rationel diskussion.

Prøv selv

Tag en beslutning om at bruge “træde et skridt tilbage”-teknikken. Prøv over de næste tre uger at gøre en bevidst indsats for at skabe rum for gensidig forståelse i dine samtaler. Vær selvbevidst. I stedet for at træde ind i samtalen ved at afbryde, drage konklusioner eller ved at komme med din mening for tidligt, så træd et skridt tilbage for virkelig at forstå, hvad den anden person forsøger at sige. Efter de tre uger er der en god chance for, at du har anlagt en ny, værdifuld vane, der vil vare ved.

Er du med på at prøve?


Læs også opfølgeren af denne artikel, hvor vores internationale partner giver helt konkrete tips til, hvordan du i praksis træder et skridt tilbage. Klik HER for at læse artiklen 'Et kommunikationstip til ledere - del 2: Hvordan du træder et skridt tilbage'.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved