TACK Tema – I marts med fokus på implementering af læring.

Som noget nyt lancerer vi TACK Tema på LinkedIn og hjemmesiden, hvor der løbende bliver sat fokus på forskellige områder. Første gang du vil få mulighed for at opleve dette, vil være i marts måned, hvor fokus vil være på temaet ”implementering af læring”.
Forskere, som blandt andet Robert O. Brinkerhoff og Kirkpatrick, har gennem tiden forsket i, hvordan læring sikres mest effektivt. Her understreges værdien i at have fokus på processer både før og efter en læringssituation.
Hos TACK og TMI International har vi i 2016 foretaget en undersøgelse ”Making learning stick”, hvor vi analyserede en række lignende vigtige punkter til, hvordan læringen hos kursister implementeres mest effektivt. De spændende insights, synes vi, at du skal have del i. Det kan forhåbentlig inspirere og give stof til eftertanke.

Sætter du f.eks. mål for, hvad du vil lære, inden du deltager på et kursus? Sætter du skarpt fokus på efterfølgende, hvad du har lært – eller hvordan, du skal få det indarbejdet?
Hvornår ved du, at du har brug for at udvikle dine kompetencer? Hvordan lærer du bedst og hvornår følger du dig mest modtagelig for læring? Gør du dig disse overvejelser, så er du allerede godt på vej til at få udvidet dine kompetencer, for det er netop dette fokus, der gør, at effekten af læringen øges markant. Hvad end der er tale om et kursus eller læring generelt, er det essentielt, at man tænker læringen ind i en proces, der strækker sig over før, under og efter.

Vi håber, at du vil være med og komme med dine input. Følg med her


De seneste facts:


Forberedelse inden kursus

I TACKs globale undersøgelse ”Making learning stick, kom det frem, at kun 15 % af de adspurgte, inden deltagelse i et kursus eller en uddannelse, taler med deres leder angående formålet. Flere undersøgelser viser, at et gennemtænkt formål og en god forberedelse, er en nøgleforudsætning for, at læringen får størst mulig effekt og de bedste forudsætninger for implementeringen. Hvordan forbereder du dig inden du skal på kursus?

Deltag i debatten her


Måling af ønsket effekt

Det kom i ”Making learning stick” undersøgelsen frem, at professor Donald Kirkpatricks model er den mest anvendte metode i virksomhederne til at vurdere effektiviteten af læringen. Ydermere er der - måske naturligt - en tendens til, at effekten af læringen måles på baggrund af et enten øget salg eller øget kundetilfredshed. Hvordan og på hvilke områder måler I, om dét I har lært, har haft den ønskede effekt?

Deltag i debatten her


Implementering af læring

De adspurgte i ”Making learning stick” - undersøgelsen mener, at den nærmeste leder også har et stort ansvar for at støtte implementeringen af den læring, som medarbejderen kommer tilbage med. I undersøgelsen svarer 37 % dog, at de ikke får den nødvendige støtte efterfølgende. Hvordan sikrer I, at ny viden fastholdes i jeres virksomhed?

Deltag i debatten her


Ny læring

Flere af de adspurgte virksomheder i TACKs undersøgelse ”Making learning stick” svarer, at der ikke eksisterer en læringskultur hos dem, hvor man anerkendes for eller opmuntres til at tilegne sig ny læring. Opsøger du selv ny viden, og hvad motiverer dig i så tilfælde for at gøre det?

Deltag i debatten her


Gøre brug af ny viden

I en hektisk hverdag kan det være en stor udfordring at sikre implementeringen af den nye viden vi tilegner os. Et godt værktøj hertil er handlingsplaner, hvor man sætter konkrete mål og deadlines. Hvordan motiverer du dig selv til at gøre brug af det nye, du har lært? Og hvordan sikrer du, at du får implementeret værktøjerne?

Deltag i debatten her


Målsætning og succeskriterier

Klare målsætninger og succeskriterier er afgørende for, at opnå succes med de opgaver vi går ind til. 53 % af de adspurgte i ”Making learning stick” undersøgelsen, har før deres kursus, en ide om, hvad de skal lære for at være succesfulde. Hvordan forbereder du dig inden du skal lære nyt?

Deltag i debatten her


Værdifuld læring

Deltagerne fra "Making Learning Stick" oplever, at de både opnår værdifuld læring fra uformelle såvel som formelle læringssituationer. I hvilke sammenhænge, som ikke er en formel læringssituation, oplever du den største udvikling?

Deltag i debatten her


Styrket performance

Hele 75% af de adspurgte fra undersøgelsen Making Learning Stick mener, at deres performance er blevet styrket efter deres deltagelse på et kursus eller uddannelse.
Hvordan måler I værdien af den nye viden I tilegner jer?

Deltag i debatten her


Behovsanalyse

10 % af de adspurgte deltagere fra ”Making Learning Stick” undersøgelsen fortæller, at deres virksomhed ikke bruger behovsanalyse til at identificere og vurdere deres udviklingsområder. Hvordan afgør I, hvilke udviklingspunkter der er vigtigst for jer?

Deltag i debatten her

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved