Top 5 tips til en værdiskabende mødekultur

1. Stil krav om, at hvert møde har et klart formuleret formål og en konkret agenda
”Hvad” kommer altid før, hvem, hvordan og hvornår. Det er mødets formål, som bestemmer agenda, de rette deltagere, mødets længde, beredelse etc.

2. Invitér kun de nødvendige deltagere

Vi samarbejder for meget. De fleste møder har deltagere, som ikke er nødvendige for at opnå mødets formål – og for hver time, én deltager kan spare på marginal eller unødvendig mødeaktivitet og bruge til noget andet, vinder både medarbejderne og virksomheden.

3. Sig nej til møder, som ikke er din tid værd, og hvor du ikke kan bidrage

Effektive værdiskabede møder starter med dig selv. Hav en opdateret checkliste på, hvad du skal vide om et møde, før du siger Ja eller Nej til at deltage. Og sig nej, hvis det ikke er vigtigt for et mødes formål, at du er til stede.

4. Mødedisciplin: Kortere møder og effektiv afvikling

Et møde varer ikke en time, selvom det er default i Outlook. Tag stilling til, hvor lang tid mødet bør tage i fht. formål og agenda – og kald gerne ind til et 40 min. møde. Det skærper jeres fornemmelse for tid. Det kræver overblik, disciplin, nogle gange mod og diplomatisk evne at lede et møde effektivt. Vælg en dygtig mødeleder til dette.

5. Action!
Værdiskabende møder er ofte deciderede beslutningsmøder. Et beslutningsmøde bør munde ud i en konkret action liste, som kort og tydeligt fortæller, hvem der skal gøre hvad til hvornår. Værdien ligger i, at der efter mødet handles, og det vil typisk give mening, at mødeejeren følger op på handlepunkterne sammen meddeltagerne. Dette forudsætter, at du som mødedeltager i din tidsplanlægning sætter tid af til både til selve mødet og til opfølgning på mødet – noget, vi alt for ofte glemmer.

Relaterede sider: Mødebooking

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved