"Den næste generation er altid den værste"

For første gang nogensinde befinder der sig tre forskellige generationer på arbejdsmarkedet samtidig. Det stiller store krav til virksomhederne og dine egenskaber som leder. I denne korte artikel får du gode råd til, hvad du skal lægge vægt på ift. de forskellige generationer, så du sikrer, at dine medarbejdere forbliver motiverede.

Det er ikke mange år siden, at der kun befandt sig to forskellige generationer på arbejdsmarkedet samtidigt, men det har ændret sig i takt med, at folk er begyndt at arbejde længere, eksempelvis som følge af den hævede pensionsalder. De aktive generationer på arbejdsmarkedet er Babyboomere, født i ’44-’64; Generation X, født i ’65-’79 og Generation Y, født i ’80-’94. Derudover er en ny generation på vej ind på arbejdsmarkedet; nemlig Generation Z – født i ’95-’15.

Generationerne har vidt forskellige tilgange og holdninger til teknologi, kommunikation, arbejde og livet generelt. Det betyder, at du som leder er nødt til at have en forståelse for generationsforskellene, så du kan sikre et optimalt samarbejde med alle medarbejdere.
Nedenstående er et udpluk af de forskellige generationers generelle karaktertræk. Der vil naturligvis også være nogle, der opfører sig atypisk for deres alder eller f.eks. ligger på grænsen til en anden generation, så de har lidt fra begge verdener.

Generationerne hver især


Babyboomerne er vokset op i en tid, hvor man for det meste kommunikerede ansigt-til-ansigt. De har et traditionelt værdisæt, bruger længere tid end de yngre generationer på at vænne sig til forandringer, er vant til og glade for, at der er et hierarki på arbejdspladsen og lægger vægt på at respektere deres omverden. Babyboomerne har over tid rykket sig fra at lægge stor vægt på at tjene penge og kunne forsørge sig selv til nu i højere grad at lægge vægt på selvrealisering samt at have et liv ved siden af arbejdet. De er loyalt anlagte og bliver ofte hos den samme arbejdsgiver i længere tid.

Du kan som leder med fordel:

 • Lægge vægt på personlig kontakt – f.eks. ved fysiske møder
 • Sørge for klart definerede regelsæt
 • Give dem tid til omstilling

Generation X er opdraget meget traditionelt af Babyboomerne. De trives med et højt tempo og er generelt komfortable med langt de fleste digitale platforme. De går meget op i at kunne dokumentere, hvad der er foregået – helst over e-mail. X’erne har gennem sin tid på arbejdsmarkedet forsøgt at finde frem til en passende work-life balance. Det har de blandt andet forsøgt at opnå ved at søge en høj grad af fleksibilitet i arbejdet gennem f.eks. flextid, hjemmearbejdsdage mv. samt at arbejde uafhængigt uden en for høj grad af kontrol fra lederen.

Du kan som leder med fordel:

 • Give dem mulighed for selv at planlægge deres tid
 • Droppe micro management
 • Lade dem træffe egne beslutninger

Generation Y er nærmest vokset op med en mobiltelefon i hånden og kommunikerer typisk ved hjælp af teknologi - i nogle tilfælde kommunikerer de endda digitalt med personer, der befinder sig i samme lokale, som de selv gør. Y’erne er nysgerrige, fulde af selvtillid og har en stor grad af tiltro til deres måde at gøre tingene på. De føler, at livet er kort og søger derfor at nyde livet, nå deres mål hurtigt samt at høste belønningen for deres arbejde. De er selvsikre og trives ikke med traditionelle hierarkier.

Du kan som leder med fordel:

 • Give dem frihed under ansvar
 • Sørge for et højt informationsniveau
 • Give løbende ros og anerkendelse
 • Spare med dem

Generation Z er kun lige begyndt at snuse til arbejdsmarkedet, men vil naturligvis komme til at spille en mere betydelig rolle inden for en kort årrække. For Generation Z er den virkelige verden digital, og de er forbundet til deres telefon ved navlestrengen. De er både oplyste samt kritiske, og de multitasker og tilegner sig information hele tiden, men kan hurtigt miste interessen. Indtil videre kan man kun se tendenser omkring deres professionelle adfærd, og på baggrund af deres omskiftelige fokus kan man formode, at de vil være tilbøjelige til kortere ansættelser.

Du kan som leder med fordel:

 • Sørge for varierede opgaver
 • Give dem opmærksomhed
 • Sørge for en vis grad af autoritet for at holde dem på sporet
 • Inspirere og motivere dem til selvudvikling

Generationsbevidsthed er overset af mange, men er en vigtig ledelsesdisciplin, der kan hjælpe dig til at få et mere nuanceret billede af dine medarbejdere. Mange bruger forskellige person- og adfærdsprofiler til det samme, hvilket jeg er stor fortaler for. Du kan dog komme endnu dybere i forståelsen af dine medarbejderes behov og styrke fastholdelsen af dem, hvis du kombinerer det med viden om de forskellige generationer, som derfor er en værdifuld færdighed i dit overordnede ledelsesrepertoire.

Marie Kongsted, TACK International


Læs andre artikler af samme forfatter:
Bruger du konflikter positivt?

Alle taler om det – Hvem gør noget ved det? - 5 områder der vil styrke medarbejderengagementet

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved