Artikel: Det stærke team

FORMLEN FOR DET STÆRKE TEAM

Det er altid skønt, når man lykkes med det, man har sat sig for, og når sine målsætninger. For mange giver det dog en endnu større glæde og tilfredsstillelse, når man lykkes som team og hjælper hinanden til et endnu højere niveau. Det gav vores fantastiske håndboldherrer et rigtig godt eksempel på da de vandt VM i januar 2021. Her så vi, hvordan et stærkt team, der virkelig formår at præstere – både på de individuelle pladser, men først og fremmest som samlet enhed. Når alt går op i en højere enhed, så vinder vi!

Det er selvsagt lettere sagt end gjort, fordi det, at skabe et stærkt team og en stærk kultur omkring hvordan vi sammen performer bedst, er ikke nogen let sag. Det gamle mantra ”vi løfter bedre i flok” holder stadig ved til en vis grad, men jo flere vi er, jo større er risikoen også for, at der opstår misforståelser eller uoverensstemmelser i samarbejdet.

I det følgende vil vi derfor se nærmere på, hvad du kan gøre for at styrke dit team, og hvilke afvigelser blandt medlemmerne af teamet, som du skal være opmærksom på og bør tage hånd om, så det ikke kommer til at påvirke teamet på negativ vis.

GØR DRØMMEN FÆLLES

En af de vigtigste forudsætninger for teamets performance er, at alle i teamet arbejder hen imod det eller de samme mål. Det kan du sikre ved at skabe en fælles ”drøm” for teamet; en fælles vision – noget der motiverer alle i teamet til at yde deres bedste – både individuelt og når der skal løftes i flok.

Det kræver, at alle medlemmer af teamet kan se meningen i det, de laver; ikke blot som isolerede delopgaver, men som afgørende brikker i det samlede puslespil. Det er med til at give en indbyrdes forståelse for hinandens arbejde, og hvordan hver funktion i teamet bør spille sammen, hvilket fører til et bedre samarbejde.

I denne forbindelse gælder det om at være opmærksom på, om der er medlemmer af teamet, som bliver ved med at køre deres helt eget løb uden hensyntagen til resten af teamet. De personer kan være med til at skabe intern uro og gør risikoen for opståede misforståelser og uoverensstemmelser i arbejdet markant højere, hvilket kan have en ødelæggende effekt på teamets produktivitet og resultater.

TILFØR RESSOURCER

Medlemmer af et team kan i mange sammenhænge kun være så gode som deres værktøjer og ressourcer tillader dem. Det er derfor essentielt at klæde medlemmerne godt på og give dem det, de hver især har brug for, for bedst muligt at kunne løse deres opgaver. Når et medlem på den måde er i stand til at løse opgaver og herved nå sine mål effektivt, giver det vedkommende overskud til mere og andet. Det betyder, at de bedre kan støtte og hjælpe processer andetsteds i teamet, hvilket igen forbedrer forudsætningerne for teamets succes.

Tid er en af vores vigtigste ressourcer, og det er afgørende, at vi har et realistisk billede af, hvor meget der kræves for at løse vores opgaver og målsætninger. Vi skal naturligvis tilstræbe at udnytte tiden så effektivt som muligt, men pas på med at lægge så stram en tidsplan, at medlemmerne af teamet føler, at de er bagud fra start. Alt for megen travlhed gør, at man kan miste overblikket over sine opgaver, og hvordan man holder trit med resten af teamet. Det vil typisk lede til et tab af motivation, hvilket medfører, at de potentielt ikke kan nå de samme mål, som de ellers ville have været i stand til.

Motivationen blandt teamets folk er naturligvis afgørende for både den enkeltes og teamets samlede performance, så det er afgørende at være opmærksom på, om nogle halter på den front, og forstå årsagen til den manglende motivation. Vi skal finde ud af, om den manglende motivation skyldes, at vedkommende ikke kan pga. manglende ressourcer, eller fordi de ikke vil – og så skal vi sørge for at handle derefter.

KOMMUNIKÉR EFFEKTIVT

Vi arbejder bedst sammen, når vi kan tage hensyn til hinanden, og vi har bedst mulighed for at tage hensyn, når vi ved, hvad hinanden befinder sig i og har gang i. Derfor er det afgørende, at alle i teamet sørger for at holde de øvrige informerede om, hvorvidt tingene forløber planmæssig.

Det betaler sig således at udforme en plan for løbende informering af teamet, og vær desuden parat til, at der opstår nogle pludselige ændringer, som skal kommunikeres ud til alle. Den gode interne informationsdeling vil være med til at sikre effektiviteten i teamet, samt at ressourcerne bliver anvendt på optimal vis. Vær her opmærksom på de medlemmer af teamet, som virker uinteresserede og uvillige til at dele viden med andre, da det gør det gode samarbejde sværere for resten af teamet.


TRÆN SAMMEN

Der vil altid være noget, vi kan blive bedre til, men det kræver ofte, at vi investerer den nødvendige tid til at øve os. Selvom et team allerede kører som en velsmurt maskine, er der altid plads til forbedringer, og det er dermed altid en god idé at opbygge en kultur, hvor vi spiller hinanden bedre.

Det gælder om at identificere den enkeltes talent, afklare potentielle udviklingsmuligheder og inkorporere kompetenceudvikling som et tilbagevendende element i dagligdagen. Typisk vil flere personer have nogle af de samme udfordringer, så ved at træne sammen kan vi sparre med dem, som kender vores verden bedst, og samtidig skabe fælles fodslag i teamet. Herudover kan vi øge vores kendskab til hinanden i teamet, så vi får bedre øje for hinandens styrker og svagheder, hvilket muliggør en mere optimal fordeling af opgaver.

Nogle mennesker er rigtig gode til det, de laver, og det kan give dem en vis selvsikkerhed. Denne selvsikkerhed kan gøre, at de ikke på eget initiativ undersøger eller spørger til deres egne forbedringsmuligheder. Det er dog vigtigt, at alle i teamet byder ind i denne proces for at skabe en konstruktiv dynamik, og det er derfor også vigtigt, at du er opmærksom på, hvis nogen giver udtryk for, at de ikke har behov for at deltage. Det er helt generelt et faresignal, hvis nogen mener, at de ikke har mere tilbage at lære, og det er samtidig dræbende for holdånden, hvis nogen ser sig for gode til at deltage i den fælles kompetenceudvikling.

HUSK DET SOCIALE

Når vi skal have et team til at fungere bedst muligt, må vi endelig ikke ignorere det sociale aspekt. For mange af os gør det sig gældende, at vi skal have det godt sammen for at fungere godt sammen, og det kan vi tilskynde til ved at fejre det, der lykkes for os i teamet; hvad enten det er stort eller småt.

Vi kan også spendere tid sammen uden en planlagt agenda, da en mere afslappet atmosfære uden for det normale arbejdsregi giver os lejlighed til at se hinanden på en anden måde og lære hinanden bedre at kende. Særligt i Covid-19-tider er det essentielt, at vi holder kontakten og gejsten ved lige, og hvis dele af eller hele teamet er med på distancen, så gør det sociale virtuelt for at få alle med.

Vi kan ofte mere med flere, men kun hvis vi formår at arbejde rigtigt sammen. Vi skal derfor have øje for hinanden og holde os bevidste om de fem ovenstående forhold, så vi kan handle rigtigt ud fra en hensyntagen til de andre medlemmer af teamet samt teamet som helhed. Det er altafgørende, at vi er fælles om indsatsen for at styrke teamet, og derfor er det essentielt, at vi er opmærksomme på, hvis nogen modarbejder de fælles målsætninger og aftaler. Det stærke team kræver en god plan, klare målsætninger, velvilje og gode intentioner fra alle involverede, og med denne formel kan du forhåbentlig gøre dit team endnu stærkere.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved