Fra kollega til leder - 7 ting du skal være opmærksom på

Der er fredagsbar; du og kollegerne joker om, hvem der mon skal overtage chefens plads, nu da han/hun stopper.

Du har søgt stillingen, og det samme har to af dine kolleger. I løbet af de seneste år, er I blevet tætte og I betragter først og fremmest hinanden som venner fremfor ”blot” kolleger. I er alle enige om, at uanset hvem der vinder forfremmelsen og chefstolen, så har vedkommende teamets fulde opbakning, og I ønsker pænt hinanden held & lykke.

To uger senere er du den eneste fra jeres team, der stadig sidder tilbage til fredagsbaren. Du vandt. Sejrede. Fik chefstolen, en forfremmelse og i øjeblikket føltes det også fantastisk at blive bekræftet og belønnet for sit hårde arbejde! Resten af teamet tog da også pænt med ud for at fejre de gode nyheder, men de skulle sjovt nok alle sammen tidligt hjem... Og efterlod dig siddende dér med en nagende følelse af, at intet bliver det samme igen.

Når man går fra at være en del af teamet til at blive forfremmet, bringer det sine egne udfordringer med sig. Uanset om du sidder med drømme om chefgangen, om du allerede har taget skridtet fra kollega til leder eller om du har prøvet, at det var dine drømme, der brast i kampen om forfremmelsen, så er denne artikel for dig.

1. Nyt job - nyt mindset
Du fik den nye titel, du sigtede efter og knoklede for. Du fik en lønforhøjelse, og måske en del af lønforhøjelsen allerede er brugt på en ny bil, der er din nye stilling værdig. Men… Den vigtigste forandring, du bør foretage med det samme er at acceptere, at du nu er leder og ikke længere er en del af teamet. Som ’en af slænget’ var du måske med til at brokke dig lidt med kollegaerne, men den slags friheder kan en leder ikke tage sig. Som leder er det vigtigt, at du er opmærksom på, at hvad du siger og gør nu bærer større vægt og kan opfattes anderledes. Effektive ledere fastholder en vis grad af distance fra resten af teamet, så de ansatte kan stole på, at chefen ikke har favoritter, men at de alle vil blive behandlet ens og fair.

2. Ny stilling – ny førsteprioritet
Du var sandsynligvis vanvittig dygtig i din tidligere stilling – ellers var du ikke blevet forfremmet. Den næste udfordring du står overfor er derfor at acceptere at ’Plejer er død’. Dine tidligere arbejdsopgaver virker måske nok velkendte og trygge, men dine arbejdsopgaver er ikke længere dét, som de plejer at være. At lede dit team er nu din førsteprioritet - og det er ikke en hurtig opgave, der lige kan eller bør klemmes ind mellem kundemøder og gennemgang af den forgangne måneds økonomirapport. Lær dine ansattes karrieremål at kende; hvad er deres mål og hvad motiverer dem? Udnyt, at du har et forhåndskendskab til deres personligheder og spørg dig selv, hvilken lederstil hver enkelt ansat vil reagere bedst på. Læg en aktiv indsats i at implementere den viden i din ledelsesstil.

3. Lær at uddelegere, lær at lede
Inden du blev forfremmet, har du sandsynligvis haft en række opgaver, som du er blevet tildelt på baggrund af nogle specifikke spidskompetencer, som du besidder. Disse opgaver skal nu varetages af nogle andre.
Din opgave er derfor at hjælpe dit team til at udvikle sig, så de ideelt set bliver endnu bedre til at løse disse opgaver. Vurdér hver enkelt ansattes evner og hjælp dem til at udfordre sig selv og udbygge deres kompetencer. Hvem ved, måske løser de ikke opgaverne præcist, som du ville have gjort, måske endnu bedre.

4. ”Heldet” tilsmiler den, som har forberedt sig.
Uanset om det drejer sig om konstruktiv feedback eller større uoverensstemmelser, så er en stærk feedback-kultur ikke et spørgsmål om held. Det er et spørgsmål om at være forberedt på, at der på enhver arbejdsplads helt givet vil opstå situationer, hvor du enten ikke er tilfreds med en ansats indsats, resultater eller noget helt tredje, og have en strategi på plads for, hvordan du bedst tackler problemet. Dette er nok en af de sværeste situationer at skulle tackle, som ny leder, men én ting er helt sikkert, problemerne går ikke væk af sig selv og konfronterer du, som leder, dem ikke, vil det af de andre ansatte blive opfattet som stiltiende accept af situationen. Endvidere har de fleste oplevet, hvor hurtigt mindre uoverensstemmelser kan udvikle sig til alvorlige medarbejdersamtaler eller måske endda opsigelser, hvis ikke problemer tackles i tide. Det kræver derfor to ting af dig som leder: Dels skal du være forberedt på, at svære samtaler nu er en del af dit ansvarsområde og føle dig selvsikker i situationen, også selvom samtalen er med dine tidligere kollegaer. Og dels, er du nødt til at være synlig i afdelingen og tilbringe tid med dine ansatte, for at være i stand til at spotte potentielle problemer før de udvikler sig mere end højst nødvendigt.

5. Udvid dit netværk
Hvilke rammer arbejder dit team under? Hvem kan tænkes at kunne hjælpe dig med, at udvide dit netværk i en retning, der er med til at sikre teamets succes? Eksempler kunne være leverandører, teamledere i andre afdelinger eller måske den administrerende direktørs sekretær. Som ny leder, kan du have behov for at udvide dit netværk i nye retninger – enten for at søge støtte til dine nye udfordringer eller for at opnå fornyet inspiration til din rolle. Overvej derfor hvilke ledere og øvrige personer, du kunne have gavn af at danne netværk med – både interne og eksterne i forhold til din egen arbejdsplads.

6. Acceptér at du vil lave fejl
Dét faktum at du blev forfremmet betyder ikke nødvendigvis, at du fremstod som en stærk og erfaren leder ved jobsamtalen. Det betyder, at du udviste potentiale og det er en væsentlig forskel, for potentiale kan udvikles. Derfor kan nye lederes styrke ofte måles på, hvordan de reagerer, når de begår fejl, om de lærer af deres fejl og hvordan de bruger disse nye erfaringer til at udvikle deres ledelsesstil. Hvis du ønsker at fremskynde læringsprocessen, så prøv at spørge de personer, der var med til at ansatte dig: Hvad var dine styrker, og hvad opfattede de som dine udviklingsområder? Brug denne information til at udarbejde din egen 90-dages personlige udviklingsplan. Bevidsthed omkring egne fejl og mangler kombineret med et vedholdende drive for konstant at videreudvikle sig, er det, der udgør forskellen mellem en tilstrækkelig leder og en fantastisk leder.

7. Tag din egen iltmaske på først
Mange nyudnævnte ledere oplever at være presset fra alle sider, når de først forfremmes. Ikke nok med at de skal lære nye jobfunktioner, udvikle deres ledelseskompetencer og balancere med diverse private ansvarsområder, så skal mange også dække deres gamle stilling, indtil en afløser er fundet. Hele processen kan føre til stress, eller værre endnu; udbrændthed, som gør det umuligt at performe så godt og effektivt i den nye rolle, som man ellers havde forventet af sig selv. Med årene er det muligvis blevet en klichée, men det gør det ikke mindre sandt: Hvis ikke du passer på dig selv, vil du til sidst ikke være i stand til at hjælpe andre.

Interne forfremmelser cementerer virksomhedens vilje og indsats med at udvikle medarbejdernes kompetencer, og det er uden tvivl en fremragende måde at starte sin karriere på. Så længe du er bevidst om ovenstående, potentielle faldgruber og har en plan på plads til at overkomme de udfordringer, du vil møde på din vej, så er halvdelen af slaget vundet på forhånd.


Yderligere inspiration


Til den kommende leder

Har du brug for at ruste dig til rollen som leder, kan du på kurset Lederaspiranten, få de redskaber du har brug for, for at undgå faldguber og komme optimalt fra start som leder.

Til den nye leder

Er du allerede ansat i et lederjob, men mangler du de grundlæggende værktøjer til målsætning, delegering, motivation, kommunikation osv., kan kurset Motivational Leadership give dig netop de redskaber, der sikrer dig, at du får det bedste ud af dine medarbejdere.

Til den erfarne leder


Alle medarbejdere er forskellige og derfor skal de også behandles forskelligt. Har du allerede en vis erfaring som leder, og ønsker du at dykke dybere ned i, hvordan du differentierer din ledelsesstil, så den passer til de medarbejdere og den situation, du står overfor, så er kurset People Management – Ledelsespsykologi for dig. Kurset giver dig et dybdegående indblik i dig selv som leder, samt dine styrker og udviklingspunkter.

At gennemføre samtaler med sine medarbejdere er en betydningsfuld del af din rolle som leder. For at du og dine medarbejdere opnår det optimale udbytte af samtalerne, er det vigtigt, at du kender til faldgruberne og mulighederne for de forskellige typer af samtaler. Vil du udvikle din evne til at gennemføre udviklende samtaler, så er kurset Personalesamtaler, det kursus, du bør sigte efter.

Har du brug for yderligere inspiration til, hvordan du kan forberede dig til rollen som leder eller udvikle din lederrolle, er du også altid velkommen til at ringe til os på tlf. 70101201 og tage en uforpligtende snak herom.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved