Fra viljestyrke til villestyrke

Gennem hele livet kan vi alle komme ud for at tilegne os dårlige vaner, adfærdsmønstre, arbejdsrutiner eller andet som hæmmer vores indsats eller præstation. Selvom vi er bevidste om, at vi ønsker at ændre disse ting, er det dog ikke altid lige nemt. Du får her 5 gode råd til, hvordan du succesfuldt planlægger forandringerne i dig selv eller det, du befinder dig i.

1. Beskriv

Først og fremmest er du nødt til at beskrive og begrunde forandringen, du gerne vil skabe, for at give andre indblik i dine idéer. Beskriv præcist og konkret, hvad det er, du gerne vil ændre på, og hvad du søger at opnå herigennem. Gør din kommunikation endnu tydeligere og mere overbevisende ved at skabe billeder i din kommunikation af, hvordan tingene vil blive, hvis forandringerne bliver gennemført. Det kunne eksempelvis være, hvad der vil blive nemmere eller mere værdiskabende for hvem og hvordan.

2. Definér

Hernæst bør du definere, hvad der skal til for, at forandringen kan gennemføres. Der kan være mange nødvendige hensyn at tage i denne forbindelse, så vær sikker på, du fyldestgørende beskriver i detaljer hvilke handlinger, initiativer eller aktiviteter forandringen vil kræve. Hvordan skal forandringen helt overordnet ske; og hvad skal således gøres og hvornår?

3. Skab

Nu hvor du har klarlagt hvilke initiativer, der skal gennemføres, er det nødvendigt at se nærmere på tidsplanen for initiativet. Skab i denne forbindelse en klar og utvetydig tidsplan, som indbefatter alle initiativets målsætninger – både mål og delmål. Det er desuden vigtigt, at du igennem formuleringen af målsætningerne gør dem både specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbegrænsede, hvilket tager udgangspunkt i SMART-modellen, som du kan læse mere om her.

4. Analysér

Visse elementer i dit initiativ vil antageligt være mere følsomme overfor fejl end andre, og det er således vigtigt, at du identificerer, hvor eventuelle fejl kan opstå. Analysér derfor, hvad der potentielt kan blive til faldgruber, som vil hindre eller hæmme initiativet i løbet af dets levetid. Forestil dig hernæst, hvad der kan gå galt, og udform herudfra instruktioner til, hvordan du retter op på fejlen og kommer hurtigt tilbage på ret spor igen på.

5. Informér

Endelig bør du informere dine relevante interessenter om din plan, så de alle får lejlighed til at danne sig en mening om dit initiativ (hvis i arbejdssammenhæng) og muligvis komme med yderligere input hertil. Som et motiverende element for din gennemførsel af initiativet kan du med fordel vælge en buddy og aftale med vedkommende, hvordan dine succeser senere hen skal fejres, hvilket kan have en motiverende effekt i forhold til opfyldelsen af målsætningen.

For på hensigtsmæssig vis at kunne gennemføre forandringer i dit liv eller virke, er det vigtigt først at have planlægningen heraf på plads. Det kræver, at du har en velovervejet tilgang til din planlægning, hvilket den beskrevne formel bestående af 5 gode råd her søger at give dig. Når først forarbejdet er gjort, vil din senere implementering blive så meget desto nemmere; held og lykke!

Læs også Dræb din dårlige vane

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved