HUSK AT SIGE ”TAK”

- En genvej til et bedre arbejdsliv: 7 situationer hvor vi bare skulle have sagt ”tak”

”Tak” er et stærkt ord, som for manges vedkommende bliver brugt alt for lidt. Ikke alene har ordet potentialet til at gøre dagen bedre for dig selv og andre omkring dig; det kan desuden udfylde enten en værdsættende, anerkendende eller undskyldende funktion afhængig af konteksten. Herudover kan ordet være med til at fremhæve det positive i en given situation eller den positive side af en sag, og som effekt heraf styrke et samarbejde, arbejdsmiljø m.m.
Du får her 7 eksempler på situationer, hvor vi blot bør sige ’TAK’.

1. NÅR VI FÅR ET KOMPLIMENT

Når folk tager sig tid til at rose eller komplimentere dig, er det selvsagt fordi, de gerne vil vise dig, at de sætter pris på dig og det, du gør. I de situationer bør du også selv tage dig tid til at sige ”tak”; særligt hvis du er typen, der har svært ved at tage imod ros.

Mange mennesker har svært ved at tage rosen til sig og reagerer på komplimenter ved at komme med undskyldninger for, hvorfor det er, som det er. Brugen af ordet ”tak” viser, at du værdsætter og respekterer afsenderens kompliment, og det kan være med til at knytte eller forstærke jeres indbyrdes relation og i forlængelse heraf jeres samarbejde.

2. NÅR VI ER FOR SENT PÅ DEN

- Drop alle undskyldningerne, og sig ”TAK” for den tid, du har taget Når man kommer for sent til en aftale, vil de fleste være tilbøjelige til først og fremmest at sige ”undskyld” for herved at beklage, at man har klokket i det og været til gene for den anden part. Ordet ”undskyld” vil dog ofte være en negativ indledning til samtalen, idet man hænger sig i – eller refererer tilbage til – at der er blevet begået en fejl. Sket er sket, og der er ingen grund til at lade det præge samtalen med en negativ tone, der kan skade formålet med at mødes. Brug i stedet et positivt ladet ord som ”tak”, der udtrykker taknemmelighed for, at du har fået lov til at lægge beslag på den eller de pågældende personers tid – og fordi de har ventet på dig i stedet for at annullere jeres aftale.

3. NÅR VI FÅR FEEDBACK

Særligt vigtigt er det at sige tak i situationer, hvor andre forsøger at give dig noget, som enten vil stille dig bedre eller gøre dig bedre, og det kan eksempelvis være, når du modtager feedback fra andre. Formålet med oprigtig feedback vil altid være at hjælpe dig og gøre dig stærkere, på trods af at det somme tider vil kunne opfattes anderledes. Så tag godt imod feedbacken, og sig ”tak”. Det vil gøre dine medmennesker mere tilbøjelige til at hjælpe dig ved at give dig feedback igen i fremtiden. Al feedback skal ses som en gave, der kan være med til at styrke din udvikling.

4. NÅR VI BLIVER FORSTYRRET

Et andet tidspunkt, hvor folk har det med at glemme at sige ”tak”, er, når man bliver forstyrret midt i sit arbejde. Mange vil have en tendens til at blive irriterede på personen, der forstyrrer, og irritationen kan så risikere at blive hængende, selv hvis forstyrrelsen viser sig at være vigtig eller retmæssig. Det kan afføde et negativt indtryk, hvilket kan få den ”forstyrrende” person til at undlade at gå til dig næste gang – selv hvis det er vigtigt. Det er derfor en oplagt mulighed for at opdrage på dine omgivelser ved at give dem en forståelse for, hvornår det er hensigtsmæssigt at forstyrre dig, og hvornår man bør lade være.

5. NÅR VI FÅR DÅRLIGT NYT

Når vi hører noget, som vi ikke bryder os om, vil vi typisk reagere derefter. Det betyder, at vi ofte vil have negative reaktioner på dårlige nyheder, men her skal vi huske på, at budbringeren sjældent er årsagen til de dårlige nyheder. Det vil aldrig gøre noget godt for din relation til budbringeren, hvis du kommer med en negativ reaktion. Budbringeren kan nemt risikere at opfatte din negativitet som værende relateret til budbringerens person i stedet for budskabet. Husk derfor altid på at sige ”tak” for at blive underrettet om nyheder, der er relevante for dig og det, du gør – selv hvis det er nyheder, som går dig imod.

6. NÅR VI FÅR KRITIK

Modsat feedback har kritik ikke altid en eksplicit målsætning om at gøre dig bedre, men kritik kan dog ikke desto mindre gøre dig bevidst om, hvor du kan udvikle dig – eller hvor andre mener, du kan udvikle dig. Det vil desuden sjældent gavne dig at begynde at forsvare dig selv og argumentere imod kritikken; tag i stedet det med videre, som du kan bruge, og tilsidesæt det irrelevante eller ufordelagtige, som ikke kan bidrage til din udvikling.

7. NÅR VI ER I TVIVL

Ordet ”tak” bidrager til at skabe accept, respekt og værdsættelse; på alle måder positive træk som bør være toneangivende i enhver moderne organisation. Herudover kan ordet ”tak” være med til at styrke relationer, og internt i en organisation vil det dermed altid være gavnligt at sige ”tak”. Du bør derfor hellere sige det en gang for meget end en gang for lidt, og når du måtte være i tvivl om, hvorvidt du burde sige ”tak”, så kan du med fordel være på den sikre side og bare gøre det.

Det var 7 af de situationer, hvor folk har det med at glemme at sige tak, men med fordel kunne gøre det. Vi fik her indblik i, hvordan ”tak” er et kraftfuldt ord, som kan være med til at styrke både mennesker og processer. Det virker næsten for simpelt, og det er måske netop årsagen til, at ”tak” så længe har været en overset facet af interne, organisatoriske arbejdsgange, som hidtil ikke er blevet tildelt tilstrækkelig opmærksomhed. Det vil vi dog gerne bidrage til at få lavet om på, så vi bliver bedre i stand til at vise vores påskønnelse af andre og herigennem forbedrer arbejdsmiljøet på vores respektive arbejdspladser - og håber denne artikel har skabt grundlag for inspiration hertil.


Relaterede artikler:

  • Tør du give feedback

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved