LinkedIn er dit professionelle netværk

Af Jens Dalgaard, adm. direktør, TACK International

LinkedIn er i dag den mest benyttede platform til B2B-salg og netværksopbygning. Der ligger her store muligheder, hvad angår for eksempel leadgenerering, loyalitetsopbygning og rekruttering – hvis altså det gribes rigtig an.

Når du opbygger dit netværk, er det først og fremmest vigtigt, at du tænker kvalitet frem for kvantitet. Vælg dit netværk, så det giver mening og undgå followhunting.

Inviter kun folk til dit netværk, når det giver mening, og når du sender en invitation, så sørg for at understrege en forståelig reference og gør introduktionen personlig.

Hold øje med din profil (og i dit netværk) og reager positivt og aktivt på det. – Det er dig selv, der skal skabe mulighederne, de kommer ikke af sig selv.

Sørg for at netværke og bevar kontakten gennem afbalanceret aktivitet, så du på den måde huskes af dit netværk.

Vær relevant og interessant – Giv dit netværk noget som skaber værdi for dem. Det handler ikke kun om, hvad du finder interessant, men hvad kan du bidrage med til dine forbindelser.

Anerkend, inspirer, tak og hjælp før du forventer noget af dit netværk. Giv før du tager!

LinkedIn er ikke en salgskanal, derfor bør du aldrig sælge til dit netværk. Hvis du behandler dit netværk rigtigt – hjælper og inspirerer – så skal de nok huske dig, når de skal købe.

© 2016 TACK International. All rights reserved