Tro på dig selv!

Vi kender alle situationen, hvor vi er i gang med noget, som vi bliver usikre på og derfor tøvende overfor, hvilken vej vi skal gå. Din tro på dig selv gør således ikke kun noget for din arbejdsglæde og dit mentale velbefindende; det har også en betydelig indvirkning på dine resultater. Johan Wolfgang von Goethe sagde engang ”as soon as you trust yourself, you will know how to live”, og han anså dermed selvtilliden som en reel forudsætning for rigtigt at kunne leve sit liv. Synes du, at din tro på dig selv godt kunne være større? I det følgende får du 6 gode råd til, hvordan du kan øge din selvtillid i det daglige og herigennem vil kunne forbedre din livs- såvel som din arbejdsglæde.

1. Acceptér din situation

For at kunne nå derhen hvor du gerne vil, er du først og fremmest nødt til at blive bevidst om dit udgangspunkt; hvor du kommer fra. Du må derfor forstå den virkelighed, du befinder dig i, og de vilkår, du opererer under for herved at acceptere din situation for hvad, den er. Det vil lade dig se mulighederne i den situation, du er i, og de midler og ressourcer, du har til rådighed. Søg dermed altid de nye muligheder, så du kan identificere potentialet frem for begrænsningerne i det, du laver, og pas på den snigende selvmedlidenhed, der hurtigt kan blive en lænke om dine fødder og forhindre dig i at realisere dit virkelige potentiale.

2. Definér dine tidligere succeser

Når du definerer dine tidligere succeser, bekræfter du dig selv i alt det, du tidligere har gjort godt, og du vil herigennem kunne styrke din tro på dig selv. Siden du har opnået succes før, kan du jo sagtens gøre det igen. Husk tilbage på alt det gode, du gjorde, og prøv at forstå indgående, hvad det konkret var, du gjorde, og hvorfor du havde succes med det. Tag det bedste fra dine konklusioner, og implementér det i det, du gør lige nu, samt det du gerne vil i fremtiden. Dit udbytte vil i denne forbindelse være størst, hvis du sørger for at være konkret i italesættelsen af dit udgangspunkt såvel som de handlinger, du planlægger fremadrettet for at gentage din succes.

3. Lav din egen plan

Beslut dig hernæst for, hvad det er, du gerne vil, og udform herudfra din egen plan for fremtiden. Du kan med fordel sætte billede på din vej imod dit mål, da det er med til at sikre din forståelse af processen og lader dig visualisere din vej derhen – inklusiv de forhindringer der risikerer at stå i din vej – hvilket vil kunne øge din motivation for at nå målet. Det er i denne forbindelse afgørende, at du også formår at identificere den potentielle modstand, du vil kunne møde, da du hermed vil kunne møde den forberedt og være bedre stillet i forhold til at tage hånd om den på hensigtsmæssig vis.

4. Mød din dag med et smil

De fleste af os arbejder under vilkår, som vi kun i begrænset grad har kontrol over. Det vil til tider kunne medføre, at vi oplever modstand, men lad dig ikke slå ud af ærgrelsen over tingenes tilstand, og forhold dig i stedet kun til fakta. Det kan være fristende at beklage sig over vilkår, som man alligevel ikke kan gøre noget ved, men lige så fristende som det kan være; lige så nyttesløst er det dog også. Selvom det kan være svært, så bør du gøre dit bedste for at acceptere din situation. Det vil gøre det nemmere for dig at parkere dine negative tanker omkring de vilkår, du arbejder under, og i stedet fokusere på at møde hver dag med et smil og tænke positivt ved at søge at forstå mulighederne i det, du rent faktisk kan gøre noget ved – og så gøre det.

5. Gør dit gode dig til et bedre jeg

Vi kan hele tiden udvikle os og blive endnu bedre til det, vi gør. Parallelt med at du dyrker alt det, du i forvejen er god til, bør du derfor samtidig træne det, der er med til, at du når derhen, hvor du gerne vil; kun sådan vil du kunne gøre dit gode jeg til et bedre jeg. Der vil undertiden ske ting, som vil gå dig imod eller på anden vis udfordre dig, og det er et vilkår, du må acceptere i stedet for at lade dig slå ud af. Vær forberedt på det, så stiller du dig selv langt bedre, og det er alt sammen med til at styrke dig på sigt. Forsøg at holde fast i din indsats, og bliv ved med at klø på for at opnå det, du gerne vil. Husk desuden på at belønne dig selv for din indsats, når du når visse milepæle, da det vil bidrage betydeligt til din motivation for at holde din udviklingsproces i gang.

6. Tal med de rigtige

Ikke alle dine medmennesker vil være lige gode til at løfte dig op, så det gælder om at søge sparring de rigtige steder. Identificér og tal derfor med de rigtige personer, der kan give dig konstruktive input, som du kan arbejde videre med. Det kan eksempelvis være de personer, der forstår det, du befinder dig i; de nære personer, som værdsætter den, du er, og det du kan; og endelig de personer som kan rumme mere end blot sig selv og dermed har større overskud til og bedre mulighed for at sætte sig i dine sko.

Tag selv ansvar for at pleje din tro på dig selv; det er aldrig for sent at gøre noget ved. Uanset din alder og anciennitet har du således mulighed for at styrke den; ikke kun for dit arbejdslivs skyld, men også for dit mentale velbefindende og generelle livsglæde. Denne artikel har forhåbentlig hjulpet dig til at blive mere bevidst om, hvad du kan gøre for løbende at styrke din selvtillid, og bevidstheden er første skridt; herefter er det bare at arbejde videre med det, få det bedre og opnå mere.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved