De bedste præsentationer - leveres af de bedste præsentatorer

- Dét gør de

De bedste præsentationer leveres af de bedste præsentatorer, og de pågældende præsentatorer bliver bedst i kraft af deres fintunede kompetencer. De fintuner dog ikke sig selv; det kræver hårdt arbejde, og du kan således ikke komme udenom, at du er nødt til at træne og øve din præsentationsteknik og -kompetencer, hvis du vil levere præsentationer i topkvalitet.
Har du inspiration til, hvordan du skaber præsentationer, der rammer dine tilhører lige i hjertet? Denne artikel giver dig indblik i de 6 vigtigste aspekter af præsentationskunsten, som de bedste præsentatorer altid har styr på.

1. DE KENDER DERES PUBLIKUM

Forberedelse er en essentiel del af enhver god præsentation, og ét forhold, du altid skal forberede dig særligt godt på, er dit publikum. Viden om dit publikum er hele forudsætningen for at kunne tilpasse din præsentation til dem, du møder, og deres verden, så du er nødt til at investere tilstrækkelig tid i at lære dem at kende.
Herudover lader din viden om publikum dig arbejde langt mere frit under præsentationen, hvilket betyder, at du vil være meget bedre i stand til at improvisere og på den måde udnytte de input og reaktioner, der måtte komme undervejs, til at få det meste ud af din præsentation. Improvisation giver dit publikum indtryk af, at du har overskud og er troværdig og professionel, og evnen til at improvisere giver dig desuden bedre mulighed for at hoppe frit mellem din præsentations indholdspunkter eller -emner, alt afhængig af hvilken rækkefølge, der er mest hensigtsmæssig for dit givne publikum.

2. DE VED, HVAD DE TALER OM

Måden, hvorpå du giver dit publikum indtryk af, at du ved, hvad du taler om, er simpel nok; det handler hovedsageligt om at tale og præsentere sit materiale med selvtillid. Men det drejer sig selvfølgelig ikke kun om, hvordan du siger ting; det er mindst lige så vigtigt hvad, du siger. Du står derfor rigtig godt, hvis du besidder en bredt orienteret viden, som du kan fremlægge relevante dele af, når det er formålstjenligt eller interessant for dit publikum.
Leverer du derimod en masse viden, som du ganske vist har læst om, men som ikke er relevant, vil folk miste interessen og troen på, at du rent faktisk forstår emnet i praksis. Du skal derfor altid sætte dig ind i både emnet og målgruppen for herved at fremhæve de pointer, der er relevante og interessante for dem. Når dit publikum får indtryk af, at du ved, hvad du taler om, vil du blive opfattet som en ekspert på det pågældende område. Det er med til at styrke dit ethos og øge dit publikums tillid og tiltro til dig, hvilket får dem til at føle sig i gode hænder. De vil herved have nemmere ved at slappe af og lade dig styre slagets gang, og publikum vil desuden blive mindre defensive og mere tilbøjelige til at tage dit ord for gode varer.

3. DE BRUGER FÅ SLIDES

Dine slides er værdifulde, så du bør på sin vis være ”nærig” med dem og reservere dem til det mest centrale i din præsentation. Resten skal bygges på præsentationen uden om dine slides, og det gør du med de rigtige ord og historier, som kan vække noget i dit publikum, tale til dem eller skabe figurative billeder, som de husker.

4. DE ARBEJDER MED DERES VOKAL

Selvom størstedelen af alle mennesker har en præference for visuel læring, så spiller din stemme stadig en afgørende rolle i din præsentation, og det betaler sig at afsætte den nødvendige mængde tid til at træne den. Du skal ikke bare vælge de rigtige ord og formuleringer til lejligheden; du skal også kunne udtrykke dem på en måde, som både engagerer og fænger dit publikum. Det forudsætter, at du kan finde ud af at bruge de redskaber, du har til rådighed i din sproglige værktøjskasse, som eksempelvis din volumen, tone, tempo, kraft og intonation, og alle disse skal du aktivere for at skabe tilstrækkelig variation i din præsentation. Herved vil det blive lettere for dig at understrege, fremhæve eller skabe forståelse for specifikke forhold eller budskaber i præsentationen, og du vil have formået at gøre ordet disponeret og interessant.

Læs mere om hvordan du kan bruge din stemme aktivt i flere henseender i artiklen Stemmens vigtighed.

5. DE HAR STYR PÅ DERES PEAKS

Under langt de fleste præsentationer vil du ikke have kræfter til at køre på fuldt drøn hele vejen igennem. Selv hvis du havde, ville det ikke være at foretrække, da det både kan udmatte publikum og udvande dine budskaber, fordi præsentationen ender med at blive monoton. Det er derfor vigtigt, at du er bevidst om, hvornår du vil peake i din præsentation, så du kan udnytte de pågældende tidspunkter til at skabe ”AHA”-oplever og ”WOW”-effekter ved at fremhæve bestemte forhold,0020informationer eller pointer, som dit publikum så bliver mere tilbøjelige til at hæfte sig ved og huske.

6. DE TRÆNER OG TRÆNER

Skal du blive endnu skarpere på dine præsentationer, kan det ikke siges for mange gange: Du er nødt til at træne og øve dig – og træne lidt mere. Føler du, at du kan forbedre dig på flere punkter, så forsøg gerne at sætte fokus på én ting ad gangen, som du vil øve dig på. Det vil gøre, at du har bedre mulighed for at koncentrere dig om at styrke det ene forhold, og når du føler, du er kommet tilstrækkeligt langt i din udvikling på dén front, så kan du gå videre til det næste aspekt af dine præsentationsevner, som du gerne vil udvikle. Mange facetter af din præsentationsteknik kan du med fordel udvikle ved hjælp af videotræning, hvor du får mulighed for at betragte dig selv i tredjepersonsperspektiv og herved studere din egen adfærd helt ned på detaljeniveau.

Gode præsentationsevner er ikke et medfødt karaktertræk. Godt nok vil nogle mennesker have nemmere ved det end andre, men vi kommer ikke udenom, at de bedste præsentatorer kun er blevet det igennem benhårdt arbejde og udvikling.

Heldigvis kan du også udvikle dig, så der er ingen undskyldning for at slække på indsatsen; identificér dit eget forbedringspotentiale, og se at komme i gang med træningen. Held og lykke!

Få mere inspiration til, hvordan du styrker din præsentationsteknik her:
5 gode råd til den gode præsentation

… eller tilmeld dig et af følgende kurser i Præsentationsteknik:
Præsentationsteknik – Sikker formidling
Dramatisk kommunikation – Storytelling, improvisation, krop og stemme
Business Storytelling – Engagerende formidling der huskes

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved