’De skjulte udgifter’ – Har du styr på totalomkostningerne for dine indkøb til virksomheden?

I takt med en voksende konkurrence på danske og internationale markeder har mange virksomheder sat ekstra fokus på optimering af bundlinjen. I den sammenhæng er det ikke længere tilstrækkeligt at optimere den interne drift af virksomheden, men derimod har indkøbsafdelingen de seneste år været omdrejningspunkt for procesudvikling og optimering.

En svaghed i alt for mange virksomheders indkøb er til stadighed et singulært fokus på enhedspris i indkøbsprocessen. Dette kan være en udfordring, da andre udgifter i forbindelse med anskaffelsen, såsom transport, lagerplads, og administrationsomkostninger kan vægte tungt i de samlede omkostninger. Ligeledes kan uforudsete udgifter i forbindelse med f.eks. en leverandørs konkurs, stockouts, genforsendelser pga. dårlig råmaterialekvalitet eller leverandørbesøg i Sydøstasien vokse sig uforholdsmæssigt store i forhold til værdien af samarbejdet med leverandøren. Valget af leverandøren med den laveste indkøbspris kan således ende med at blive en dyr løsning for virksomheden, og en bedre strategi er en mere holistisk tilgang til indkøbsstyring, som indregner adskillige faktorer med indflydelse på de samlede omkostninger.

Total Cost of Ownership (TCO), totalomkostninger på dansk, er et værktøj, som bruges til at udregne de reelle udgifter forbundet med et indkøb. Ud over de direkte omkostninger indregner man fra et TCO-perspektiv også de indirekte omkostninger såsom drift, vedligeholdelse, lagerudgifter, og administrationsomkostninger i forbindelse med transaktionen. Ikke blot udvides det traditionelle fokus på enhedspris til et mere omfattende fokus på alle virksomhedens interne udgifter i forbindelse med indkøbet, men en TCO-tilgang omfatter også de delte udgifter med leverandøren. Et besværligt samarbejde, en langsom og ineffektiv produktudviklingsproces samt kvalitetsudfordringer i produktionen er alle udfordringer, som i sidste ende kan blive dyre for indkøbsorganisationen, og en udførlig TCO-analyse kan hjælpe med at belyse optimeringspotentialet af forbedringer på disse områder.

TCO-metodologien omfatter og medregner følgende parametre, som kan deles op i tre hovedkategorier:

Eksterne omkostninger
  • Indkøbspris


Interne omkostninger
  • Transport
  • Lagerdrift
  • Lagerbeholdning (finansiel binding)
  • Indkøbsadministration
  • Fabriksudbytte (yield)


Fælles (leverandør/virksomhed/kunde) livscyklusomkostninger
  • Garanti
  • R&D vurdering og kvalificering
  • Produktionskapacitet
  • Ekspedering


En forankring af TCO-tankegangen i indkøbsprocessen kan således give et bedre grundlag for indkøbsoptimering ved bl.a. at gøre det lettere at identificere omkostningsdrivere, benchmarke leverandører og udvælge den bedst egnede leverandør. Derudover kan TCO-analysen være et værdifuldt redskab i forhandlinger med leverandører og til at identificere udviklingspunkter i samarbejdet med disse.


Vil du se nærmere på, hvordan du kan blive bedre til at håndtere rollen som indkøber samt blive en mere strategisk indkøber, så læs nærmere om kurset i Grundlæggende indkøb og Avanceret indkøb.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved