Den gode hjemmearbejdsdag

Flere end nogensinde arbejder i disse dage hjemmefra; også folk der tidligere ikke har været vant til det. Det kan give nogle udfordringer ift. både planlægning og tidsudnyttelse, særligt hvis hjemmearbejde er nyt for dig, og det er således for mange særligt relevant at tage et nærmere kig på nu, ligesom det vil brugbart og gavnligt senere hen. Det virker derfor som et fornuftigt tidspunkt at tilbyde 9 gode råd til, hvordan du får så meget som muligt ud af dine hjemmearbejdsdage.

1. Start tidligt

Ved at arbejde hjemmefra har du allerede sparet transporttiden, så der er garanti for at kunne starte dagen til tiden – og mulighed for at starte den før. Ved at begynde dagen tidligt forsikrer du dig selv imod uforudsete afbrydelser, idet du giver dig selv mulighed for at råde bod på det, hvis uheldet er ude, og du senere på dagen bliver afbrudt midt i arbejdet. Oplever du på den anden side ikke at blive afbrudt, så kan du måske med god samvittighed holde fri lidt tidligere den dag.

2. Skemalæg mere end du ville normalt

Planlægger du din tid endnu mere stringent, end du plejer, kan du undgå de ledige stunder, hvor du risikerer at rette din opmærksomhed mod noget andet end arbejdet. Det er sådan nogle ledige stunder, hvor 2 minutter hurtigt bliver til 5 eller 10, hvis et svinkeærinde lige skal gøres færdigt. Undvig disse overspringshandlinger ved at skemalægge din tid i endnu højere grad end normalt.

3. Aftal telefon- og skypemøder

Det gælder om at bruge tiden ordentligt; hvis du ikke ved, at folk er tilgængelige, så lad for så vidt muligt være med at spilde tid på at forsøge at få fat på dem. Du risikerer bare at forstyrre vedkommende, hvis du endelig formår at få fat på den rigtige, eller at de ringer tilbage på et tidspunkt, der af den ene eller anden grund ikke passer dig. Saml derfor til bunke, og aftal faste tider for dine møder, som alle parter kan være enige om og imødekomme.

4. Del din plan med din chef og kollegaer

Når kontoret er blevet forladt, og kollegerne er spredt fra alle vinde, skal der gøres en ekstra indsats for at koordinere og sikre, at alle parter er indforståede med, hvad medarbejderne hver især laver. Det er et ansvar, som alle bør være med til at løfte, og du bør derfor dele din plan for den kommende tid med både chefen og kollegerne, så alle kan være opdateret på det seneste nye. Det giver såvel din chef som dine kolleger bedre mulighed for at udnytte din tid, kompetencer og ressourcer, når de præcist ved, hvornår du laver hvad og i hvor stort et omfang.

5. Hold faste pauser og få noget luft

Det kan godt komme til at føles indelukket, når du sidder hele dagen derhjemme uden at komme udenfor en dør, og der samtidig ingen kolleger er til at holde kampgejsten oppe. Hold derfor gerne nogle faste pauser spredt ud i løbet af arbejdsdagen, hvor du har mulighed for at trække noget luft og holde dig frisk, så du ikke risikerer at sænke tempoet om eftermiddagen.

6. Bundt dine opgaver

Du vil kunne arbejde mere effektivt ved at bundte opgaver af samme type og lave dem på samme tid. Det vil sige, at du måske om formiddagen laver én ting og om eftermiddagen en anden. Det sikrer et godt flow i dit arbejde og øger således sandsynligheden for, at du får noget fra hånden og bliver færdig med bestemte sager, som hermed kan lukkes.

7. Undgå private gøremål

Private ærinder bør selvsagt ikke være en del af din hjemmearbejdsdag – hverken i planlægningen eller i udførelsen. Det at skulle fokusere på noget andet end arbejdet kan rive dig ud af dit gode arbejdsflow og gøre det svært at finde rytmen igen. Det kan være med til at gøre dig mindre effektiv, hvorfor du hellere må planlægge dine ærinder uden for almindelig arbejdstid, ligesom du normalt har for vane.

8. Afslut dagen med at lave en ny plan

Det er altid vigtigt at komme godt fra start på en arbejdsdag, hvad enten den foregår derhjemme eller på arbejdspladsen. Planlægning kan sikre den gode start på dagen, idet en plan hjælper dig i gang om morgenen, hvor du forståeligt nok lige skal op i gear, og giver dig retning for resten af dagen. Det forudsætter dog, at planen for dagen allerede er lagt, og du kan derfor med fordel afsætte lidt tid hver dag til af lave en plan for morgendagen.

9. Hold fri, når du har fri

Ligesom du har et ansvar for at arbejde, når du er på arbejde, har du ligeledes overfor dine nærmeste et ansvar for at holde fri, når du har fri. Det vil i sidste ende gavne dig at isolere din arbejdstid, så grænserne imellem fritid og arbejde ikke bliver udvaskede, idet du sikrer, at du kan være der for dem, du holder af. På samme måde risikerer du ikke at klistre til arbejdet, som var det fluepapir, til langt ud på aftenen, og du forhindrer således dagene i at glide sammen og komme til at minde for meget om hinanden.

Der kan være både store og små udfordringer ved at arbejde hjemmefra; særligt under de gældende betingelser rundt omkring i de små hjem, og særligt når du ikke ved, hvor længe det kommer til at stå på. Der er derfor et udpræget behov for at se indad og arbejde med sig selv, så man fortsat kan sikre sin gode arbejdsstruktur i det daglige. Det må gerne være hyggeligt at arbejde hjemmefra, men det centrale er, at man får noget fra hånden.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved