DET AGILE LEDERSKAB - Dine 7 veje til succes

Dine 7 veje til succes

Agilitet i dit lederskab har aldrig været mere nødvendigt end nu. I løbet af 2020 har vi oplevet, hvordan vi lukkede vores samfund ned og åbnede det op igen gentagne gange med det resultat, at virksomheder ikke længere kan følge deres langsigtede planer. Det har derimod været nødvendigt med kort frist at tilpasse sig nye vilkår, som har haft en gennemgribende betydning.

Har du oplevet samme udfordringer i din virksomhed, så kan et øget fokus på agilitet kunne hjælpe dig og din organisation til at navigere i det usikre farvand. I denne artikel kan du læse mere om de 7 punkter, som karakteriserer den agile leder.

1. Tænker strategisk

Som agil leder skal du tænke strategi ind i alt, hvad I gør i din virksomhed. Det vil nærmere bestemt sige, at der skal være en reel mening eller hensigt med de ting, I gør, og jeres aktiviteter skal på den ene eller anden måde bringe jer tættere på jeres overordnede målsætninger. Samtidig skal du være utrolig skarp i din kommunikation omkring jeres målsætninger; det skal på alle tidspunkter stå soleklart for samtlige af dine medarbejdere, hvorfor I gør det, I gør, og hvordan det bidrager til at opfylde jeres mål. Det vil få alle til at ”arbejde i samme retning” og være med til at skabe mening i arbejdet og styrke medarbejdernes motivation, ligesom det vil eliminere uklarheder, så dine medarbejdere føler sig bedre oplyst og mere trygge i deres respektive opgaver.


2. Sikrer alle forstår deres mandat

For at få så smidig og adræt en organisation som muligt, er du nødt til at lade alle dine medarbejdere forstå deres mandat; hvad det er de må og kan. I omskiftelige tider kan medarbejdernes mandat til at handle ændre sig. Det er derfor afgørende, at de forstår deres rolle i den pågældende situation, og at du motiverer dem til at bruge deres mandat, hvor det måtte være passende. Det vil både kunne aflaste dig, da du slipper for at blive flaskehals, og gøre dine medarbejdere mere effektive, da de slipper for at skulle afvente en eventuel afgørelse andetsteds fra.

3. Fjerner forhindringer

Du skal rydde mulige gener af vejen for dine medarbejdere med det formål at gøre arbejdet nemmere og mere tilgængeligt for dem. Ikke nok med at du letter deres arbejdsbyrde; du effektiviserer samtidig din egen tid, idet du sikrer, at dine medarbejdere kan løse så meget som muligt selv uden behov for at tage dig med på råd, når de støder på en given forhindring. Sørg ligeledes for at mane alle de dårlige undskyldninger i jorden, som der måtte komme, så de ikke risikerer at smitte, og det ikke udvikler sig til en dårlig vane i organisationen. I svære tider kan man hurtigt finde på undskyldninger for, hvorfor tingene ikke kan lykkes, og det er en farlig tendens, som du for alt i verden skal søge at desarmere.


4. Driver uddannelse

Når agilt lederskab er mest nødvendigt, er det typisk udtryk for, at organisationen er nødt til at være omstillings- og udviklingsparat – og medarbejderne ligeså. Det vil sige, at du som leder skal tage initiativ til uddannelse og sikre, at dine medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at løse de opgaver der er krævet af dem. Tilskyd også dine medarbejdere til udvikling ved at rose enkelte medarbejders talent eller evner over for resten af organisationen. Det vil dels få hver medarbejder til at føle sig værdsat for sit eget talent og dels kan det styrke flere medarbejderes lyst til at følge trop.

5. Tager ansvar for de ubehagelige beslutninger

Du kan ikke komme udenom det; på et eller andet tidspunkt vil du som leder opleve vanskelige tider, og du vil ganske givet også være nødt til at træffe nogle svære beslutninger, selvom det kan være ubehageligt. Her kræver din rolle som leder, at du tager ansvar for de ubehagelige beslutninger – også efter du har truffet beslutningen. Hvis du begår fejl, er det bare sådan, det er. Vi er alle bare mennesker, og vi vil med sikkerhed tage fejl en gang imellem. Det afgørende er, at du tør at fejle, og du tør at anerkende dine fejl. Hvis du som leder viser, du tør erkende dine fejl, vil du helt sikker også blive opfattet som mere troværdig af din omverden.

6. Deltager aktivt i slaget

Du skal vise initiativ og engagement ved at kæmpe sammen med dine medarbejdere i stedet for at lade medarbejderne kæmpe for dig. Herved vil du dels høste respekt fra dine medarbejdere og dels skabe en større teamånd, som vil forbedre arbejdsmiljøet og have en gavnlig effekt på jeres resultater. Du skal desuden sikre, at præstationer og resultater i teamet bliver fejret, og at de rigtige folk får den anerkendelse, de har gjort sig fortjent til. Dette er alt sammen noget, som styrker motivationen og som giver folk lyst til at gå en ekstra mil for det fælles mål – også i svære tider.


7.Fokuserer på den virkelige succes

Som agil leder er det også vigtigt, at du formår at fokusere på de rigtige ting og tager det rigtige med dig videre. Fokusér derfor kun på den skinbarlige succes; den der lader jer opfylde jeres målsætninger og skaber fortjeneste. Nogle gange kan noget på overfladen ligne en succes, men når man eksaminerer nøjere, finder man ud af, at det i sidste ende ikke mundede ud i et entydigt positivt resultat. Tag derfor kun dine virkelige succeser med dig videre, og skalér det mulige, der frembragte succesen, og som du med fordel kan genanvende i fremtidige scenarier.

Styrker du agiliteten i din ledelse med udgangspunkt i disse syv råd, vil du ikke bare styrke effektiviteten og motivationen i dit team eller afdeling; du vil samtidig gøre arbejdslivet lettere for både dig selv og dine medarbejdere.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved