Det stærke tilbud – det sikre pitch

Af Jens Dalgaard, adm. direktør, TACK International

Der findes mange holdninger til og teorier om salgsdisciplinen, men et af de vigtigste elementer i salg er selve salgsmødet, og hvis du vil give dig selv de bedste betingelser for et godt salgsmøde, så bør du have en metodisk fremgangsmåde. Der er mange hensyn at tage i enhver salgssituation og kombineret med det medfølgende præstationspres, hvor ét forkert ord kan betyde et stort og potentielt endegyldigt tilbageslag, så kan man let miste overblikket eller glemme nogle vigtige detaljer i farten. Det er derfor vigtigt at have en rød tråd at støtte sig til, så man ikke afviger fra de mest relevante emner. Pitchen sørger således for at holde dig på det rigtige spor og skabe det stærkest mulige tilbud i kundens opfattelse, ligesom den giver større tryghed og bedre fremsynethed for alle involverede.

Hvad enten man er grøn eller garvet i faget, så kan man risikere at løbe ind i udfordringer, når man skal præstere på så mange forskellige parametre på samme tid. For at gøre det nemmere og mere overskueligt præsenterer Jens Dalgaard, adm. direktør i TACK International, her sine 7 gode råd til, hvordan man igennem sit pitch afgiver et stærkt tilbud.
Du kan læse en uddybning af punkterne fra oversigten i artiklen herunder:

Overskrifter

Først og fremmest skal du udforme og præsentere nogle overskrifter, der fanger interessen, og huske detaljer der sikrer salget. Det gælder her om at skabe et mindeværdigt indtryk hos modtageren, således at ikke kun du bliver husket, men også dit budskab.

Prioriteter

Noget af det vigtigste i salgssituationen er at have styr på sine prioriteringer. I enhver salgskontekst er kunden i centrum, og kunden er derfor altid dit udgangspunkt. Du starter derfor altid med kunden, da kunden er selve opgaven, der skal løses, og afslutter med dig selv, da du selv er løsningen. Inden du kan præsentere den bedste løsning, er du nødt til at forstå opgaven, udfordringen eller problemet. Denne forståelse skabes forud for mødet igennem dialog med kunden, hvor du afdækker kundens aktuelle behov, og på denne baggrund danner du et grundlag for konstruktionen af en løsning.

Forståelse

Det er ikke nok blot at forstå din kunde og vedkommendes behov; du er også nødt til at vise kunden det. Du skal gøre det helt klart og tydeligt, at du har hørt din kunde og forstår deres verden, udfordringer og behov. Kom for eksempel kundens potentielle udfordringer i forkøbet og vis at du forstår hans/hendes bekymring og giv et bud på, hvordan du bedst løser dette. På denne måde vil kunden få en følelse af, at du kan se tingene fra vedkommendes perspektiv, hvilket kan smitte positivt af på opfattelsen af dig og din foreslåede løsning.

Papegøjestrategien

Når du skal udvise forståelse for kundens verden, som beskrevet ovenfor, kan det endvidere være en god idé at genbruge kundens egne ord, da du derved viser kunden, at du har hørt efter og at du har opnået forståelse for den verden, de bevæger sig i. Pas på med at genbruge dine egne ord og floskler, da kunden kan have svært ved at relatere til disse, og det kan give kunden indtryk af, at du ikke hører efter.

Overbevisning

Der findes mange forskellige metoder til at overbevise, men som en tommelfingerregel kan man sige, at du bør fortælle i billeder, hvad kunden opnår og forklare med fakta hvorfor. Hvor billederne er med til at skabe en vision, et ønskescenarie om du vil, så kunden kan se det ønskede resultat for sit indre blik, er fakta mere anvendelige til at forklare og begrunde hvordan og hvorfor. Når du bruger billeder til at fortælle, så vil kunden bedre kunne forestille sig løsningen, du præsenterer, da indlevelsesevnen er større, hvilket endvidere kan skabe en stærkere tilknytning.

Grundighed

For at skabe et ordentligt beslutningsgrundlag for kunden er du nødt til at have al den relevante information med, men du må endelig ikke tage for meget med. Hvis det flyder med unødvendig og/eller irrelevant information, så vil det kun bidrage til at, at kunden mister interessen og forkaster tilbuddet. Samtidig vil du gøre dit eget arbejde sværere ved at have flere ting at huske på, og resultatet vil antageligt være en dårligere præsentation. Hav derfor alt det nødvendige med, men ikke mere.

Nok føre, ikke skubbe

Du kan ikke presse dine kunder til noget, de ikke vil – og det bør du heller aldrig. Du er derfor nødt til at appellere til handling; du kan ikke gennemtvinge det. Til gengæld er en god metode til at fremskynde processen på at spørge ind til kundens næste skridt, hvilket kan prompte kunden til at tænke over det. Når først kunden begynder at tænke over det, er der mulighed for, at processen frem imod næste skridt vil blive fremskyndet. Man kan desuden med fordel appellere til handling under mødet; gerne om at få en aftale i stand. Hvis det imidlertid ikke lader sig gøre, så må man opstille alternative målsætninger så som en konkret aftale for, at I snakkes ved på et bestemt tidspunkt.

Læs andre spændende artikler omkring salg og udvikling:

Bliv den bedste mødedeltager

Top 5 tips til en værdiskabende mødekultur

Tro kan flytte bjerge – sælgerens stærkeste våben og værste fjende


Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved