Læringsniveauer

Når man planlægger udvikling (sin egen, kollegaer eller medarbejderes) og ser på, hvilke kompetencer de ønsker og hvad de har behov for at udvikle, er det vigtigt at have de forskellige læringsniveauer in mente. Afhængig af position og ansvarsområder, vil det nemlig være forskelligt, hvor dybt i de forskellige kompetencer, man skal dykke. Du får her en beskrivelse af niveauerne, så du kan nuancere din eller medarbejdernes udvikling ift. det niveau, de skal være på.

Kende:
På dette niveau skal medarbejderen have kendskab til et område, hvorfor medarbejderen skal informeres om virksomhedens praksis på området. Gennem informering får medarbejderen en overordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. Medarbejderen skal kunne gengive og genkende stoffet uden en reel forståelse eller praktisk erfaring med området.

Kunne:
På det næste niveau skal medarbejderen kunne varetage et område, eksempelvis i forbindelse med at løse opgaver inden for området i samarbejde med andre eller at kunne udføre dele af arbejdsopgaver selvstændigt. Medarbejderen har brug for at træne og afprøve sine kompetencer, og har brug for sparring med andre medarbejdere ved komplekse problemstillinger. På dette niveau har medarbejderen desuden god erfaring og bred viden indenfor området, hvorfor han/hun med egne ord og eksempler kan forklare emnet. Den brede viden vil også være afspejlet i medarbejderens evne til at kunne forklare anvendelse af forskellige teorier, regler og metoder i forbindelse med et emne. I forbindelse med problemløsning vil medarbejderen kunne fremsætter forskellige løsninger, og samtidig begrunde valget af løsningsforslag. Dog er disse ofte simple og problemstilling er enkel.

Beherske:
Ved beherskelse af et område vil medarbejderen ikke længere have brug for at søge råd ved komplekse problemstillinger, som er tilfældet i ovenstående niveau, men derimod evner han/hun at udføre opgaverne selvstændigt fra start til slut. På kunne-niveau har medarbejderen kompetencerne til at komme med forslag til løsninger, men på dette beherske-niveau, har medarbejderen en bred erfaring og dybtgående viden til et område, og derfor vil kunne opstille løse langt mere komplekse og kritiske problemstillinger. Ydermere er vidensdeling en kompetence, som medarbejdere på dette evner tilegner sig, hvor han/hun vil kunne rådgive og guide andre i vidensområdet.

Ekspert
På ekspert niveauet går medarbejderen fra at have en bred erfaring til at have en omfattende erfaring. Denne ekspertviden er et resultat af mange års erfaring med at løse komplekse problemstillinger og opgaver inden for området. I forbindelse med problemløsning skal personen kunne bedømme i hvilket omfang de forskellige løsningsforslag er gode eller dårlige. Dertil er en væsentlig kompetence, at medarbejderen kan forholde sig kritisk til egne løsningsforslag, argumentere for og imod forskellige alternativer for endeligt at kunne komme med en konklusion. Medarbejderen anses som eksperten og har derfor ansvar for at formidle sin viden samt forhold sig strategisk til området både internt og eksternt.

Få inspiration til implementering og læring. Læs det internationale studie, Making Learning Stick HER

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved