Produktchefen – teknisk specialist eller kommerciel ledelse

Den typiske produktchef har fået jobbet pga. sin tekniske baggrund – den mest teknisk stærke ansættes eller forfremmes til stillingen. Dette er en god indgangsvinkel til jobbet, da det derved sikres, at produktchefen forstår kernen i sit produkt eller produktområde. Dermed vil man kunne svare på de fleste af de spørgsmål, kunderne eller folk internt i produktchefens organisation måtte komme med.

Udfordringen ved at komme ind i jobbet med en teknisk indgangsvinkel er, hvis man vel at mærke forbliver i det tekniske domæne, at stillingen bliver for reaktiv – produktchefen bliver en brandslukker, der løser de daglige problemer og ender med at blive en udvidelse af supportafdelingen. Dette medfører, at produktchefen ikke har tid til at tænke strategisk og planlægge de fremtidige muligheder for indtjening.

Når produktchefen har en teknisk baggrund, vil produktudviklingen ofte fokusere på tekniske specifikationer og funktioner frem for værdiskabelsen for kunderne. Dermed udvikles de forkerte produkter, og salgsargumenterne vil i for høj grad være kommunikeret i et alt for teknisk sprog.

Ofte giver virksomhedens topledelse udtryk for, at de ønsker produktchefer, der agerer mere kommercielt og mindre teknisk. ”De skal tage den kommercielle førertrøje på og lede hele værdikæden fra vugge til grav i stedet for at grave sig ned i teknisk nørderi”, udtaler flere topledere, når de bliver spurgt om deres ønsker til produktledelsen. ”De skal se sig selv som CEO for deres produkter på tværs af alle funktionerne i virksomheden.Produktchefen fanges for ofte mellem disse to holdepunkter:

Hvis man fokuserer for meget på det tekniske, mister man gennemslagskraft hos virksomhedens ledelse samt i ledelsen af de andre funktioner i virksomheden. Fokuserer man derimod for meget på det kommercielle, taber man respekten og opbakningen fra de dele af virksomheden, som vil tale med ”produktguruen” – firmaets virkelige ekspert.

Det er let som produktchef at blive ”fanget” i at være for teknisk eller kommercielt funderet. Løsningen for dig som produktchef er at være i stand til at favne begge parametre i dit daglige arbejde eller alternativt at arbejde i et team, så begge spektre dækkes.

Vil du se nærmere på, hvordan du kan blive bedre til at håndtere rollen som produkchef samt de dertilhørende typiske udfordringer, så læs nærmere om kurset i Product Management 1 og Product Management 2

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved