Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Personlig udvikling

Kurser

De åbne kurser indenfor personlig udvikling er for dig, som har et individuelt udviklingsbehov og som søger konkrete redskaber til at styrke din performance. 

Uddannelser

De åbne uddannelser i personlig udvikling består af 4 moduler som tilsammen udgør en effektiv læringsproces og som giver dig et stærkt fundament i dit job. 

Virksomhedsforløb

Er I flere i virksomheden med samme udviklingsbehov, kan et skræddersyet forløb være relevant for jer, så I sammen kan løfte jeres resultater.

Kurser i selvudvikling

Personlig udvikling er at opnå resultater som menneske. Ved at deltage på et kursus i personlig udvikling og dermed arbejde med bevidstgørelse af dine ressourcer, bliver du som medarbejder og menneske mere fleksibel og opnår flere handlemuligheder. Du får øjnene op for nye muligheder, som gør dig i stand til at bringe dit fulde potentiale til udfoldelse. Når du deltager på et kursus i selvudvikling hos TACK, får du hjælp til at opstille klare mål, så du kan tage hånd om og ansvar for dit eget liv.

Kurser indenfor personlig udvikling

Herunder kan du se oversigten over dine kursusmuligheder indenfor personlig udvikling. Når du deltager på et åbent kursus hos TACK, vil du møde personer fra andre virksomheder og brancher, hvilket er med til at give dig nye perspektiver på dit salgsarbejde. Derudover vil det altid være mindre hold, så der er god plads til interaktion og du opnår størst muligt udbytte.

Alle kurserne kan også afholdes som interne kurser i din virksomhed, hvis I er flere med samme udviklingsbehov. Ring til os på tlf.  70101201 for at høre mere.

Personlig udvikling

Loading...
Filtrer
Filtrer efter
Tags

Du kan også lytte med og abonnere via   SpotifyApple PodcastsYouTube MusicPodimo

9 varer

Stigende orden

Uddannelser inden for personlig udvikling

Med en uddannelse inden for personlig udvikling sikrer du dig målrettet kompetenceudvikling til lige netop dit behov. Uddannelserne er fleksible og du kan selv bestemme, hvor hurtigt du ønsker at gennemføre uddannelsen. Booker du en uddannelse, opnår du samtidig en besparelse på 15% på den samlede pris. Ring til os på 70101201 og få rådgivning i forhold til, hvad der passer bedst til dig. Vi sidder klar til at hjælpe dig! 


Virksomhedsforløb indenfor personlig udvikling

Er der flere i virksomheden, der ønsker personlig udvikling? Hos TACK laver vi skræddersyede forløb til teams og grupper, der ønsker at løfte kompetenceniveauet. Vi har stor erfaring med at gennemføre virksomhedsforløb til passet den enkelte gruppe – lille som stor. Virksomhedsforløbenes varighed er afhængige af jeres behov og ønsker. De kan spænde fra korte inspirationsforløb til længerevarende træningsforløb, men vi tager altid udgangspunkt i jeres verden og tilrettelægger kurset eller uddannelsen ud fra det, der passer jeres mål.

Udfyld formularen eller ring til os på 70101201, så vi kan hjælpe med jeres næste udviklingsforløb.

Det siger vores kursister om selvudviklingskurserne

Målgruppe - kursus i personlig udvikling: Smilende kvinde med brillerMålgruppe - kursus i personlig udvikling: Smilende kvinde med briller

Hvem er et kursus i Personlig udvikling relevant for?

Et centralt spørgsmål, der har været oppe og vende i ledelsesrelaterede såvel som filosofiske kredse utallige gange igennem tiden, er, hvorvidt ledere fødes eller formes. Altså om man ved fødslen er skæbnebestemt til enten at være, eller ikke at være, en naturlig leder, eller om man derimod har muligheden for at udvikle, lære og træne sig til ledelseskundskaber, der kan bruges aktivt igennem livet.

Kan man være den fødte leder?

Der er blandt topledere kontinuerligt uenighed om født-eller-formet-debatten. Dog er begge lejre enige om, at ledelsestræning er altafgørende for, at individet udvikler ledelseskompetencer, der kan skabe god ledelsespraksis i den pågældende virksomhed. Det vil altså sige, at ligegyldigt hvilken side af stakittet man befinder sig på i debatten, er man nødt til at anerkende behovet for at træne sine ledelseskundskaber og tage imod input udefra - for eksempel kurser i ledelse eller en lederuddannelse.

Kommunikation og personlig udvikling

Kommunikation er et nøglebegreb inden for personlig udviklingskurser. En øget bevidsthed om, hvordan du afkoder andres kommunikation, samt hvordan din kommunikation bliver modtaget, kan være med til at flytte dig markant. Det handler om at kunne udtrykke dig klart og tydeligt overfor dine medmennesker, men endnu væsentligere, at kunne tilpasse budskabet, alt efter hvem du ønsker at influere. Gennem NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) får du indblik i, hvordan ord og budskaber formes i modtagerens bevidsthed. Herigennem bliver du i stand til at kunne tilpasse dine budskaber, så du får skabt den tilsigtede mening hos de rette personer.

TACK tilbyder 2 personlig udviklingskurser inden for NLP: NLP 1 – Effektiv kommunikation og NLP 2 – Effektiv kommunikation.

Slip din personlige power fri 

Et andet aspekt ved at udvikle sig som menneske er at finde frem til, hvad der frigiver ens indre styrke og power, som man med fordel kan udnytte på arbejdet og i tilværelsen generelt.  Når du arbejder intensivt med at opnå større selvindsigt og blive mere bevidst om dine styrker og svagheder, kan du lettere nedbryde negative tankemønstre, der bremser dig i det du gerne vil. Resultatet vil være en markant større gennemslagskraft & mere imødekommende udstråling. Er dette noget der tiltaler dig, vil særligt kurserne Personlig Power være relevante for dig.

Bliv mere effektiv med et selvudviklingskursus!

Ønsker du at blive mere effektiv i dit job, og frigøre flere timer i løbet af arbejdsdagen? Da vil et kursus i personlig udvikling, hvor man ser specifikt på adfærd i forhold til effektivitet være relevant, fordi du her får konkrete værktøjer og metoder til bedre tidsstyring, planlægning og uddelegering af opgaver, håndtering af afbrydelser og meget mere. Kurset i Personlig effektivitet giver dig redskaber til at erstatte dårlige vaner med nye effektive arbejdsgange, som straks vil sætte positive spor på dit overskud i hverdagen.

Personlig udvikling: Kvinde sidder i sofaPersonlig udvikling: Kvinde sidder i sofa
Metode - kursus i personlig udvikling: Mand ved bord - i baggrunden underviser ved flipMetode - kursus i personlig udvikling: Mand ved bord - i baggrunden underviser ved flip

Sådan foregår TACKs kurser i personlig udvikling

Fælles for TACKs kurser, der fokuserer på personlig udvikling er, at de foregår på små hold med maksimalt 16 deltagere (og i flere tilfælde færre deltagere). Mange af kurserne er case- og øvelsesorienterede, hvorfra der i et trygt og fortroligt rum kan drøftes og deles erfaringer gruppevis og 1-1 med kursuslederen.

Nogle kurser i kommunikation og personlig udvikling vil foregå som internatkurser over 3 dage, hvor der lægges op til overnatning på kursusstedet. Her bliver der rig lejlighed til at tale mere uformelt med de andre kursister under middagen, på gåture og i pauserne. Samtidig vil du om aftenen have lejlighed til at reflektere over det, du har lært i dag, uden afbrydelser fra arbejde og familieliv derhjemme. Du kan under ”Form” på kursusbeskrivelserne se, hvilke kurser, der afholdes som internatkursus.

Hvorfor tage på kursus i selvudvikling?

Ifølge en rapport fra Deloitte Human Capitals eksisterer der øgede krav og forventninger til kontinuerlig selvudvikling. I denne rapport påpeges det, at det er nødvendigt at have medarbejdere der både fagligt og personligt udvikler sig på en måde, der er tilpasset individets og virksomhedens lærings- og udviklingsbehov, for at kunne følge med virksomhedens udvikling. Det konstateres yderligere, at det er nødvendigt, at virksomhederne sikrer, at deres medarbejdere har adgang til udviklings- og læringsmuligheder. Som de skriver, så ligger svaret i ”konstant, udviklende og udfordrende læring”.

Læring kan både skabe og udvikle kompetencer der er efterspurgt eller nødvendige, og sikre virksomheden mod negativ udvikling og arbejdsrelaterede problematikker, såsom ineffektivitet og stress. Det er desværre alment kendt, at danske virksomheder hyppigt oplever ineffektive arbejdsgange eller stressede medarbejdere. Der er dog gode muligheder for at skabe robusthed og værktøjer hos medarbejderne. Dette kan eksempelvis ske gennem et selvudvikling kursus orienteret mod at skabe medarbejdere og arbejdsmiljøer der modstår både stress eller ineffektivitet hos den enkelte.

Tiltag på områder såsom læring om stress, arbejdsmiljø eller personlig effektivitet skaber positive resultater for både medarbejderen selv, virksomheden og den pågældende organisations arbejdsmiljø, resultater og konkurrencedygtighed.

Yderligere bør det understreges at udviklingsmuligheder, såsom et kursus i personlig udvikling, sikrer den enkeltes glædeog motivation til fortsat at udvikle deres kompetencer og arbejdsglæde, og at disse kan bidrage til medarbejderfastholdelse.

I en afrapportering om danske ledere, påpeges det, at der i Danmark hersker en kultur hvor spændinger og konflikter ikke i høj nok grad udnyttes konstruktivt, og at der derfor er grund for bedre kompetenceudvikling på området konflikthåndtering og kommunikation. Ofte er folk stolte af deres faglighed, hvilket er meget positivt, men dog er en af de hyppigste årsager til konflikter på arbejdspladsen faglige uenigheder. Dette understreger en grobund for seriøs udvikling i virksomhederne, hvor de rette kompetencer til håndtering af konflikter vil kunne føre til øget produktivitet, faglighed og arbejdsglæde, hvis medarbejderne bliver givet de rette værktøjer – eksempelvis gennem kurser indenfor personlig udvikling.

Der er altså overordnet set gode muligheder for at optimere både den enkelte medarbejders hverdag samt hele virksomhedens produktivitet, ved at skabe arbejdsrammer med muligheder for at lære om sig selv, sine behov og virksomhedens styrker og svagheder. Med selvudviklingskurser der hjælper både virksomheden og den individuelle medarbejder kan man opnå både øget arbejdsglæde og produktivitet, uden at sætte virksomhedens værdier over styr.

Er der behov for det, er der ydermere mulighed for at sammensætte uddannelsesforløb der kan sikre at medarbejdernes specifikke, personlige udviklingsbehov bliver opfyldt.

Hvem kan deltage på kurser i personlig udvikling?

Enhver, der har et ønske om eller behov for at udvikle sig og have succes som menneske, kan deltage på kurser i personlig udvikling. Se overblikket over kurser i personlig udvikling her

Hvorfor bør jeg tage på kursus i personlig udvikling?

Du skal tage på et kursus inden for personlig udvikling, hvis du har et ønske om eller behov for at udvikle dig som menneske; at få større kendskab til dine egne ressourcer, blive mere effektiv i din opgaveløsning eller bedre kunne håndtere konflikter og stress.

Hvilke muligheder er der indenfor personlig udvikling?

Du kan vælge imellem personlig effektivitet, personlig power, NLP effektiv kommunikation, enneagrammet, præsentationsteknik, assistentens/sekretærens værktøjer/udvikling, stress- og konflikthåndtering. Se overblikket over kurser i personlig udvikling her

Hvor afholdes kurserne i personlig udvikling?

De åbne kurser afholdes i Værløse og i Aarhus på henholdsvis KolleKolle Konferencehotel og Hotel & Konferencecenter HORISONT. Firmatilpassede forløb afholdes der, hvor du som kunde måtte foretrække det. Se hele oversigten over kurser i personlig udvikling her.

Hvem underviser på kurserne i personlig udvikling?

TACKs undervisere på kurserne er velkvalificerede professionelle, som alle har en solid viden om det, de underviser i – både rent teoretisk og i kraft af deres praktiske erfaring. Du er således sikret undervisning, som hviler på et stærkt teoretisk fundament, formidlet ud fra et praktisk, erhvervsbaseret perspektiv.

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.