Personlig udvikling

Kurser i selvudvikling

Personlig udvikling er at opnå resultater som menneske. Ved at deltage på et kursus i personlig udvikling og dermed arbejde med bevidstgørelse af dine ressourcer, bliver du som medarbejder og menneske mere fleksibel og opnår flere handlemuligheder. Du får øjnene op for nye muligheder, som gør dig i stand til at bringe dit fulde potentiale til udfoldelse. Når du deltager på et kursus i selvudvikling hos TACK, får du hjælp til at opstille klare mål, så du kan tage hånd om og ansvar for dit eget liv.

Åbne kurser & Uddannelsesforløb

Disse emner afholdes både som åbne kurser og uddannelsesforløb, hvor man som enkelt person kan deltage på kurser i personlig udvikling sammen med personer fra andre virksomheder. Alle emner kan dog også afholdes som interne virksomhedsforløb, Ring på tlf. 70101201 for at høre nærmere.
Personlig Power 1 - Større overskud og gennemslagskraft
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys
Kursus i personlig udvikling - Personlig Power 1 - Større overskud og gennemslagskraft
Aarhus & Værløse
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Personlig effektivitet - Positiv tidsstyring
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys
Kurser i personlig udvikling - Personlig effektivitet - Positiv tidsstyring
Aarhus & Værløse
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
NLP Effektiv kommunikation 1 - Målrettet kommunikation og styrket indsigt
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys
Kurser i personlig udvikling - NLP Effektiv kommunikation 1 - Målrettet kommunikation og styrket indsigt
Aarhus & Værløse
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
NLP Effektiv kommunikation 2 - Indflydelse og nuanceret kommunikation
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys
Kurser i personlig udvikling - NLP Effektiv kommunikation 2 - Indflydelse og nuanceret kommunikation
Værløse
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Præsentationsteknik - Sikker formidling med et kursus i præsentationsteknik
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys
Kurser i salg og personlig udvikling - Præsentationsteknik - Sikker formidling
Aarhus & Værløse
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Stresshåndtering - Forebyg stress til glæde for alle
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys
Kurser i personlig udvikling - Stresshåndtering - Lær at få mere overskud i hverdagen
Værløse
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Personlig Power 2 - Øget motivation, energi og engagement
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys
Kurser i personlig udvikling - Personlig Power 2 - Øget motivation, energi og engagement
Værløse
Åbent kursus: 3 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Personlig Power 3 - Nye rammer – nyt perspektiv
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys
Kurser i personlig udvikling - Personlig Power 3 - Nye rammer – nyt perspektiv
Værløse
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Dramatisk Kommunikation - Story telling, improvisation, krop og stemme
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys
Kurser i personlig udvikling - Dramatisk Kommunikation - Story telling, improvisation, krop og stemme
Værløse
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Konflikthåndtering & Problemløsning - Håndter det uhåndterbare
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys
Kurser i personlig udvikling - Konflikthåndtering & Problemløsning - Håndter det uhåndterbare
Aarhus & Værløse
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere
Business Storytelling - Engagerende formidling der huskes
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys
Personlig udvikling - Business Storytelling - formidling
Værløse
Åbent kursus: 2 dage
Kan skræddersys til din virksomhed
Kan indgå i et uddannelsesforløb
Læs mere

Skræddersy dit eget forløb

Her kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb ud fra dine specifikke udviklingsbehov.

Læs mere
Hvilket kursus i personlig udvikling skal jeg vælge?
Personlig udvikling er starten på en proces, som varer hele livet. Du kan bl.a. lære at opnå større personlig effektivitet gennem en øget forståelse af egne og andres værdier og en større tillid til at indgå i forandringsprocesser ved et øget kendskab til dine egne ressourcer. Du kan også ved hjælp af de rette redskaber og øvelser lære at blive i stand til at håndtere konflikter og stress.
Den enkelte medarbejder kan opnå større frihed og velvære i det daglige og en større fleksibilitet i løsning af diverse arbejdsopgaver.

I kursusoversigten her over finder du beskrivelser af de forskellige kurser og uddannelsesforløb i personlig udvikling. Du kan læse mere, hvis du klikker ind på de enkelte titler - ligsom du også her kan bestille yderligere informationer om de kurser og uddannelser, du finder interessante og relevante.
Har du brug for vejledning?
Hvis du er i tvivl om, hvor du skal starte, er du velkommen til at kontakte os og få vejledning om, hvilket personlig udviklings kursus der er det rigtige for dig. Ring til os allerede i dag på telefonnummer 70101201. Her sidder vores dygtige konsulenter klar til at rådgive dig.

Hvor bliver kurserne afholdt?

Vi afholder vores åbne kurser både på Sjælland og i Jylland – på KolleKolle i Værløse og på Hotel & Konferencecenter HORISONT i Aarhus. Klik på nedenstående links for at se en beskrivelse af de to kursussteder:

KolleKolle
HORISONT

Du kan læse mere om vilkårene ved tilmelding til de åbne kurser her.

God fornøjelse!

Hvorfor tage på kursus i selvudvikling?


Ifølge en rapport fra Deloitte Human Capitals eksisterer der øgede krav og forventninger til kontinuerlig selvudvikling. I denne rapport påpeges det, at det er nødvendigt at have medarbejdere der både fagligt og personligt udvikler sig på en måde, der er tilpasset individets og virksomhedens lærings- og udviklingsbehov, for at kunne følge med virksomhedens udvikling. Det konstateres yderligere, at det er nødvendigt, at virksomhederne sikrer, at deres medarbejdere har adgang til udviklings- og læringsmuligheder. Som de skriver, så ligger svaret i ”konstant, udviklende og udfordrende læring”.

Læring kan både skabe og udvikle kompetencer der er efterspurgt eller nødvendige, og sikre virksomheden mod negativ udvikling og arbejdsrelaterede problematikker, såsom ineffektivitet og stress. Det er desværre alment kendt, at danske virksomheder hyppigt oplever ineffektive arbejdsgange eller stressede medarbejdere. Der er dog gode muligheder for at skabe robusthed og værktøjer hos medarbejderne. Dette kan eksempelvis ske gennem et selvudvikling kursus orienteret mod at skabe medarbejdere og arbejdsmiljøer der modstår både stress eller ineffektivitet hos den enkelte.

Tiltag på områder såsom læring om stress, arbejdsmiljø eller personlig effektivitet skaber positive resultater for både medarbejderen selv, virksomheden og den pågældende organisations arbejdsmiljø, resultater og konkurrencedygtighed.

Yderligere bør det understreges at udviklingsmuligheder, såsom et kursus i personlig udvikling, sikrer den enkeltes glæde
og motivation til fortsat at udvikle deres kompetencer og arbejdsglæde, og at disse kan bidrage til medarbejderfastholdelse.

I en afrapportering om danske ledere, påpeges det, at der i Danmark hersker en kultur hvor spændinger og konflikter ikke i høj nok grad udnyttes konstruktivt, og at der derfor er grund for bedre kompetenceudvikling på området konflikthåndtering og kommunikation. Ofte er folk stolte af deres faglighed, hvilket er meget positivt, men dog er en af de hyppigste årsager til konflikter på arbejdspladsen faglige uenigheder. Dette understreger en grobund for seriøs udvikling i virksomhederne, hvor de rette kompetencer til håndtering af konflikter vil kunne føre til øget produktivitet, faglighed og arbejdsglæde, hvis medarbejderne bliver givet de rette værktøjer – eksempelvis gennem kurser indenfor personlig udvikling.

Der er altså overordnet set gode muligheder for at optimere både den enkelte medarbejders hverdag samt hele virksomhedens produktivitet, ved at skabe arbejdsrammer med muligheder for at lære om sig selv, sine behov og virksomhedens styrker og svagheder. Med selvudviklingskurser der hjælper både virksomheden og den individuelle medarbejder kan man opnå både øget arbejdsglæde og produktivitet, uden at sætte virksomhedens værdier over styr.

Er der behov for det, er der ydermere mulighed for at sammensætte uddannelsesforløb der kan sikre at medarbejdernes specifikke, personlige udviklingsbehov bliver opfyldt.

FAQ

Hvem kan deltage på kurser i personlig udvikling?
Enhver, der har et ønske om eller behov for at udvikle sig og have succes som menneske, kan deltage på kurser i personlig udvikling. Se overblikket over kurser i personlig udvikling her

Hvorfor bør jeg tage på kursus i personlig udvikling?
Du skal tage på et kursus inden for personlig udvikling, hvis du har et ønske om eller behov for at udvikle dig som menneske; at få større kendskab til dine egne ressourcer, blive mere effektiv i din opgaveløsning eller bedre kunne håndtere konflikter og stress.

Hvilke muligheder er der indenfor personlig udvikling?
Du kan vælge imellem personlig effektivitet, personlig power, NLP effektiv kommunikation, enneagrammet, præsentationsteknik, assistentens/sekretærens værktøjer/udvikling, stress- og konflikthåndtering. Se overblikket over kurser i personlig udvikling her


Hvor afholdes kurserne i personlig udvikling?
De åbne kurser afholdes i Værløse og i Aarhus på henholdsvis KolleKolle Konferencehotel og Hotel & Konferencecenter HORISONT. Firmatilpassede forløb afholdes der, hvor du som kunde måtte foretrække det. Se hele oversigten over kurser i personlig udvikling her

Hvem underviser på kurserne i personlig udvikling?
TACKs undervisere på kurserne er velkvalificerede professionelle, som alle har en solid viden om det, de underviser i – både rent teoretisk og i kraft af deres praktiske erfaring. Du er således sikret undervisning, som hviler på et stærkt teoretisk fundament, formidlet ud fra et praktisk, erhvervsbaseret perspektiv.

© 2016 TACK International. All rights reserved