Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Projektlederens rolle – svær at mestre men helt afgørende for succes | Anders Høiris

Anders Høiris
28 min.
15.06.2022

Forskellen på projektledelse og almindelig ledelse ligger i projektets natur. I projektledelse har du at gøre med et sammenbragt hold af mennesker, som sammen skal løse en opgave, der er begrænset i tid. Du skal som projektleder lede andre mennesker, som refererer til en anden chef. Så du er leder uden at være chef.

I dette afsnit af TACK TALKS kan du glæde dig til at høre Anders Høiris, professionelt bestyrelsesmedlem og senior konsulent i TACK, give dig et indblik i projektlederens rolle og ansvar – og hvordan du mestrer denne svære disciplin.

De mange facetter i projektledelse

Projektlederen har et ansvar for at organisere, planlægge og styre en mængde ressourcer frem mod et ønsket mål og resultat. Men lige så let det kan være at beskrive disciplinen projektledelse, lige så svært kan det være at udføre det i praksis. Derfor kan du se frem til helt konkrete tips og tricks, som du kan bruge i din professionelle hverdag som projektleder.

Projektledelsen har fire faser. I den første fase møder alle projektdeltagere hinanden og lærer hinanden at kende. I den anden fase, som også betegnes ”Storming” skal alle deltagerne lige finde ud af, hvilket fundament, projektet står på. Hvem gør hvad, hvorfor og hvornår. Og er holdet omkring projektet det helt rette? Når stormingfasen er overstået, så kommer norming og performancefasen, hvor produktiviteten virkelig kommer helt i top under den rette projektledelse.

Du har som projektleder opgaver både internt i projektteamet men også opgaven at være ekstern ordfører for projektet, så organisationen og interessenterne omkring forstår, hvorfor netop dette hold af mennesker er samlet til dette projekt. Alt dette vil Anders Høiris komme nærmere ind på i denne episode af TACK TALKS.

 

Læs også artiklen "Den perfekte projektdeltager". 

 

Projektlederens vigtigste egenskaber

Som projektleder skal du vide noget om det, som du er projektleder for. Du skal ikke være eksperten, men du skal navigere i de faglige termer og kunne holde det store overblik. Derudover er det altafgørende for projektets succes, at du som projektleder er empatisk og kan tolerere forskellige persontyper, som er med i projektet.

For at projektet bliver en succes er der behov for en vis diversitet i projektgruppen. Derfor er det vigtigt for projektets succes, at det er de helt rette mennesker, som bliver sat sammen til at arbejde med projektet. Der er behov for forskellige profiler i projektteamet for at sørge for, at vi får stillet de rigtige spørgsmål til projektet og får bragt de vigtige perspektiver på banen. Anders Høiris fortæller, hvordan projektteamet f.eks. kan sammenlignes med Olsen-Banden. Lyt med i denne episode for at høre mere om, hvordan det nu hænger sammen.

Hvis du ikke får sammensat det rigtige team omkring projektet, så risikerer du, at projektet aldrig kommer ud af stormingfasen. Dvs. at der bliver ved med at være interne stridigheder i gruppen, og der falder aldrig rigtig ro til at løse den egentlige opgave, nemlig projektet.

 

Husk at træne din evne til at uddelegere

Et af de store dilemmaer, som du som projektleder ofte kan stå i, er, at du ikke får uddelegeret nok af dine opgaver. Den ene grund til dette er bl.a., at ”det jo er meget nemmere at gøre det selv”. Men med den optik så får du som projektleder ikke lært andre, hvad du kan – og dermed givet den vigtige information videre til andre nøglespillere i projektet. Det er vigtigt, at du får trænet andre op til at kunne det, som er den knappe ressource.

Det andet dilemma, som du som projektleder vil stifte bekendtskab med, er, at du som projektleder kan have svært ved at uddelegere opgaver, fordi det også kan føles som at give afkald på kontrol og status. Hvis du uddelegerer opgaven med den rette overlevering, så vil du opnå langt større succes i dit projekt. De medarbejdere som er på vej ind på arbejdsmarkedet – generation Z – kræver også at blive involveret og anerkendt.

Som afslutning på dette afsnit af TACK TALKS kan du se frem til at høre Anders Høiris’ værdifulde råd til, hvordan du holder balancen, når du skal prioritere mellem tid, kvalitet og økonomi. Så du sikrer, at projektet kommer godt i mål, selvom der undervejs sker uforudsete ting, som kræver en helt ny prioritering.

 

Læs også artiklen "De bedste værktøjer til projektledelse".

Relaterede podcasts

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.