"Sådan leder du dine kloge medarbejdere"

Af Jens Dalgaard, adm. direktør, TACK International

Ledelse af kloge medarbejdere er ofte en opgave, som mange ledere ofte finder både vanskelig og til tider frustrerende. Hovedsageligt fordi kloge medarbejdere har den selvforståelse, at de ikke har behov for at blive ledet. Kloge personer ønsker at være konstant udfordrede i deres jobfunktion, da deres tærskel for kedsomhed er meget lav - de trives på autonomi og selvledelse.

Denne gruppe medarbejdere er meget talentfulde individer med færdigheder og viden, der i høj grad bidrager til deres virksomheds succes. Det er derfor essentielt, at netop denne gruppe bliver ledet korrekt. Denne artikel undersøger, hvordan du som leder kan udnytte deres potentiale bedst muligt som en 'medfølende hjælper' og ikke nødvendigvis som den 'traditionelle chef'.

”At være klog er én ting, at være vis noget andet. Få mennesker er begge dele”.

Det er netop her, at du kan være et skridt foran dine kloge medarbejdere. Visdom er en stærk undervurderet ledelsesegenskab. Brug dette til din fordel som leder. Du vil møde dygtige mennesker, der er begge dele, men som tidligere nævnt er dette en meget sjælden gave. Hvis en leder besidder en eller begge egenskaber, især visdom, så kan kloge medarbejdere ledes langt mere effektivt.

”Du kan vurdere en mands klogskab baseret på hans svar. Du kan vurdere en mands visdom på hans spørgsmål”. Naguib Mahfouz, forfatter.

Den ”vise” leder gør vejen synlig ved at stille medarbejderen de rigtige spørgsmål og derved indirekte hjælpe personen i den rigtige retning. Som den 'medfølende hjælper' skaber du mulighed for refleksion hos den kloge medarbejder, og derved leder du, uden at medarbejderne føler, at de bliver ført.

Ledelse af kloge medarbejdere uden at de føler, de bliver ledet.
Dygtige folk kommer i mange forskellige former. De kunne være akademiske eksperter i kernefysik, verdensklasse it-udviklere eller innovative opfindere, der blomstrer med øjeblikke af ekstremt geni. Alle er talentfulde. Alle kloge medarbejdere har dog visse ting, de er fremragende til, og visse områder, der skal udvikles. For at sikre den rigtige udvikling er det nødvendigt med en effektiv ledelse.

Hvad betyder det at effektivt lede og styre kloge mennesker?
Ledere skal skabe samarbejde og et energifyldt miljø, for at deres medarbejdere overlever som dygtige folk, skriver de to forfattere Goffee og Jones i deres bog "Clever" fra 2007.

Dette er helt klart et dilemma for ledere. For kloge medarbejdere har i mindre grad brug for organisationer og kolleger til at opnå beskyttelse og følelsen af samhørighed. Det er ofte langt vigtigere for kloge medarbejdere, at de modtager anerkendelse for, at deres ideer er vigtige, og at de har friheden til at udforske mulighederne og træffe deres egne beslutninger.

Samtidig har denne gruppe brug for en leder, der kan få deres talent i spil og udfordre dem aktivt. Det vil sige ledere, der - som den 'medfølende hjælper' - er i stand til at motivere, yde nødvendig støtte og vejledning via situationsbestemt ledelse.

Problemer og udfordringer ved at lede kloge folk
Der er en række udfordringer, når en leder skal styre kloge medarbejdere effektivt.

 • De ønsker ikke at blive ledet. De ønsker at blive coachet og udviklet, så de kan realisere deres potentiale.
 • De tror ofte, at de kan gøre dit job bedre end dig, og får de den rigtige uddannelse og støtte, er dette nogle gange også tilfældet. Men som tidligere nævnt er der langt mellem personer, som både er kloge og vise.
 • De er ligeglade med både din og deres egen stillingsbetegnelse. At tilføje ordet Senior til en titel er bare ikke nok.De har en lav tærskel for kedsomhed og kan ofte blive utålmodige.
 • De kan ikke lide rutineprægede opgaver, men ønsker at drive projekter.
 • Konkurrencer motiverer dem ikke, og de ignorerer organisatorisk hierarki.
 • De hader, når chefen vil at tage æren for deres arbejdsindsats.
 • De kender deres værd for virksomheden og kan nogle gange udnytte dette til at oprette en 'elfenbenstårn' af viden.
 • De har et stærkt netværk på tværs af virksomheden og forventer øjeblikkelig adgang - selv til den administrerende direktør.
 • De takker dig ikke, selv når du er en god leder.
 • De ønsker at være synlige. De er stjerner, de ved det, og de ønsker at skinne.


Denne liste er langt fra fuldstændig, men baseret på de udfordringer, TACK International A/S møder, når vi træner ledere.

Gennemsigtige og 'usynlige' ledelsesstrategier for kloge folk
Da det er kloge mennesker, som nemt ser sammenhænge i handlinger, er det vigtigt med en stor grad af åbenhed om sit lederskab. De ved, hvad lederens rolle er, og derfor er det også nødvendigt med en gennemsigtighed i adfærden som den 'medfølende hjælper'. Hvis de oplever, at de forstår deres leder, og lederen forstår dem, giver de samtidig bedre plads og derved også plads for de ting, som nødvendigvis skal foregå i det skjulte.

Følgende strategier er vigtige i ledelsen:

 • Stjerner er nødt til at skinne! Du har overblikket og adgangen til det højere niveau i organisationen. Din vigtigste rolle i den sammenhæng er at skabe synlighed af de kloge medarbejdere i afdelingen. Når en klog medarbejder afslutter en vigtig opgave med gode resultater, skal du sikre, at kolleger og den øvrige ledelse ved, hvilket stort arbejde personen har lagt i det. Gør folk synlige.


 • Ved brug af omhyggelig planlagt spørgeteknik skal du jævnligt spørge ind til, hvad dine medarbejdere kan bruge dig til. Ud over at det skaber selvledelse, gør det også den kloge medarbejder bevidst om nødvendigheden af ledelse, og gør derved resten af dit ledelsesarbejde nemmere.


 • Skab en god stemning ved samtale. Du skal sikre, at samtalen er åben og positiv, og undgå, at medarbejderen tilbageholder vigtige oplysninger. Det betyder også, at du skal acceptere feedback på, hvordan du leder. Generelt bør du fortælle lidt om dine egne tanker, men derefter er din primære opgave at lytte og bidrage til at afklare den andens tanker og derefter overveje informationen.


 • Du skal helst opfattes som coach, der værdsætter de forskellige medarbejderes roller, og forsøge at samle det rigtige team, der kan få ting til at ske omkring de kloge medarbejdere.


 • Undgå at få kloge mennesker til at forsvare deres dårlige ideer. En effektiv leder er forberedt til modstand og bruger den kloge medarbejders viden i argumentationen mod personen selv. Det bedste forsvar starter med at bryde et argument ned i stykker. Når den kloge medarbejder siger: "Det er indlysende, at vi er nødt til at gøre X.", så siger du: "Stop lige en gang. Du er langt foran mig. For at jeg kan følge dig, er du nødt til at opdele det i mindre bidder. "


 • Kloge medarbejdere, der bliver behandlet godt, vil betale dig tilbage mange gange i form af tillid. Kloge medarbejdere bekymrer sig mere om deres ideer end noget andet. Hvis de kan stole på dig i forbindelse med disse, har du deres fulde tillid.


Dine kloge medarbejdere skal have udfordringer. De ønsker at tænke og løse problemer for at få tingene til at fungere bedre. Lederen er derfor nødt til at behandle dem forskelligt. Lederen skal tage sig tid til at investere i deres udvikling. Lederen skal være rollemodellen for den adfærd, der ønskes hos de kloge medarbejdere - klog, engageret og kreativ.


Relaterede sider: Motivational Leadership –Ledelse i Praksis, Lederen som coach, People Management – Ledelsespsykologi

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved