Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Selvrefleksion

Jens Dalgaard, Adm. direktør, TACK International
4 min.
16.04.2020

Sæt tid af til dig - og forstå dig selv og det du er i

Selvrefleksion kan blive et vigtigt værktøj til din personlige udvikling, som du kan få stor værdi af, men det forudsætter, at du bruger det kontinuerligt og aktivt, ligesom du er nødt til at afsætte tid til det. Det er dog ikke nok kun at tænke tankerne; de skal også gerne omsættes til handling for at have en effekt. I denne artikel dykker vi derfor ned i evnen til at selvreflektere, og hvordan du får omsat refleksionerne til konkrete handlinger, som kan skabe resultater.

Formår du at sætte spørgsmålstegn ved de situationer, du kommer ud for, samt din egen gøren og laden, vil du ikke alene kunne blive et mere oplyst menneske; du vil også kunne udvikle og dygtiggøre dig. Du vil bl.a. blive bedre til at forstå dine egne følelser, lære af dine fejl og tage ansvar for dine handlinger, hvilket vil styrke både din følelsesmæssige intelligens og dit generelle velbefindende. Psykologer refererer til det som ”selvreflekterende bevidsthed”, og det er en evne, du aktivt kan træne og gøre til en del af din kontinuerlige læringsproces hele vejen igennem livet.


1. Definér dine værdier

Først og fremmest er du nødt til at definere dine livsværdier for afklare, hvad dit afsæt eller udgangspunkt er. Overvej derfor grundigt, hvad der er vigtigt for dig i henholdsvis dit privatliv og dit arbejdsliv. Vær sikker på, du kan efterleve dine definerede værdier, og prioritér dem gerne i rækkefølge, så du gør dig klart, hvad der er vigtigst for dig. Vær desuden stolt af dine værdier, og hold fast i dem, så du ikke kommer til at vakle i troen på et senere tidspunkt. Når du på denne vis reflekterer over dine værdier, og hvorfor du har de værdier, du har, gør du det muligt for dig selv at skabe en sammenhæng mellem de valg, du træffer, og de mål, du sætter dig.

Relaterede podcasts

2. Drøm, hvad du gerne vil

Det er vigtigt at sætte sig mål, da man ellers ikke vil kunne udvikle sig aktivt og bevidst. Gør dig derfor tanker om, hvad det konkret er, du gerne vil opnå. Hvor vil du gerne hen? Og hvordan er den tilstand, som du søger at nå frem til? Svaret på dette udgør dine målsætninger – din destination – og kan siges at være din definition på succes, så undlad at begrænse dig selv og tænke, at ”det kommer aldrig til at ske”.

 

3. Forstå, hvad der gør dig glad

Du har nu defineret både værdier og drømme – dit udgangspunkt og din destination – så du har formentlig allerede dannet dig en vis forståelse for, hvad der kan gøre dig glad. Brug dette til at spore dig ind på de mulige måder, du vil kunne nå dine målsætninger på og samtidig blive glad. Herved får du mulighed for at frasortere metoder, som ikke vil bringe dig nogen nævneværdig glæde, og du vil i stedet kunne fokusere på metoder, der både bringer dig glæde og lader dig opfylde målsætningerne.

 

4. Find ud af, hvad der hindrer dig

Du vil højst sandsynligt ikke kunne undgå at opleve udfordringer eller forhindringer, som vil hindre dig i at nå dine mål og drømme eller afholder dig fra overhovedet at påbegynde rejsen. Har du eksempelvis nogle hæmmende overbevisninger, som hindrer dig i at gøre noget ved det, eller er der noget konkret, du er nødt til at tackle, før du kan påbegynde rejsen imod dit mål? Find derfor ud af, hvordan hindringerne manifesterer sig i din verden, så du giver dig selv mulighed for at tackle dem på bedst mulig vis, når du på et tidspunkt støder på dem. Man er nødt til at erkende tingenes tilstand, før man kan gøre noget ved den.

Relaterede kurser

5. Beskriv det, du vil holde fast i

Når du begynder aktivt at ændre på dig selv, vil der være en fare for, at du i samme ombæring, udover at udleve de planlagte og bevidste ændringer, utilsigtet kommer til at ændre på andre forhold. Der vil dog antageligt være visse ting ved din person eller din ageren, som du ikke vil ændre på, men derimod gerne vil holde fast i igennem din udvikling. Det er således vigtigt at få sat ord på dem og beskrive alt det, du gerne vil holde fast i, da du i så fald ikke vil være lige så tilbøjelig til at afvige fra det.

 

6. Beslut dig for, hvad du vil af med

Hernæst gør du dig klart, hvad du konkret gerne vil af med. Uhensigtsmæssige vaner, usunde handle- og tankemønstre, du falder tilbage i, eller usunde relationer som har en negativ indflydelse på dig, kan alle være ting, du er nødt til at gøre op med. Når du ønsker at dræbe en dårlig vane, kan du her med fordel inddrage andre personer, som kan være med til at holde dig op på, at du ikke falder tilbage.

 

7. Lav en plan for i morgen, for måneden og året

Endelig skal du til at føre ændringerne ud i livet, og det betaler sig i denne forbindelse at lave en udførlig plan herfor. Planen bør deles op, så den både adresserer din indsats for dagen i morgen, for måneden og for året ud. Udover at tilføre struktur til din udvikling, kan du herved opstille en række delmål, som lader dig holde snor i din udvikling og gør dig opmærksom på, når du har nået en milepæl. Sådan en plan kan desuden have en motiverende effekt, da du får mulighed for at holde dig selv op på de aftaler, du vælger at indgå med dig selv. Jo mere konkret du er, jo større sandsynlighed er der for, at du når dit mål.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.