Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Stakeholder Management

Jens Dalgaard, Adm. direktør, TACK International
4 min.
26.03.2020

Fra potentielle modstandere til stærke partnere

Stakeholders, eller interessenter, er de forskellige aktører, som enten har indflydelse på eller kan blive påvirket af din virksomheds aktiviteter. De fleste virksomheder vil have en bred skare af interessenter med forskellige og, nogle gange, konkurrerende interesser, og disse aktører kan have en stor indvirkning på, hvorvidt noget bliver en succes eller en fiasko. Det er derfor altid hensigtsmæssigt at gøre sig bevidst om sine interessenter, og hvis du eksempelvis oplever usikkerhed i markedet, bliver det direkte nødvendigt. Du bør således forstå at forbedre relationen til dine interessenter og anvende den til at virkeliggøre forandringer og nå dine mål ved at sikre, at dine interessenter bliver til stærke partnere frem for potentielle modstandere.

Stakeholder Management kan i den forbindelse hjælpe dig med at få det meste ud af dine interessenter ved at tilføre systematik til identifikationen og analysen af dine interessenter samt planlægningen og implementeringen af aktiviteter, som vil berøre dine interessenter. Den overordnede målsætning herfor vil være at kunne udnytte den positive påvirkning fra dine interessenter på bedst mulig vis, samtidig med at den negative påvirkning minimeres. I det følgende får du en syvpunktsplan for, hvordan du håndterer dine interessenter.

 

1. Definér og find dine stakeholders

I første omgang er du nødt til at definere og finde frem til dine interessenter, og du bør således gøre dig klart, hvem der er vigtige for dig og dit projekt. Herefter kan du prioritere dem efter graden af indflydelse, de har på det, du vil eller skal. Interessenterne vil typisk opdele sig i fire grupper: Individer og grupper der laver arbejdet; individer og grupper der bliver påvirket af arbejdet; ejere, aktionærer og kunder; samt offentlige og regulerende instanser.

Relaterede artikler

2. Forstå din stakeholder

Efter at have fundet frem til dine interessenter er det nu tid til at analysere dem nærmere med henblik på at opnå en dyb forståelse af dem. Vil den enkelte interessent mon udgøre en med- eller modspiller? For at blive bekendt med det skal du ikke alene vide, hvem de er, du skal også vide, hvad de vil have, og hvordan du får dem engageret i det, du gerne vil, hvilket er selve hjørnestenen for, hvordan du skal få deres fulde opbakning. Det skal således være krystalklart, hvilken form for indflydelse en given interessent har på dig og det, du vil, samt interessentens prioriteter og motivation for at indgå som en positiv faktor i dit arbejde. Får du ikke dine interessenter ”med på dit hold”, risikerer du i stedet, at de kan fungere som stopklodser i forhold til opnåelsen af dine målsætninger.

En række forhold, du kan overveje i forbindelse med din interessentanalyse, kan bl.a. være:

  • Hvordan bliver interessenten påvirket af arbejdet?
  • Vil interessenten være entydigt støttende, negativ eller ambivalent?
  • Hvad er interessentens forventninger, og hvordan kan disse håndteres?
  • Hvem og/eller hvad påvirker interessentens syn på initiativet?
  • Hvem vil være den mest egnede person til at beskæftige sig med interessenten?

Relaterede kurser

3. Involvér tidligt, og sælg opgaven

Det betaler sig for dig at involvere dine interessenter tidligt i processen, så de er med fra start, da du gør det muligt for dig selv herigennem at drage nytte af en interessents viden og kompetencer, idet du kan stille spørgsmål eller få nyttige idéer og viden. Husk på, at det gælder for dig om at ”sælge” en opgave, initiativ, idé eller projekt, når du tilgår din interessent, da du forsøger at gøre interessenten til en positiv og konstruktiv samarbejdspartner, og det bør samtidig være udslagsgivende for din kommunikation til dem. Tænk således salg ind i din taktik for, hvordan du tilgår hver af interessenterne, og sæt ligeledes et mål for den enkelte interessent. Herigennem vil du kunne skabe engagement og motivation for interessenten til at indgå som en positiv faktor, der vil drive dig frem i stedet for at holde dig tilbage.


4. Informér balanceret

Godt nok bør du ikke holde information hemmelig for dine interessenter, men omvendt er det ikke al information, der er relevant for alle dine interessenter. Forsøg derfor at informere dine interessenter på balanceret vis ved kun at formidle information, der er relevant for den enkelte interessent og samtidig kan være med til at motivere interessenten til at være en positiv faktor i processen. På samme vis bør du bruge din viden og information til at søge fortrolighed og tillid fra dine interessenter såvel som opbakning og engagement.

 

5. Administrér effektivt

En af forudsætningerne, for at du kan opretholde gode og konstruktive relationer til dine interessenter, er, at de føler sig godt informeret fra din side, og det kræver, at du opretholder et højt informationsniveau til dem. Herved vil du kunne administrere dine interessenter effektivt, hvis du samtidig formår at skabe scenarier, der lader dem forstå, hvad der sker, og involverer dem i de beslutninger, der skal tages.

Ønsker du at løfte din daglige salgsledelse til et højere taktisk niveau?

På kurset Profitable Sales Management bliver du i stand til at skabe et kompetent og motiveret team med klare, fælles målsætninger, så organisationens samlede resultater vil opleve et markant løft. Hent kursusbeskrivelsen her.

6. Tag imod det hele

Den vigtigste viden eller de bedste idéer kan somme tider komme fra en uventet kant, og du stiller således dig selv bedst, hvis du søger at tage imod alle input fra dine interessenter. Udelad eller ignorér derfor ikke dele af det; det kan eksempelvis være, at den hjælp, du bliver tilbudt, ikke er relevant med det samme, men bliver det på et senere tidspunkt.
Tag på samme måde imod både ros, anerkendelse, gode og dårlige råd, feedback og kritik fra dine interessenter. Anerkendelsen vil lade dig forstå, hvad du har gjort godt og medvirker til at forankre jeres relation, mens feedbacken og kritikken vil lade dig forstå, hvad der potentielt kan gøres bedre. Hvad enten det er positivt eller negativt orienterede input, vil du kunne få udbytte af det; husk på, det at fejle har skabt de største succeser.


7. Bedøm og beløn

Som det sidste led bør du søge at bedømme og belønne dine interessenter. Vurdér derfor relationen til den enkelte interessent påny, og henholdsvis udvikl og afvikl de indsatser, hvor det viser sig nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Anerkend desuden interessentens indsats i og bidrag til processen, så du giver næring til relationen og sikrer fundamentet for det videre fremtidige samarbejde.

Stakeholders har afgørende indflydelse på det, du vil eller skal, og du bør behandle dem derefter. Du er nødt til at kende og forstå dem, ligesom du kontinuerligt bør pleje relationen til dem, så du til stadighed kan søge støtte og opbakning hos dem; særligt når tiderne skifter. Det er således op til dig at forvandle dine interessenter fra potentielle modstandere til stærke partnere.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.