Stop vurderingerne!

Nutidens moderne leder står i dag overfor mange forskellige krav fra mange forskellige sider. På den ene side er der budgetansvaret og ved siden af det en række influenter, som skal tilfredsstilles på forskellig vis. Herudover skal gruppen af medarbejdere inspireres, motiveres, coaches, ledes osv.

Alle disse krav stiller den moderne leder i en position, hvor vurdering af alternativer skal danne baggrund for de rette valg. Imidlertid er der, gennem de seneste års gunstige beskæftigelsessituation, kommet langt større fokus på trivsel og fastholdelse af de dygtige medarbejdere. Dette har betydet, at fremtidens leder i større grad skal tage sig tid til at lytte og forstå medarbejdernes signaler.

Hvorfor kommer det bag på os ledere, at én af vores medarbejder pludselig skal skilles? Hvordan kan det være, at opsigelser kommer som lyn fra en klar himmel?
Disse spørgsmål kalder på en anerkendende tilgang til ledelse. Anerkendelse er en disciplin, hvor menneskelige relationer ses som kontinuerligt foranderlige, og at intet perspektiv har ultimativt krav på at definere sandheden. Det betyder, at virkeligheden skabes i mødet mellem dig og mig. Vi er begge ansvarlige for relationen, og den påvirker - både bevidst og ubevidst - vores oplevelse.

Den anerkendende tilgang vil således føre til en relation, hvor du, som leder, skal gå på opdagelse i din medarbejderes univers, for at dine medarbejdere føler støtte og engagement. Det betyder, at når dine medarbejdere drister sig til at fortælle om hjemlige, arbejdsmæssige eller private problemstillinger, vil du som oftest gå i ”løsnings-mode”, hvor du arbejder intenst på at finde en løsning med/til medarbejderen.

Imidlertid siger alle erfaringer, at denne tilgang blot gør ondt værre. Denne situation stiller dig overfor et krav om ikke at være problemløser men derimod detektiv. Du skal ud af din ”normale” hverdag, hvor vurderinger går hånd i hånd med beslutninger. Du skal lære at anerkende dine medarbejderes virkelighed.

Gennem TACKs forløb i anerkendende ledelse vil du bevæge dig fra vurdering og ros til indlevelse og opdagelse. Du vil bagefter se, at selvom medarbejderne er de samme, vil det daglige arbejde bære præg af dedikation og virkelyst. Det at spørge til medarbejdernes præmisser, historier og oplevelser er hvad vi i TACK kalder anerkendende ledelse.

Ring til os på tlf. 70101201 for at høre mere.

Relaterede links:
Artikel: Lederen som rollemodel
Motivational Leadership
People Management

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved