Strategi-implementering

Som ledelse er man for det meste overbevist om organisationens nye strategi. Udfordringen opstår først, når strategien skal kommunikeres ud til medarbejderne, der helst skal tage den nye strategi til sig med passion og tro på fremtiden. Desværre fejler 7 ud af 10 strategi-implementeringer, og det skyldes netop manglende forankring hos medarbejderne. Med de rette værktøjer og ny viden kan ledelsen imidlertid arbejde effektivt med holdninger, værdier og sociale processer, så det lykkes at nå fra strategi til handling og succes. En vellykket strategi-implementering vil øjeblikkeligt smitte af på bundlinjen.

Målgruppe

Ledere, strategi teams og andre, som har ansvar for og interesse i, at strategierne bliver til virkelighed og skaber de resultater, I har planlagt.

Udbytte

  • Viden omkring den nyeste forskning inden for strategi og strategi-implementering
  • Øget overblik over strategi-processen så du kan arbejde målrettet med implementeringen heraf og sikre at strategien går fra tanke til handling
  • Øget indblik i de typiske faldgruber samt hvordan disse undgås
  • Forbedret evne til at motivere medarbejdere til at biddrage positivt til strategi-implementeringen, så I sikrer både højt engagement og fremdrift i det daglige arbejde

Udviklingsforløbet

Forud for kurset vil der blive fortaget en foranalyse, hvor vi dykker ned i jeres verden og de områder I har behov for at udvikle. Her vil vi fokusere på jeres oplevelser og udfordringer med implementering af strategier samt jeres interne arbejdskultur.

Når vi kender jeres målsætninger, jeres udfordringer og ved hvilke arbejdsprocesser der skal optimeres, vil vi være klar til at skabe et klart program for vejen til jeres mål. Undervejs i forløbet vil I arbejde med præcis de værktøjer og tilegne jer den viden, der er nødvendige for at I kan skabe den ønskede udvikling. Herigennem vil I skabe det optimale udgangspunkt for effektiv og målrettet implementering af strategier, så I sikrer jer, at I når jeres mål fremadrettet.

Eksempler på indhold

Strategi-implementering
De typiske faldgruber i implementeringen
Din egen check-liste
Strategisk ledelse
Ledelse af adfærd

Personlig rådgivning? Ring på 70101201

© 2016 TACK International. All rights reserved