Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Tab ikke talentet

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
4 min.
02.12.2020

Talentudvikling er et af de værdiskabende initiativer, som i organisationer ofte ikke bliver værdiget tilstrækkelig opmærksomhed og ressourcer. Det på trods af at spildt talent også er spild af ressourcer, og formår vi som organisation ikke at videreudvikle vores talenter, får vi aldrig glæde af deres fulde potentiale.

Derudover risikerer vi, at de spirende talenter føler sig oversete og demotiverede. I værste fald vil de søge nye græsgange hos andre organisationer, som ganske givet vil sætte større pris på det potentiale, de rummer.

Vi skal dermed hele tiden have for øje, hvor talenterne er, og så skal vi behandle dem med en villighed og en opbakning, der kan sikre fremdrift og kompetenceudvikling – til både organisationens og medarbejderens bedste.
Her får du derfor 5 gode råd til, hvordan du sikrer talentudviklingen i din organisation.

 

1. SKAB VISION OG MISSION

Definér hvad talent er, sikr fuld ledelsesopbakning, skab et klart billede af, hvad vi vil, og gør talentudviklingens mål og konsekvens tydelige og forståelige for alle.


Som udgangspunkt er det vigtigt, at I først afklarer, hvordan I definerer, hvad ”talent” er, så der hersker fuld enighed om, hvordan organisationen identificerer og udvikler talenterne i den videre udviklingsproces. Herefter skal I definere en klar retning for indsatsen, og det kan du med fordel gøre ved at skabe en vision og mission for talentudviklingen.
Herefter skal I sikre fuld ledelsesopbakning til talentudviklingen, så det bliver muligt for jer at tage de rette hensyn og afsætte de nødvendige ressourcer til formålet. Samtidig er det afgørende for indsatsens succes, at I får skabt et fælles billede af, hvad det er, I gerne vil opnå, og hvad de udvalgte talenter kan forvente ift. deres udvikling og fremtidige rolle i organisationen. Gør derfor målene for talentudviklingen tydelige og forståelige, så alle involverede trækker i samme retning og ved, hvad de arbejder hen imod, hvordan og hvorfor.
Sats desuden kun på de talenter, der selv gerne vil og følg indsatsen til dørs hver eneste gang, da det er afgørende for at nå et kompetenceudviklende og værdiskabende resultat.

Relaterede kurser

2. AFSTEM FORVENTNING

Find talentet i den enkelte, rammesæt potentialet, beskriv investering og krav til indsats, sikr motivation er til stede, og vær tydelig på, hvad udbyttet vil være.


Det er essentielt at afstemme forventningerne løbende ift. hver enkelt kandidat for at sikre, at alle parter er enige om de overordnede mål og rammer for den kommende proces.
Når et talent er blevet identificeret, bør I rammesætte potentialet, der ligger i udviklingen af den pågældende person: Hvad er den enkeltes særlige talent og styrker, og hvilket potentiale vil det foreslåede udviklingsforløb kunne hjælpe med til at forløse? Hvilken merværdi vil organisationen desuden få ud af personen, når udviklingsmålene er indfriet, og vil talentet være i overensstemmelse med virksomhedens fremtidige behov for eksempelvis viden eller færdigheder?
Beskriv herefter omfanget af den investering, der kræves for at udvikle talentet på optimal vis, samt hvilke krav og forudsætninger der skal opfyldes for at nå det ønskede resultat. Talentudviklingen skal ikke ses som en gave uden betingelser, men derimod som en gensidigt berigende indsats for både organisation og medarbejder. Det betyder samtidig, at I skal sikre, at motivationen hos talentet også er til stede og berettiger den aftalte investering.

Vil du lære at kommunikere målrettet og effektivt til dit team?

På kurset Motivational Leadership får du konkrete kommunikations værktøjer, så du kan motivere dine medarbejdere til at løse deres opgaver med øget engagement.

3. MÅL POTENTIALET

Gør talentet målbart, definér potentialet realistisk, forstå drivere, vurdér niveauet ved start, definér elementer i udvikling, og lav fremtidsplan for fortsat vurdering.


Et afgørende aspekt af talentudvikling er, at man er i stand til løbende at måle fremskridt og udvikling – ikke kun for virksomhedens skyld, men også for at medarbejderen tydeligt kan se fremskridtene og blive motiveret heraf. Det forudsætter, at talentet først gøres målbart, hvilket vil sige, at I skal definere nogle faste og konkrete parametre at måle talentet på, så I løbende kan vurdere den enkeltes fremskridt.

 

Startlinjen

For at kunne måle en udvikling er det nødvendigt at fastsætte et udgangspunkt; talentets startlinje. Du skal således vurdere talentets niveau fra start, så det bliver muligt at estimere, hvor hurtigt og hvor meget den enkelte udvikler sig. Definér ligeledes konkrete elementer i udviklingen, så alle har en idé om, hvor langt den enkelte skal bevæge sig på udvalgte parametre inden for en given periode. Det er vigtigt, at den enkelte selv ved, hvad der skal fokuseres på af opgaver, færdigheder, vidensområder eller andet. Når I har været alle disse vurderinger igennem, bør I sætte dem i system ved at lave en fremtidsplan for fortsatte evalueringer, så der løbende bliver ført tilsyn med talentudviklingen, og den ikke kommer til at stå i stampe.

 

Udviklingsmotivation

Definér den enkeltes potentiale realistisk, så I får en idé om, hvor langt den enkelte kan bevæge sig i sin udvikling, og hvilke milepæle den enkelte vil forventes at nå. Prøv i samme ombæring at forstå talentets underliggende motivation; hvad er det, der driver den enkelte til at udvikle sig og blive bedre? Hvordan ser vedkommendes prioriteter ud, og hvordan vil man kunne udnytte dem til at øge motivationen og skabe konsistens i udviklingen?

Relaterede artikler og podcasts

4. SKEMALÆG UDVIKLING

Definér læringsbehov og mulighed, søg relevant uddannelse, lav træningsplan, støt med relevant coaching, og find en stærk mentor, der vil følge udviklingen.

 

En måde at sikre, at talentudviklingen i organisationen forbliver en vedvarende og konsistent succes, er ved at sætte den i system og skemalægge den. Definér i denne sammenhæng først, hvilke muligheder den enkelte har i sin udvikling, og hvordan vedkommendes læringsbehov tager sig ud.
Find herudfra den optimale løsning for læring i det enkelte tilfælde, og lav en konkret træningsplan, som man kan holde hinanden op på. Hvis det er muligt, kan det ofte være en fordel at inddrage en coach eller mentor, der følger med i den enkeltes udvikling og kan yde råd og vejledning undervejs.

5. PLANLÆG FREMTIDEN

Skab et stærkt mål, definér områder, hvor talentet kan udnyttes, aftal opgave- og ansvarsudvikling, og skab en tydelig sammenhæng med målsætning.


Den gode talentudvikling kræver, at I er villige til at kigge ud i horisonten og planlægge et stærkt mål for fremtiden. For at lykkes med det må I definere nogle specifikke områder, hvor talentet kan udnyttes, så den enkelte ved, hvad der er i vente, og i et vist omfang kan få medbestemmelse, når det kommer til egen udvikling.

Konkretisér udviklingen for den enkelte ved at aftale gradvis opgave- og ansvarsudvikling, så der er et fast billede af, hvilke nye, spændende opgaver og områder, man vil komme til at arbejde med. Det vil udgøre et motiverende mål, og formår I at visualisere det for den enkelte, vil det have en endnu større motiverende effekt.

Skab samtidig en tydelig sammenhæng mellem ansvarsudviklingen og selve udviklingsmålsætningen, så den enkelte får en fuldkommen forståelse for, hvad de skal gøre for at opfylde de fastlagte delmål og opnå de evner, som begge parter anser for attraktive og vil få gavn af.

”When you exercise your talents they will multiply”
For at udvikle, udnytte og få det meste ud af et talent, er I nødt til at arbejde strategisk og målrettet med det. Gør I ikke det, vil en del af talentet forventeligt gå tabt, og det vil ultimativt være et spild af potentiale og organisationens potentielle, fremtidige ressourcer.

Talentudvikling er en langsigtet indsats, så det vil med sikkerhed betale sig, hvis I sørger for, at indsatsen er gennemtænkt, afstemt og konsistent. Sikrer I på den måde tilstrækkelig kvalitet i indsatsen, vil forudsætningerne være der for, at I kan bevare og kultivere den interne talentmasse, som ganske givet i forvejen har værdifulde interne relationer samt stor indsigt i både organisationen og missionen.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.