Implementering & Tools

TACK Implementering & Tools er metoder og værktøjer, der hjælper dig før, under og efter dit uddannelsesforløb. Afhængig af din situation og dine arbejdsopgaver, kan udvalgte metoder og værktøjer, sikre at din nye viden fra uddannelsesforløbet eller kurset implementeres i hverdagen. Blandt andet en-til-en træning og læringselementer sikrer, at du får øvet teorien og får indarbejdet nye og bedre vaner.

TACK Learning point og tips tilbyder dig en række af online hjælpeelementer, der gør det nemmere og sjovere at arbejde med den lærte teori. Og analyser og målinger, kan hjælpe dig og din virksomhed med at udforske nye udviklingsområder. Støtte fra din TACK-konsulent i en rekrutterings eller outplacement-process er også en af dine og virksomhedens muligheder.

Målinger

- Klima-, 360 graders-, Effektivitets og Kompetencemålinger & Motivation Factor.

Læs mere

Analyse

- Mystery shopping, Tilfredshedsanalyse, Tabssagsanalyse & DiSC.
Læs mere

Læringselementer

- Lærings- og Kundefilm, Hjemmeopgaver & Eksamen og Faciliterede workshops.

Læs mere

En til en - træning

- Coaching & Mentoring, Telementoring & On the job-training og Performance coaching.

Læs mere

Rekruttering+Outplacement

- Rekruttering & Outplacement.

Læs mere

Online & IT

- TACK Learning Point, TACK Tips & IT-kurser.

Læs mere

Formidling

- Storytelling, Vokal workshop, Stemmetræning og Præsentationsteknik.

Læs mere

Hvorfor er implementering afgørende?


Troen at træning, isoleret set, sjældent skaber langsigtede handlingsforandringer og forbedret performance er desværre udbredt. Dog skal det konstateres, at træning og udvikling af medarbejdere er kilde til store forbedringer, både i relation til det eksisterende arbejdsmiljø og som konkurrenceforbedrende løsningsmulighed.

I en undersøgelse udført af TACK & TMI forsøges det derfor at kaste lys over, hvad der på nuværende tidspunkt kan resultere i forståelsen af træning som værende uden de store resultater, samt hvilke tiltag der kan gøres for at optimere bibeholdelsen og forankring af viden blandt medarbejdere samt forbedre virksomhedens vækstpotentiale og stimulere virksomhedens læringskultur.

I korte træk viser undersøgelsen, at kun 20 procent af de adspurgte ledere kommunikerer aktivt med deres medarbejdere om hvilke læringsmål og –krav der måtte være, forud for medarbejdernes deltagelse i læringsaktiviteter.
15 procent af de adspurgte vurderer sig selv som værende dårligt forberedte til læringsaktiviteter, eller vurderer at de har haft lidt eller ingen diskussion med deres leder om læringsmål og fokusområder.

Dette kan afhjælpes ved at optimere den interne kommunikation blandt medarbejderne og lederne, samt ved at arbejde med teamudviklingsaktiviteter eller ledelseskommunikation.
Op mod 37 procent af de adspurgte angav, at de enten var decideret utilfredse med eller ikke særligt tilfredse med den støtte de nærmeste ledere giver, for at sikre overførslen af viden til arbejdspladsen, selvom 78 procent af undersøgelsens adspurgte siger, at de er motiverede eller meget motiverede for at videreudvikle deres kompetencer.

Kun 53 procent af adspurgte vurderer, at læring tilført organisationen er vigtigt for resten of organisationen, samtidig med at 52 procent var utilfredse med andres anvendelse af læring.
Disse resultater viser, sammen med resten af undersøgelsen, at der generelt kan mangle en læringskultur, hvor individuelle læringsbidrag er anerkendt, tilskyndet eller opmuntret. Dette er en stor mulighed for danske virksomheder for at skille sig positivt ud, for selvom de ovenstående resultater kan virke negative, viser de at der er rig mulighed for at skabe et miljø, hvor viden og udvikling af medarbejderne bliver en grundlæggende del af virksomhedens udvikling.

Samtidig er der mange gode muligheder for at skabe et godt læringsmiljø, også efter kurset, gennem eksempelvis målinger, analyser og formidling, som udføres af TACK International Danmark.

Når det kommer til at vurdere læringsbehov viser undersøgelsen, at dette er et område med mulighed for forbedring. 57 procent af de adspurgte konstaterer, at læringsbehov udelukkende baseres på medarbejdersamtaler og evalueringer, såsom den årlige MUS-samtale.Hele 8 procent af de adspurgte anslog, at de ingen vurdering af medarbejder- og udviklingsbehov foretog forud for læringsaktiviteter.

18 procent af de adspurgte konstaterer, at de ingen praksisser har på plads til at måle og vurdere læringens effektivitet og resultater. Der er altså massiv plads til at implementere strategiske processer til læringsvurderinger og –målinger, for på denne måde at sikre at læringsresultater bliver knyttet til bæredygtig forandring og præstationsforbedringer i virksomheden, efter lærings- og træningsaktiviteterne har fundet sted. Eksempelvis kan e-læring, coaching og målinger bidrage til at forankre den viden medarbejderne opnår gennem kurser i deres arbejdsprocesser. Dette kan skabe rigtig god grobund for vækst og forbedringer af arbejdsmiljø, og TACK International har stor erfaring med at assistere virksomheder på dette område.

Hele 41 procent af de adspurgte mente ikke der var aktive processer og fokus nok på at overføre læring til praksis og kultur, internt i deres virksomhed. Dette kan tyde på, at der er et behov for større fokus på at sikre at viden bliver bibeholdt og implementeret efter kurser og læringsforløb.

I 1885 konstaterede den tyske psykolog Hermann Ebbinghaus at en såkaldt ’glemselskurve’ eksisterede, og undersøgte hvordan indlæring og hukommelse påvirkes over tid. Undersøgelsen lavet af TACK & TMI understøtter, at hvis ingen aktiviteter for at bibeholde og overføre viden foretages, så er der minimale chancer for, at læringen inkorporeres i virksomhedens kultur og medarbejdernes aktiviteter, hvilket slutteligt kan hindre virksomheden i at opnå vækst og udvikling.

Heldigvis udbyder TACK International Danmark en bred vifte af tilbud til at sikre inkorporering af viden i virksomhedens aktiviteter, implementering og kurser til både evaluering af behov før og efter kurset, hvilket skaber en exceptionel mulighed for at opnå lige præcis de ønskede resultater virksomheden måtte ligge inde med.

Overordnet set er det tydeligt at der for at sikre en bibeholdelse af viden, et investeringsafkast af at sende medarbejderne på kurser og en sikring af vækst- og forandringsmuligheder, eksisterer et reelt behov for at fokusere på aktiviteterne omkring træning og kurser.
Det er umådeligt vigtigt at sikre der er processer på plads til at etablere forståelse for hvilke behov medarbejderen har, og gensidigt hvilke behov der eksisterer i virksomheden.
Yderligere understreger undersøgelsen at processer for at sikre en bibeholdelse af viden efter kurser og træning bør etableres og benyttes, for at sikre optimale resultater af de indsatser der gøres på læringsområdet.

© 2016 TACK International. All rights reserved