Salgstræning

Få meget mere ud af dit salg med salgstræning hos TACK

De fleste sælgere kan få meget mere ud af deres eget salg, end de selv er klar over. Når du deltager på salgstræning hos TACK, opnår du ikke blot øget bevidsthed omkring dit potentiale, du får også redskaberne til at indfri det.

Salgstræning hos TACK er meget mere end bare teori; det i høj grad håndgribelige, praktiske teknikker, som du kan tage i brug fra den ene dag til den anden, ligesom det er identifikationen af dårlige vaner for således at kunne fjerne bevidste og ubevidste præstationsbarrierer.

Vælg dit fokusområde for salgstræningen
TACK tilbyder et bredt udvalg af fokusområder for din salgstræning, så du selv kan udvælge og forbedre specifikke dele af dit salg. Nedenfor kan du se oversigten over dine muligheder.

Grundlæggende salg

Salgstræning- Grundlæggende salg - salgskurser
Hos TACK kan du vælge tre forskellige indgangsvinkler til det grundlæggende salg.

Professionelt Salg

Professionelt Salg er kurset med det bredeste perspektiv af de tre og gennemgår samtlige af salgets faser. Det giver en god introduktion til salg, som er relevant for alle typer af brancher og markeder. Læs mere her

Salg pr. Telefon

Salg pr. Telefon har til forskel et mere snævert fokus på canvas- og relationssalg over telefon og er således perfekt til de sælgere, der fortrinsvis har telefonisk kontakt med kunderne. Ønsker du en introduktion til salg med vægt på salgsdialog, telefonteknik og -betjening, så er dette den ideelle løsning for dig. Læs mere her

Projektsalg

Projektsalg kan du tilegne dig de nødvendige kompetencer til at varetage langstrakte salgsprocesser og gennemføre komplekse projektsalg fra start til slut. Planlægning, systematik og overblik i salgsprocessen såvel som i salgsindsatsen er i denne forbindelse forudsætninger for succes, og du vil på dette salgskursus få et detaljeret indblik heri. Læs mere her

Strategisk salg

Inden for den strategiske kategori finder du en række salgskurser, som stiller skarpt på specifikke dele af eller former for salgstræning. Disse kurser bør ikke opfattes eller anvendes som introduktioner til salgsfaget, men bør derimod bruges som videreudbygninger til eksisterende salgskompetencer.

Den Erfarne Sælger

Først og fremmest kan du på Den Erfarne Sælger ved hjælp af videotræning arbejde med din salgsstil, så du både får styrket din salgsstil og får sikret en endnu bedre udnyttelse af dit salgsmateriale. Læs mere her

Key Account Development

Med et kursus i Key Account Development bliver du klædt godt på til at varetage nøglekunder af enhver art. Du vil bl.a. få styrket din identifikation af nøglepersoner hos dine key accounts og blive bedre rustet til den efterfølgende relationsopbygning. Herudover vil du få indblik i den målrettede salgsudvikling, ligesom du vil få værktøjer til din key account-analyse og -plan. Læs mere her

Forhandlingsteknik

Forhandlingsteknik er relevant salgstræning for alle personer, der befinder sig i eller er tilknyttet forhandlingssituationer, og gennemgår systematisk alle forhandlingens faser. Kurset lader dig konstant se muligheder i forhandlingssituationen, ligesom du vil udvikle forståelse for, hvordan du styrker din forhandlingsposition. I tillæg får du indsigt i en række relevante økonomiske overvejelser, psykologiske faktorer samt hvordan relationer skabes, fastholdes og udbygges. Læs mere her

Salgets Psykologi

Salgets Psykologi er for dig, der er interesseret i de psykologiske aspekter af salg og gerne vil inkorporere disse i din egen arbejdsproces med henblik på at optimere dine resultater. Du vil lære om adfærdspsykologi generelt og få analyseret din egen psykologiske adfærdsprofil, hvilket kan give dig helt nye tilgangsvinkler til dine kunder – særligt dem du tidligere måtte have haft problemer med. Du vil herudover arbejde med din kommunikation, ligesom du vil kunne fokusere på den praktiske anvendelse af din nye viden igennem salgstræning i konkrete situationer. Læs mere her

TACKs Salgscoachuddannelse

TACKs Salgscoachuddannelse er for dem, der ønsker at forbedre deres evne til at opnå resultater igennem og sammen med andre. Det vil du kunne gøre ved hjælp af din evne til at anvende coaching og støtte personen, når det er nødvendigt, og lader dem sprede deres vinger når det er fordelagtigt. Du vil desuden blive fortrolig med salgscoachmodellen, så du kan blive en kompetent salgscoach, der kan løfte både kolleger, medarbejdere og andre i deres salg. Læs mere her

Personlig udvikling i salget

Personlig udvikling i salget
Nogle gange kan det mest udbytterige være et øget fokus på dig selv. Har du lyst til på forskellig vis at se indad for at forbedre dit salg, så tag et kig på følgende fire kurser.

Sales Power

Kurset i Sales Power lader dig fokusere på din mentale styrke, der er afgørende for at kunne levere en toppræstation hver gang. Du vil herigennem udvikle en bedre forståelse af dig selv og dine overbevisninger, hvilket giver dig større indsigt i egne styrker og motivation. Du vil samtidig blive bevidst om din præstationskurve, lære om vinderkultur samt få trænet din viljestyrke til forandring. Endelig vil du arbejde med power-møder og præsentationer, så du ved næste lejlighed kan levere din hidtil bedste præstation. Læs mere her

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet vedrører den generelle problemstilling med at fuldføre sine arbejdsopgaver mere effektivt. Målet er, at du ved at blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer skal føle dig i fuld kontrol under hele din arbejdsdag. Du vil få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og lære metoder til en øget strukturering, prioritering og planlægning af arbejdsgange. Du vil således blive bedre til at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails, personlige kontakter og kalendere, så tiden udnyttes optimalt. Læs mere her

Salgets Psykologi

Salgets Psykologi er nævnt tidligere, men er også særdeles relevant for rutinerede sælgere, der endnu ikke har kendskab til den psykologiske side af salg. I så fald er der et stort uudnyttet potentiale, som du igennem salgskurset vil kunne åbne op for ved at tilegne dig viden om adfærdspsykologi samt få analyseret din egen psykologiske adfærdsprofil. Du vil ligeledes arbejde med din kommunikation såvel som med den praktiske anvendelse af din nye viden igennem træning i konkrete salgssituationer. Læs mere her

TACKs Salgscoachuddannelse

TACKs Salgscoachuddannelse er for dig, der ønsker at forbedre din evne til at opnå resultater igennem og sammen med andre. Det gør du bedst ved at mestre evnen til at skifte imellem træning, mentoring, sparring og coaching på de rette tidspunkter, så du støtter personen, når det er nødvendigt, og lader dem sprede deres vinger når det er fordelagtigt. Du vil desuden blive fortrolig med salgscoachmodellen, så du kan blive en kompetent salgscoach, der kan løfte både kolleger, medarbejdere og andre i deres salg. Læs mere her

Præsentation af produkter/ydelser

Er dit job præget af mange præsentationer, så kan noget af det mest værdiskabende være at bearbejde måden, du præsenterer på. Her kan du fokusere din salgstræning på følgende 3 kurser som er særligt anvendelige ift. at præsentere produkter, ydelser og idéer.

Præsentationsteknik

Ved at deltage i Præsentationsteknik bliver du trænet til at trænge igennem og skabe opmærksomhed. Du vil komme til at arbejde med bl.a. præsentationens opbygning, kreativitet, mindmapping, motivation af dine tilhørere, visuelle virkemidler, kropssprog, stemme og øjenkontakt med henblik på at øge din gennemslagskraft og levere overbevisende og selvsikre præsentationer, som vil gøre dig endnu mere troværdig. Læs mere her

Dramatisk Kommunikation

Kurset i Dramatisk Kommunikation handler om at udnytte teatrets og skuespillerens redskaber, teknikker og virkemidler til at overbevise folk og få alle til at arbejde mod et fælles mål. Du vil her opnå en større bevidsthed om din egen kropsholdning, stemmeføring og attitude, når du kommunikerer, ligesom du vil arbejde med din evne til at improvisere og bruge tilskueres reaktioner. Med dramatisk kommunikation vil du fremstå som den bedste udgave af dig selv, og du kan effektivt anvende dine nye præsentationsevner i både større forsamlinger og din daglige kommunikation. Læs mere her

Business Storytelling

Business Storytelling vil skærpe din evne til at fortælle engagerende historier, skabe billeder, underholde og sælge dit budskab. Når du igennem historier lykkes med at ramme dine tilhørere følelsesmæssigt, står du typisk bedre ift. at påvirke deres adfærd. For at nå dertil vil du bl.a. arbejde med stemmen, kroppen og rummet samt lære om hjernens kemi, dramaturgi og virkemidler af forskellig karakter. Læs mere her

Præsentation af produkter/ydelser

Salgskursus, -uddannelse eller firmatilpasset forløb


Du har flere valgmuligheder for træningsformen, når du skal have salgstræning hos TACK. Du kan eksempelvis vælge en enkeltstående plads på et af vores åbne kurser, der kører på fastlagte tidspunkter i løbet af året. Her vil du kunne møde andre ligesindede fra forskellige brancher og med forskellige baggrunde, så du igennem din sparring med de andre kursister får indsigt i nye perspektiver i og tilgange til dit salg.

Du kan også vælge at tage en uddannelse hos TACK ved at bestille 4 kurser samtidig for herved at opnå 20% rabat på hele molevitten. Dette giver dig mulighed for helt selv at bestemme hvilke emner, du gerne vil arbejde videre med og i hvilken rækkefølge, du ønsker at gøre det. Du kan ligeledes selv bestemme, hvor lang tid der skal gå imellem hvert kursus, så du sikrer en ordentlig bearbejdning af hvert emne, inden du begynder at tackle det næste.

Alternativt vil det være fornuftigt at strukturere et virksomhedstilpasset undervisningsforløb i tilfælde, hvor I er flere personer, der står med det samme behov for salgstræning. I så fald vil undervisningen tage udgangspunkt i jeres virksomhed og jeres verden for herved at kunne behandle aktuelle og relevante problemstillinger for at nå frem til de bedste løsninger.

Salgstræning med øjeblikkelig effekt


Alle TACKs kurser er designet med den praktiske anvendelighed for øje. Det er en del af vores DNA, og det kommer til udtryk igennem vores motto ”Learn it today – Use it tommorrow”. Du får dermed altid et solidt udbytte af dit TACK-kursus, som du vil kunne anvende allerede den efterfølgende dag.

Mennesker lærer forskelligt, og derfor er det ofte hensigtsmæssigt at benytte flere forskellige undervisningsformer i løbet af et kursus. TACKs salgstræning gør typisk dette ved først at tage udgangspunkt i instruktørens teoriindlæg kombineret med instruktørens egne praktiske erfaringer. Teorien følges derefter op af forskellige typer af cases og øvelser, som dels sikrer indlæring, dels perspektiverer til den enkeltes dagligdag og dels gør det let for kursisten af bruge efterfølgende. Herefter vil instruktøren trække på holdets erfaring og forskellighed for at få yderligere perspektiver på den indlærte teori.

TACK gør altid brug af undervisere med praktisk erfaring og fordrer altid til et åbent og venligt undervisningsmiljø, hvor der er mulighed for at debattere kursets indhold og perspektivere indholdet til din hverdag. Derudover vil der være god plads til gensidig sparring og konstruktiv feedback både blandt kursisterne, men særligt også instruktør og kursister imellem.

Hvem henvender salgstræningen sig til?

TACKs salgstræning henvender sig til alle, som har til opgave at sælge via personlig kundekontakt, og er desuden relevant for alle, der har jævnlig kundekontakt. Kurserne retter sig mod alle former for salg, så uanset hvilken virksomhed og branche, du er fra, eller hvilken sektor og hvilket marked du beskæftiger dig med, så vil indholdet være brugbart i din dagligdag. Hvad enten du er leder eller medarbejder, du har mange kunder eller få, om de er store eller små, eller om du skal flyve til dem eller gå, så vil du altid kunne finde et TACK-kursus for dig, og udbyttet vil være til at føle på.

Deltagere ved TACKs salgstræning er typisk sælgere, konsulenter eller selvstændige, der har lyst til sparring og nye inputs til at udvikle deres salg og løfte deres præstationer. Det kan eksempelvis dreje sig om den tidlige fase af salgsprocessen omkring at skaffe flere møder, om at analysere og læse sine kunder bedre eller om at finde den rigtige energi til hvert eneste salgsmøde, så du kan skabe de bedste forudsætninger for dig selv.

FAQ

Hvem henvender TACKS salgstræning sig til?
TACKs salgstræning henvender sig til alle, der har kundekontakt som en fast bestanddel af sit arbejde. Ikke alene tilbyder TACK således træning til øvede og mindre øvede sælgere; TACK træner alle professionelle, der ikke nødvendigvis opfatter sig selv som sælgere, men ikke desto mindre har en indflydelse på salget. Se oversigten over dine muligheder for salgstræning her!

Hvor afholdes de åbne salgskurser?
De åbne salgskurser afholdes i enten Værløse eller Aarhus på henholdsvis KolleKolle Konferencehotel eller Helnan Marselis Hotel. Hvis du alternativt ønsker et firmatilpasset uddannelsesforløb inden for salg, bestemmer du selv, hvor det skal afholdes. Læs mere om TACKs salgstræning her.

Er der mulighed for inhouse salgstræning?
Hvis du ønsker salgstræning i din virksomhed, er der flere muligheder; I kan bl.a. vælge mellem firmatilpassede træningsforløb, som tager udgangspunkt i jeres verden og udfordringer og on the job-training, hvor underviseren deltager i sælgerens arbejdsdag og træningen tager udgangspunkt i helt konkrete salgssituationer. Kontakt TACK på tlf. 70101201 for mere info herom.

Hvorfor har TACK været førende i salgstræning 60 år?
Siden TACK startede sin første træningsvirksomhed i Danmark i 1960, har TACK været førende indenfor salgstræning. Med en praktisk orienteret og jordnær tilgang til træningen har TACK hjulpet et væld af virksomheder og været medvirkende til nogle af deres største succesoplevelser og fortjenester. Læs mere om TACK og TACKs salgstræning her.

Bestil kursus

Bestilling af TACK’s åbne kurser og uddannelsesforløb


Kontakt

Os på +45 70 10 12 01


Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder og inspiration


Bestil materiale

Her kan du bestille inspirationsmateriale


© 2016 TACK International. All rights reserved