Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Tager du pænt imod kritik? - gode råd til kritikhåndtering

Jens Dalgaard, Adm. direktør hos TACK International
4 min.
19.02.2021

Selvom ordet ”kritik” ganske vist klinger negativt i de flestes ører, så kan konstruktiv kritik være vejen til forbedring og fremskridt. Den umiddelbare negative reaktion skyldes i mange tilfælde, at modtageren føler, det ikke er ”rart” at modtage kritikken, men her er det vigtigt at forstå, at hensigten bag ofte er positiv og velmenende, og at kritikken er nødvendig for, at vi kan forbedre os.

Hvis der slet ikke er nogen i en given organisation, der stiller kritiske spørgsmål eller tager initiativ til at give konstruktiv feedback, kan den interne udvikling hurtigt komme til at gå i stå. Nogle gange har vi bare brug for et lille skub, og her kan andres synspunkter og opfattelser være det, der skal til, for at vi virkelig rykker os i vores personlige udvikling.

Tidligere har vi fokuseret på, hvordan du som leder med fordel kan give dine medarbejdere feedback, men det er også lettere sagt end gjort at tage godt imod kritik – særligt hvis leveringen halter – så her følger 5 gode råd til, hvordan du bedst modtager og handler på den kritik, du modtager.

LYT, OG TRO PÅ DEN GODE HENSIGT

Lad os starte med det mest elementære; når du skal til at modtage feedback, skal du først og fremmest lytte. Når du tier og giver plads til, at den anden person taler, vil du have langt nemmere ved at tage information, du bliver givet, ind og bearbejde den, så det kan lede til konstruktive tiltag. Ikke alle er vant til at modtage kritik, og det er bestemt heller ikke alle, der sætter pris på det.

Det er dog vigtigt altid at tro på den gode hensigt bag den kritik, du modtager. I den forbindelse kan det være en stor hjælp at sætte nye ord på det, du måske før anså som en anklage. Prøv i stedet at tage det som konstruktiv feedback - altså en oplagt mulighed for at forbedre dig selv eller din måde at gøre tingene på.

Dit udgangspunkt bør være, at folk generelt kommer med feedback til dig udfra en omtanke for både dig og din organisation, og at de udelukkende har gode hensigter. I en organisation skal vi være der for hinanden, og vi skal forsøge at forbedre hinanden – også selvom det nogle gange kan såre egoet.

Relaterede artikler

UNDGÅ FORSVAR OG FORKLARING

Hvis du føler dig ramt af feedbacken, du bliver givet, vil du have større tendens til at gå i forsvar. Det er en helt naturlig reaktion, men så snart du begynder at udtænke dit forsvar, får du ikke lyttet i samme grad. Det vil være en hindring for din bearbejdelse af den information, du får.

Går du i forsvar og forsøger at forklare dig, kan også det afholde folk fra at give dig feedback en anden gang. Det lyder måske positivt for nogle, at man fremover slipper for yderligere kritik, men det rummer også en stor risiko. Mister folk lysten til at dele deres konstruktive kritik med dig, mister du værdifulde muligheder for at forbedre dig selv og måden, du udfører dit arbejde på.

Mens nogle går i forsvarsposition, når de modtager kritik, føler andre et behov for hurtigt at komme med en forklaring og måske gøre opmærksom på, at de allerede er bevidste om ”problemet”. Her modtages kritikken typisk med et ”jeg ved det godt”, efterfulgt af en undskyldning for hvorfor man alligevel handlede imod denne viden. Her er det igen vigtigt at forstå hensigten med den kritik, du modtager – medmindre vedkommende spørger dig, hvorfor du har handlet, som du har gjort, er hensigten sjældent at få en forklaring, men snarere at den, som modtager kritikken, tager kritikken til efterretning.

TAG IKKE KRITIKKEN PERSONLIGT

Ligesom vi udadtil kan reagere negativt på kritik, kan vi også indadtil komme til at lade os påvirke negativt af den kritik, vi modtager. Det sker eksempelvis, når vi tager kritikken, vi får, personligt. Det skal vi passe på med, da det så hurtigt kan få negativ indflydelse på resten af vores dag, hvis vi bliver enten kede af det, fornærmede eller måske ligefrem rasende. Her er det bare vigtigt at huske på, at kritik næsten aldrig er ment som et personligt angreb.

Prøv at vende den mod dig selv, og tænk over, hvornår du sidst har givet en kollega kritik, hvor din bagvedliggende hensigt var et personligt angreb frem for velmenende input til at hjælpe vedkommende i en bedre retning? Det vil givetvis (og forhåbentlig) være meget længe siden og muligvis aldrig.

Relaterede podcasts

SE KRITIK SOM HJÆLP, OG SIG TAK

En af de største tjenester, du kan gøre dig selv og andre, at se kritik som en hjælp og sige tak. Hav indstillingen, at andre gerne vil hjælpe dig, når de giver dig kritik, og opfat den som et positivt indspark, der vil drive dig fremad i din udvikling. Husk samtidig at vise din værdsættelse af den kritik, du modtager, så du øger chancerne for at få mere hjælp i fremtiden.

Ikke alle er lige gode til at give konstruktiv kritik – så afhængig af karakteren af feedbacken kan det være svært altid at have en lige positiv modtagelse af den, men tænker du aktivt på at skulle sige tak under feedbackprocessen, vil du have et godt redskab til at holde dig bevidst om, at kritikken rent faktisk er en hjælp.


TÆNK, FORSTÅ, OG LAV DIN PLAN

Efter du har modtaget kritik, vil det ofte være en god idé at overveje nøje, hvorfor en person sagde noget bestemt. Det vil nemlig ikke altid umiddelbart være lige indlysende, bl.a. fordi nogle er mere direkte i deres kommunikation og kritik end andre. Investér derfor den nødvendige tid til at tænke over feedbacken, du er blevet givet, så du for alvor kan forstå den, og lav herudfra din plan for, hvad du vil ændre på og hvordan.

Hvis du har givet dig tid til at tænke over kritikken, men stadig ikke forstår hensigten bag, så vær ærlig om det, og sig til afsenderen, at du rigtig gerne vil bruge deres feedback, men at du ikke helt forstår, hvordan du skal arbejde videre med den. Du kan herefter eksempelvis spørge, hvad de synes, du skal ændre/gøre anderledes, og herved udrede eventuelle uklarheder, så vejen kan blive banet for de positive ændringer.


Dét at modtage kritik er ikke altid let, men kritik kan hjælpe os med at opdage fejl eller finde nye og bedre måder at gøre tingene på. Derfor skal vi sætte pris på et tilbud om udefrakommende perspektiv på det, vi laver. Som nævnt er det imidlertid ikke alle, der er lige gode til at give kritik på en konstruktiv måde, og derfor er din evne og indstilling til at modtage og bearbejde kritik afgørende for dine egne udviklingsmuligheder. Hold derfor altid muligheden åben for, at folk kan gå til dig med de input, de har, så I kan holde hinandens udvikling i gang.

af Jens Dalgaard

Adm. direktør hos TACK 

 

Relaterede kurser

Gratis rådgivningHvordan kan vi hjælpe dig?

Vores rådgivere og eksperter indenfor vejledning i kurser sidder klar til at hjælper med at finde de helt rigtige kurser og uddannelser for dig/jer – helt uforpligtende. Ring til os på tlf. 70101201 eller udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.